Rejestr umów cywilnoprawnych, uregulowanie statusu sygnalisty, nowy wzór oświadczenia majątkowego oraz obowiązek przygotowania i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych - to tylko niektóre z założeń nowej ustawy o jawności życia publicznego, którą w poniedziałek przedstawił minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik. 

- Ten projekt nowej ustawy tak naprawdę likwiduje trzy obecnie istniejące ustawy: o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o lobbingu i o dostępie do informacji publicznej.

W jednej ustawie zawieramy przepisy do tej pory zgrupowane w trzech różnych ustawach. Podstawowym celem tej ustawy jest zwiększenie transparentności państwa polskiego, w sposób świadomy zwiększenie kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne, zarówno rządowe, samorządowe, jak i – co najważniejsze – w spółkach i organach spółek Skarbu Państwa - wyjaśniał minister Kamiński. 

Ustawa wprowadza m.in. obowiązek prowadzenia jawnego, ogłaszanego w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronach internetowych, rejestru umów cywilnoprawnych. Obowiązek ten będzie spoczywał na jednostkach sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwach państwowych, instytutach badawczych oraz spółkach zobowiązanych, tzn. takich, w których udział Skarbu Państwa lub samorządu wynosi ponad 10 procent.

Nowe przepisy pozwolą pracownikom urzędów lub przedsiębiorstw zgłaszać przestępstwa korupcyjne w ich miejscach pracy. Osoba otrzyma od prokuratora status "sygnalisty", dzięki czemu uzyska od ochronę i pomoc prawną. 

Zgodnie z ustawą rozszerzeniu ulegnie katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. Ustawa wprowadza nowy, jednakowy dla wszystkim wzór oświadczenia. Wszystkie będą jawne i publikowane w BIP, poza oświadczeniami funkcjonariuszy służb.

CBA będzie mogło przeprowadzić kontrolę procedur antykorupcyjnych u przedsiębiorcy lub w jednostce sektora publicznego, kiedy osobie działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy albo urzędnikowi prokurator postawi zarzut korupcyjny. Brak procedur lub ich fasadowość będzie karana.

- Będziemy starali się przeprowadzić tę ustawę jak najszybciej - przyznał Maciej Wąsik. Jak zaznaczył, jeśli ustawa nie wejdzie w życie w tym roku, zostaną wprowadzone przepisy przejściowe, które zobowiążą pracowników do powtórnego złożenia oświadczenia w przyszłym roku. 

Może Cię zainteresuje:

Już w Krakowie-Płaszowie nie będzie trzeba zmieniać lokomotywy. Wielkie zmiany PKP

We wrześniu trzeci miesiąc z rzędu zarabialiśmy mniej niż miesiąc wcześniej. O ile?

Palenie e-papierosów będzie kosztować równie słono cy zwykłych. Średnio 480 zł rocznie od każdego palacza