Wizyty na budowie organizowane dla studentów Politechniki Białostockiej to forma promocji branży budowlanej na uczelniach, prowadzonej przez firmę Palisander. Młodzieży daje to możliwość poznania zawodu od strony praktycznej; firmie - szansę pozyskiwania i kształcenia przyszłych kadr inżynierskich.

Spotkania te to kontynuacja unijnego projektu 2Work realizowanego w ubiegłym roku przez Politechnikę Białostocką, którego celem było zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy m.in. poprzez wizyty studyjne i zajęcia praktyczne u pracodawców. Absolwenci odwiedzili wtedy firmę Palisander i jedną z obsługiwanych przez nią budów – inwestycję drogowo-mostową przy drodze nr 17.

Czytaj też: Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw. Nie jestem alfą i omegą - mówi Sławomir Żubrycki, prezes firmy Palisander, Menedżer Roku 2017

- Jesteśmy otwarci na tego typu akcje i staramy się wspierać wszelkie inicjatywy, promujące dobre i bezpieczne praktyki na budowie – podkreśla Jacek Bakun, wiceprezes firmy Palisander.

W tym roku spółka samodzielnie kontynuuje akcję we współpracy ze studentami z Koła Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku.

Co dwa, trzy miesiące młodzi ludzie mają możliwość odwiedzać budowę i zestawiać wiedzę teoretyczną wyniesioną ze studiów z wiedzą praktyczną, którą chętnie dzielą się inżynierowie firmy Palisander. Podczas takich spotkań studenci dowiadują się, jak wygląda realizacja kontraktu na etapie wznoszenia konstrukcji żelbetowej

- Studenci poznają w praktyce to, o czym słyszą na wykładach. Pokazujemy im elementy szalunków podczas pracy; w „bojowych” warunkach. Tłumaczymy, jak to wszystko działa, a oni mają możliwość zadawania pytań zarówno nam, kierownictwu budowy, jak i pracownikom fizycznym – podkreśla Jacek Bakun.

W ostatnich takich warsztatach, które odbyły się na budowie apartamentowca przy ul. Kochanowskiego w Białymstoku, wzięło udział 15 studentów z Koła Młodych PZIiTB.

- Szalunki to na budowie podstawa. Jeśli chcemy cokolwiek wykonać z betonu, to bez szalunków się nie obejdzie. Dlatego te warsztaty są ważne i potrzebne wszystkim przyszłym inżynierom– mówi Mariusz Łada z Politechniki Białostockiej i koordynator wycieczek oraz wyjść pozauczelnianych Koła Młodych PZIiTB. – Założeniem naszego koła jest samorozwój. Jesteśmy swoistą kuźnią talentów i tego typu wyjścia, a także szkolenia pomagają nam w zdobywaniu doświadczenia niezbędnego w przyszłej karierze zawodowej.

Czytaj też: Białostocki Palisander świętował 25. urodziny w Janowie Podlaskim. To lider produkcji systemów szalunkowych w Polsce.

Korzyści są obopólne.

- Spotkania organizujemy, bo - z jednej strony - chcemy wspomóc studentów w wyborze drogi zawodowej, stwarzając im możliwość konfrontacji teorii z praktyką, a z drugiej – bo jest to rodzaj inwestycji w nasze przyszłe kadry – tłumaczy Jacek Bakun. - Dużo łatwiej przekonać absolwentów do wyboru pracodawcy, którego już znają. Chcemy by ci młodzi ludzie świadomie wchodzili na rynek pracy i budujemy jednocześnie wśród nich świadomość marki Palisander.

Spółka praktycznie cały czas prowadzi rekrutację, głównie wśród studentów czwartego i piątego roku oraz absolwentów kierunku budownictwo, ale szuka też pracowników fizycznych. Palisander jest regionalnym rekordzistą, jeśli chodzi o długość stażu zatrudnionych. Wszyscy mogą liczyć m.in. na szkolenia i kursy, podnoszące kwalifikacje i jasną ścieżkę zawodową. Prócz firmowych warsztatów firma ma program letnich praktyk studenckich, podejmuje też działania na rzecz promocji i rozwoju przyszłych kadr, poprzez wspieranie szkolnictwa wyższego oraz udział w konferencjach i seminariach promujących sektor branży budowlanej.

Palisander
to firma z polskim kapitałem, działającą na rynku od 1993 r. Obecnie jest jednym z liderów rynku szalunkowego, współpracującym ze wszystkimi najlepszymi wykonawcami konstrukcji żelbetowych. Zatrudnia blisko 200 osób w swojej siedzibie w Białymstoku i w dwóch oddziałach - w Katowicach i w Swarzędzu pod Poznaniem, za pośrednictwem, których obsługuje rynek całej Polski i krajów ościennych. W swoim dorobku firma Palisander ma kilka tysięcy kompleksowo obsłużonych inwestycji, a jakość dostarczanych usług stała się jej priorytetem i wartością dodaną, wyróżniającą ją na tle konkurencji.