Rada Miasta Białystok przyznała Kulturalne Gryfy za 2015 rok

DJ
Dariusz Ciszewski, prezes KPKM Białystok
Dariusz Ciszewski, prezes KPKM Białystok Archiwum
Waldemar Smaszcz, Formacja Fair Play Crew, Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku oraz Dariusz Ciszewski prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Białymstoku dostaną Kulturalne Gryfy za 2015 rok

Rada Miasta Białystok przyznała Kulturalne Gryfy za 2015 rok. Nagrodzeni otrzymają 4 000 zł (wszyscy nagrodzeni poza kategorią - Mecenas)

Kulturalne Gryfy 2015 - nagrodzeni

I. w kategorii Animator
Nagrodę otrzymuje Waldemar Smaszcz - za całokształt dotychczasowej działalności

Historyk literatury, krytyk, pisarz-eseista, 40-letnią działalnością pisarską na trwałe wpisał się w życie literackie miasta, współtwórca białostockiego środowiska literackiego. Debiutował w 1975 r. recenzją książki M. Wołkońskiej Pamiętnik pt. Bohaterka dla Boya? opublikowaną w miesięczniku „Kontrasty”. Inicjator cykli spotkań literackich, imprez Białostockie Wiosny i Jesienie Literackie, konkursów literackich. Twórczość białostockich pisarzy prezentował na sesjach literackich, zebraniach Klubu Literatów „Krąg”, Spotkaniach z Literaturą Miłosną w Lublinie i wielu innych miejscach. Współpracował z Klubem Literackim ZLP w Białymstoku. Autor licznych artykułów, recenzji, publikacji. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień (m.in.: Nagroda im. W. Pietrzaka (1984, 1997), Nagroda Twórcza Wojewody Białostockiego (1989), Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. W. Kazaneckiego (1998), Ogólnopolska Nagroda Literacka im. F. Karpińskiego za propagowanie wartości chrześcijańskich (2000), Nagroda Literacka im. W. Hulewicza (2005). Odznaczony m.in.: Medalem im. Biskupa Ignacego Krasickiego, odznaczeniem Najczcigodniejszego Krzyża Pro Ecclesia et Pontyfice, przyznanym przez Jana Pawła
II (2000) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000).

Wyróżnienia otrzymują :

Dominika Borys - za całokształt dotychczasowej działalności

Obecnie studenta IV roku malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Malarstwa „Zamaluj” na UMK oraz Rady w Akademickiej Przestrzeni Sztuki UMK w Toruniu. Stypendystka m.in.: Prezydenta Miasta Białegostoku (2008, 2009) oraz Marszałka Województwa (2009). Organizatorka i kuratorka wystaw, warsztatów malarskich (np. „Sztuka to mój konik”). Uczestniczka licznych konkursów (podczas edukacji w gimnazjum i liceum: „Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość”; „Architektura Białegostoku i okolic 2008”; „Pod znakiem tradycji”). Zrealizowane wystawy: *indywidualne - Galeria Młodych MDK (2010), Galeria w Rymanowie-Zdroju (2016), Jasielski Dom Kultury (2016); *zbiorowe – m.in.: „Autoportret” w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, „Sztuka wymaga dialogu, dialog wymaga sztuki” na UMK w Toruniu. Związana z regionem i Białymstokiem, promuje miasto kultywując tradycje kresowe (np. tworząc pisanki metodą batikową), nawiązując w pracach do tradycji i kultury miasta (np. praca w ramach zajęć malarstwa ściennego przedstawiająca godło Białegostoku)

Anna Łuszyńska
- za całokształt dotychczasowej działalności

Od 2011 r. związana z Białostockim Ośrodkiem Kultury. Animatorka kultury, doświadczony organizator. Współorganizowała szereg festiwali i wydarzeń artystycznych z kołami naukowymi i organizacjami pozarządowymi z Białegostoku i Torunia, m.in.: Festiwal Basowiszcza, Dni Białoruskie w Toruniu, Majowy Buum Poetycki. Publikowała m.in. w: Kwartalniku Etnologicznym „Okolice”, Tygodniku Mniejszości Białoruskiej „Niva”. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego w Toruniu. Od 2012 r. kurator i koordynator festiwalu Dni Sztuki Współczesnej, także koordynator Festiwalu Inny Wymiar w 2012 r. Z jej inicjatywy książka „Żydowski Białystok i jego diaspora” doczekała się przekładu na język polski. Jest inicjatorką rozbudowanej formuły wolontariatu przy festiwalach Białostockiego Ośrodka Kultury. Od 2013 r. pełni rolę kuratorki i koordynatorki Małej Galerii BOK. Pomysłodawczyni, koordynatorka i prelegentka cyklu edukacyjnego Białostocki Szlak Kobiet – przypominającego losy najważniejszych dla Białegostoku kobiet z kilku stuleci.

Anna Olszewska - za całokształt dotychczasowej działalności

Dyrygent, chórmistrz, pedagog, kurator ogólnopolskiego programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku (2010, 2012). Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), laureatka Nagrody I stopnia Rektora UMFC (2013), Nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku dla Nauczycieli – Animatorów Kultury (2011). Jest dyrygentem 3 białostockich chórów, z którymi koncertuje w Polsce i zagranicą (są to: Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego Schola Cantorum Bialostociensis, Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO, Chór Kameralny Con Spirito). Prowadzi działalność naukową i pedagogiczną na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym organizując konferencje, seminaria, warsztaty. Prowadzi intensywną działalność koncertową obejmującą: * występy podczas koncertów i festiwali chóralnych (udział w około 60 konkursach chóralnych), gdzie otrzymuje najwyższe nagrody, m.in.: Grand Prix/Nagrody Główne, I miejsca/Złote Dyplomy, Nagrodę dla najlepszego dyrygenta w III Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia w Warszawie, Nagrodę Katedry Chóralistyki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bursztynową Aureolę św. Piotra Apostoła w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach; * koncerty zagraniczne (Ukraina, Niemcy, Słowacja, Czechy, Belgia, Litwa, Białoruś, Austria, Włochy, Hiszpania); * współpracę z innymi zespołami chóralnymi, które pod jej kierownictwem wykonały dzieła wokalno-instrumentalne; * rejestrację 6 płyt CD pod jej kierunkiem, m.in.: Bajeczna muzyka, Śpiew jest mową aniołów, Nieznane dzieła S. Ziemianowskiego, Kolędy; * dokonała prawykonań 15 kompozycji a cappella i wokalno-instrumentalnych; * realizację projektów: Barwy muzyki – a cappella i nie tylko, Disney – bajeczna muzyka dofinansowanych przez Miasto Białystok.

II. w kategorii Instytucja

Nagrodę otrzymuje Formacja Fair Play Crew - za całokształt dotychczasowej działalności

Formacja taneczna złożona z 6 artystów, instytucja, która na swoim koncie ma wiele lokalnych i ogólnopolskich inicjatyw, projektów tanecznych, teatralnych i medialnych, a także szereg nagród i wyróżnień (m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za spektakl „Morosophus”); znana z występów w telewizyjnych show (m.in. You Can Dance, Mam Talent). W dorobku Fair Play Crew są m.in.: *projekty taneczno-teatralne, w tym „Metropolish” – musiacal promujący Białystok, „Over the Top” – międzynarodowy turniej tańca; *prezentacja spektaklu „Amatorologia” w OiFP - pierwsza polska komedia taneczna, z którą wygrała PAKĘ; *od 10 lat prowadzi największe w regionie centrum tańca, edukacji; *organizacja corocznego Fair Play Festival na scenie OiFP; *w ramach Fair Play Dance Studio powstał program nauki tańca dla dzieci Fair Play Mini Club; *organizacja największego w Europie edukacyjnego festiwalu tanecznego Fair Play Dance Camp. Formacja inspiruje młodych ludzi do rozwijania tanecznej pasji i tworzenia, konsekwentnie budując wizerunek i promując Białystok.

III. w kategorii Organizacja pozarządowa

Nagrodę otrzymuje Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej - za całokształt dotychczasowej działalności

Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej działa na rzecz pielęgnowania polskości, podtrzymywania tradycji oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, kształtuje postawy patriotyczne wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, działając w oparciu o wartości chrześcijańskie. Organizator takich wydarzeń kulturalnych jak: koncert Andrzeja Kołakowskiego; Białostocki Marsz Niepodległości; Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych; wystawa broni i munduru historycznego; projekcji filmów m.in.: „Zapomniany generał. Tadeusz Jordan Rozwadowski”, „Potop redivivus”, „Jak pokonać szatana”, „Powstanie Warszawskie”, „Posłańcy śmierci”, „Ryba”, „Sybiracy”; spotkań m.in.: „Zapytaj Dudę, czyli spotkanie młodych z Andrzejem Dudą”, Sybirakami, mec. Jackiem Bartosiakiem „Bezpieczeństwo Polski w kontekście aktualnej sytuacji międzynarodowej”, Wilczęta 2 - spotkanie z autorem Kajetanem Rajskim; wykładów: Dariusza Zalewskiego „Edukacja klasyczna - wychować człowieka szlachetnego”, Piotra Łapińskiego z IPN. Ponadto Instytut jest realizatorem projektów: Zaścianek VII Okno na Wschód; Wszyscy jesteśmy Dziećmi … bożymi, swoich rodziców, swojej epoki; spektaklu teatralno-filmowego na motywach dramatu Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”.

Wyróżnienie otrzymują:

Fundacja „Art. Hanza”
- za całokształt dotychczasowej działalności

W roku 2015 grupa artystów K. Koniczek, E. Wiszniewski, S. Rybi działająca w Fundacji „Art. Hanza” wydała album „Impresje Podlaskie” oraz zorganizowała wystawę malarstwa pod tym samym tytułem w Londynie. Wystawę otwierał konsul Polski. Ponadto, Fundacja wydała album „Malarze Białegostoku” z przygotowaniem merytorycznym, fotograficznym oraz graficznym. Promocja albumu odbyła się w Galerii Uniwersytetu w Białymstoku wraz z towarzyszącą jej wystawą prac zamieszczonych w albumie. Uroczysta wystawa i promocja albumu miała miejsce w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W roku 2015 Fundacja zorganizowała również 2 międzynarodowe plenery malarskie: w Krutyni i w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Plener był połączony z promocją albumu „Malarze Białegostoku”. Fundacja przez cały okres swojej działalności czyni starania o pozyskanie lokalu na Galerię Sztuki dla Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Białystok. Działania Fundacji przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki Miasta, jednocześnie promują Białystok w kraju i poza jego granicami.

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku
- za całokształt dotychczasowej działalności

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa prowadzi bogatą działalność kulturalną, otwartą dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia i wyznania, podkreślając wielokulturowość Białegostoku i Podlasia, tj.: *współpracuje m.in. z Muzeum Podlaskim, Książnicą Podlaską, Uniwersytetem w Białymstoku; * prowadzi Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk”, w 2015 r. wydała album prezentujący działalność zespołu, autorstwa Haliny Szahidewicz; *wydaje m.in. przewodniki po Szlaku Tatarskim, przyczyniając się do popularyzacji turystyczno-kulturalnej regonu; *opublikowała pierwszą w polskich dziejach antologię współczesnej poezji tatarskiej; *organizuje spotkania promocyjne tatarskich wydawnictw.

IV. w kategorii Mecenas

Nagrodę otrzymuje Dariusz Ciszewski Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Białymstoku - za mecenat nad licznymi inicjatywami kulturalnymi, sportowymi i wydawniczymi w Białymstoku

Pan Dariusz Ciszewski – prezes miejskiej spółki KPKM, od wielu lat jest osobą otwartą na kulturę, tj. obejmuje swym mecenatem przedsięwzięcia kulturalne zarówno o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim jak i lokalnym, przybliżając białostoczanom twórczość wybitnych artystów oraz wspierając młodych twórców w rozwijaniu ich talentów. Umożliwia społeczności lokalnej kontaktze sztuką w przestrzeni komunikacji miejskiej (wystawy, audycje, mini koncerty). Przestrzeń autobusów miejskich jest wykorzystywana do prezentacji sztuki przez duże S. Między innymi dzięki tym działaniom niektóre organizowane w mieście inicjatywy kulturalne wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych miasta. Systematycznie wspierając działania kulturalne przyczynia się do zachowania tożsamości kulturalnej miasta.

V. kategoria Wydarzenie

Nagrodę otrzymuje za Koncerty przed Hejnałem - Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku

Koncerty przed Hejnałem – inicjatywa odbywająca się od 2000 r. w letnie poranki na dziedzińcu Muzeum Podlaskiego, promująca młodych wykonawców i twórców pochodzących z Białegostoku i Podlasia. Od kilku lat w programie koncertów znajdują się utwory Roberta Panka i Tadeusza Trojanowskiego. Koncerty na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny miasta wzbogacając jego letnią ofertę. Centrum programu koncertów to muzyka poważna oraz muzyka epok od średniowiecza do czasów współczesnych. Celem inicjatywy jest przede wszystkim promocja młodych wykonawców, twórców i osób pracujących na rzecz kultury w Białymstoku, kraju oraz za granicą, pochodzących z Podlasia i Białegostoku. W 2016 r. mija 20 lat od nadania Miastu muzycznych insygniów – Hejnału i Uroczystej Fanfary Miejskiej.

Wyróżnienie otrzymuje za „ Dni Hiszpańskie w Białymstoku” – Fundacja Gran Via Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej

Dni Hiszpańskie w Białymstoku to cykliczne wydarzenie, które przybliża kulturę krajów hiszpańskojęzycznych mieszkańcom Białegostoku i Podlasia. Celem przedsięwzięcia jest przegląd profesjonalnych i amatorskich inicjatyw artystycznych, edukacyjnych i podróżniczych z szeroko rozumianego hiszpańskiego obszaru językowego i kulturowego.
W organizację zaangażowane są również instytucje hiszpańskie (m.in.: Ambasada Hiszpanii w Warszawie, Instytut Cervantesa w Warszawie, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza).

W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ok. 3000 osób. Program obejmował m.in.: warsztaty kulinarne z Czarną Owcą, filmy hiszpańskojęzyczne, spektakl teatralny klasy hiszpańskiej III LO, wystawę na 500-lecie urodzin Św. Teresy, spotkanie z Conrado Moreno, koncerty, warsztaty językowe dla dzieci, warsztaty tańca flamenco, prezentacje, grę językową. Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń kulturalnych miasta.

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

L
LOL

Ciszewski z kulturą nie ma nic wspólnego... Sam sobie przyznał nagrodę?

P
Prącisław

Dariusz Ciszewski i kultura. Pora umierać  :blush:

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3