- Z naszych badań wynika, że samorządy skupione wokół planowanej trasy kolejowej Rail Baltica widzą potrzebę, by ona powstała – mówi prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, koordynator projektu Rail Baltica Growth Corridor ze strony PB.

Jak dodaje, miasta w bardzo małym stopniu czują się uczestnikami tego procesu. Uważają, że nie mają wpływu na to, co się dzieje. Podkreślają jednak ważność tej inicjatywy. Badanie pokazało, że brakuje współpracy między władzami miast a spółką PKP. Ośrodki przebadane w ramach projektu Rail Baltica Growth Corridor (RBGC) to w naszym województwie: Białystok, Ełk, Sokółka, Suwałki.

Joanicjusz Nazarko wskazuje, że projekt badawczy, jakim jest RBGC, ma za zadanie wspierać tzw. twarde inwestycje PKP.

Czytaj też: Podlaskie. Brak pieniędzy na nowe pociągi

Wczoraj na Politechnice Białostockiej odbyło się spotkanie w ramach wspomnianego projektu RBGC. Udział w nim wzięli kluczowi partnerzy z Finlandii, Litwy, reprezentanci Ełku, przedstawiciele kolei. Zaproszono też firmę Adampol, jako prywatne przedsiębiorstwo, które jest dużym graczem na rynku transportu.

- Bo mówimy o zrównoważonym transporcie, nie tylko kolejowym - zaznacza Joanicjusz Nazarko.

Podczas spotkania ustalano efekty dotychczasowych prac, rozmawiano o tym, co uzupełnić i jak prowadzić projekt dalej. W kolejnych etapach będą prowadzone m.in. badania wśród firm transportowych.

Czytaj też: Podlaskie. Przedsiębiorcy z wiceministrem infrastruktury o drogach i lotnisku.

Przypomnijmy, prace nad projektem RBGC mają zakończyć się w czerwcu 2013 r. Współfinansowany jest on z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013. Celem realizowanego przedsięwzięcia jest stworzenie transnarodowej platformy współpracy pomiędzy publicznymi i prywatnymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju przyjaznego klientowi połączenia kolejowego Rail Baltica, ciągnącego się od Berlina, przez Poznań, Warszawę, Białystok, Kowno, Rygę, aż do Tallina.

Projekt ma wspierać rozwój infrastruktury wokół korytarza kolejowego Rail Baltica. W zamyśle przewiduje się m.in.: rozwój sieci współpracy w regionie Morza Bałtyckiego, stworzenie map decyzyjnych dla rozwoju infrastruktury, wskazanie tendencji rozwojowych oraz potrzeb infrastrukturalnych i inwestycyjnych sektora dla potrzeb władz lokalnych wzdłuż korytarza kolejowego Rail Baltica. Efektem finalnym prac będzie opracowanie metropolitalnych i regionalnych strategii rozwoju korytarza kolejowego Rail Baltica. Uruchomione zostaną także dwa projekty pilotażowe: transeuropejskie centrum informacji pasażerskiej (door-to-door travel planner) oraz klaster centrów logistycznych i intermodalnych terminali przeładunkowych.

W projekcie udział bierze 21 partnerów projektowych z Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Niemiec, w tym miasta, władze regionalne i instytucje badawcze. Jego całkowita wartość to 3,59 mln euro.