Program Erasmus+ to rozwój, wiedza i innowacje. Jak region podlaski wykorzystuje możliwości, które daje wsparcie Erasmus+?

Materiał informacyjny FRSE
Erasmus+ to program edukacyjny, który od lat wspiera rozwój i edukację młodych ludzi, otwierając im oczy na świat, umożliwiając podróże czy wskazując ścieżkę kariery. Program ten to także możliwość podniesienia kwalifikacji, skorzystania z nowych technologii i innowacji. Ze wsparcia, które oferuje program, korzysta również młodzież i przedsiębiorcy województwa podlaskiego. Zobacz, co jeszcze oferuje Erasmus+.

Erasmus+, jak program może pomóc w prowadzeniu biznesu?

Każda osoba prowadząca swój biznes, mały lub duży, potrzebuje dostępu do najnowszej wiedzy, aby mieć szansę odnieść sukces. I nie dotyczy to tylko kwestii prawnych i podatkowych.

Przedsiębiorca musi śledzić trendy, mieć świadomość tego, jak technologia wpływa na gospodarkę i ekonomię. (…) Systemowe działania nakierowane na dokształcanie przedsiębiorców są niezwykle ważne. Potrzebne są zorganizowane działania edukacyjne, które obejmują szkolenia, warsztaty, kursy i oferują certyfikowaną wiedzę wspartą autorytetami. Na tym polega wartość takich inicjatyw jak program Erasmus+mówi dr Dariusz Brakoniecki, zastępca dyrektora generalnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

frse

Województwo podlaskie coraz efektywniej wykorzystuje środki z programu Erasmus+. W latach 2014–2020 dofinansowano 583 projekty z Podlasia, co przełożyło się na 11. pozycję w rankingu województw. Rośnie też liczba zaakceptowanych wniosków, w 2014 roku 47 wniosków zyskało akceptację, natomiast w 2020 były to 102 zaakceptowane i sfinansowane projekty na łączną kwotę 42 794 790,84 euro. Projekty związane z kształceniem i szkoleniami zawodowymi dofinansowano kwotą 15 018 307,43 euro.

Co oferuje program Erasmus+ podlaskiej młodzieży?

Młodzież z województwa podlaskiego dzięki pomocy z programu Erasmus+ może poszerzać wiedzę i nabywać cenne doświadczenia. Uczniowie ze szkół zawodowych wyjeżdżali na zagraniczne staże i praktyki. Dzięki nim zdobywali praktyczne umiejętności przydatne w pracy zawodowej, a także pogłębiali znajomość języków obcych. Zagraniczny staż, w którym mogą wziąć udział uczniowie, zapewnia im lepszą pozycję startową w staraniach o pracę. Pracodawcy cenią młodych ludzi, którzy nabyli umiejętności podczas podróży i praktyk. Z analiz Komisji Europejskiej wynika, że ponad 90 proc. firm ceni u kandydatów do pracy: m.in.

  • samodzielność,
  • dobrą organizację pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • otwartość na zmiany.

Zagraniczne staże sprzyjają rozwijaniu wymienionych cech, dlatego uczeń, który uczestniczył w stażu dzięki programowi Erasmus+, jest zdecydowanie bardziej ceniony jako pracownik.

Erasmus+ dla przedsiębiorców

Na Podlasiu z programu Erasmus+ korzystają nie tylko uczniowie, ale i przedsiębiorcy. W ich przypadku szkolenia dotyczą różnych branż i sektorów. Erasmus+ daje pracownikom możliwość podniesienia kwalifikacji, a właścicielom firm pomaga uzyskać dostęp do nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Dzięki tego rodzaju wsparciu przedsiębiorca może wyjść poza swój wąski obszar działania i otworzyć się na świat i nowości, pokazać swoją działalność w szerszym kontekście. Konsekwencją współpracy z organizacjami z różnych dziedzin lub sektorów społeczno-ekonomicznych jest osiąganie lepszych rezultatów.

Jakie inicjatywy mogły odbyć się dzięki wsparciu Erasmus+?

Dzięki programowi Erasmus+ wsparcie otrzymała m.in. branża budowlana. Jedną z inicjatyw były szkolenia zorganizowane przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji z Białegostoku, które dotyczyły budowy domów z wykorzystaniem technologii szkieletu drewnianego. Jak mówi dr Dariusz Brakoniecki:

[i]To ciekawy, innowacyjny obszar, biorąc pod uwagę trendy ekologiczne. Jednocześnie wyraźnie nawiązywał do regionalnych tradycji, wartości i kompetencji Podlasia. Uczestnicy szkoleń poznawali zagadnienia w zakresie prefabrykacji budowy domów z drewna, pełnej ich produkcji oraz montażu na miejscu budowy.[i]

Na przyszłe lata już zaplanowano ciekawe inicjatywy. Nowa perspektywa programu Erasmus+ 2021–2027 ogłoszona przez Komisję Europejską zakłada dwukrotnie większy budżet niż w poprzedniej edycji. Dzięki programowi możliwe będzie podnoszenie jakości kształcenia praktycznego i tworzenie materiałów dydaktycznych. Projekty będą polegać m.in. na organizowaniu:

  • spotkań tematycznych,
  • warsztatów,
  • szkoleń,
  • wizyt w celach wymiany doświadczeń w firmach,
  • organizacjach partnerskich z całej Europy.

W planach jest też stworzenie Centrów Doskonałości Zawodowej, których celem będzie zapewnienie umiejętności zawodowych wysokiej jakości, wspieranie przedsiębiorczości oraz sprzyjanie innowacjom.

Pandemia a podlaski biznes

Jak w całym kraju, także na Podlasiu pandemia wpłynęła na podejście przedsiębiorców do prowadzenia biznesu. Lockdowny znacząco utrudniły prowadzenie firm, które nie należą do korporacyjnych struktur. Jednak dla niektórych pandemia i związanie z nią obostrzenia zadziałały mobilizująco. Część przedsiębiorców, mimo wyjątkowo niesprzyjających warunków, zrobiła wszystko, by dostosować się do nowych realiów.

Najbardziej ucierpiały usługi, gastronomia i tradycyjny handel, ale jednocześnie sytuacja pandemiczna była czynnikiem stymulującym, który wyzwolił w ludziach biznesu kreatywność i nauczył elastyczności. Niezależnie od warunków, elastycznego podejścia do prowadzenia firmy potrzebują przedsiębiorcy prowadzący zarówno małe, jak i duże firmy.

frse

Dodaj ogłoszenie