Przedsiębiorstwa nie tylko płacą więcej, ale również wzrost wynagrodzeń jest bardziej odczuwalny. Z tego powodu, w kolejnych miesiącach możemy obserwować znaczne przepływy pracowników ze sfery budżetowej do przedsiębiorstw.

Warto zwrócić również uwagę na dane GUS dotyczące pracujących na własny rachunek – liczba prowadzących własną działalność gospodarczą wzrosła w 2017 r. - dla blisko 1/5 przedsiębiorców powodem rozpoczęcia działalności była chęć uzyskiwania wyższych dochodów. Oznaczać to może, że w tym sektorze gospodarki dynamika wzrostu dochodów jest jeszcze wyższa niż w przedsiębiorstwach.

Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w lutym 2018 r. wzrosło o 6,8 proc. rok do roku, zaś zatrudnienie zwiększyło się o 3,7 proc. r/r. – podał GUS.

Miliony Polaków przejmą grunt pod blokami na własność. A jak to jest z nowymi mieszkaniami? Kliknij w ten tekst, a się dowiesz

Dane opublikowane przez GUS potwierdzają dobrą kondycję rynku pracy – rośnie zarówno liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, jak i przeciętne zatrudnienie. W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób pracuje ponad 6,2 mln osób, a przeciętne wynagrodzenie wynosiło w lutym 4 599,72 zł. Analizując dane za 2017 rok, widać wyraźnie różnice pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a sferą budżetową w wysokości i dynamice wzrostu wynagrodzeń. Przedsiębiorstwa nie tylko płacą więcej, ale również wzrost wynagrodzeń jest bardziej odczuwalny. Z tego powodu, w kolejnych miesiącach możemy obserwować znaczne przepływy pracowników ze sfery budżetowej do przedsiębiorstw.

Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan

Koniecznie przeczytaj!

Rewolucyjna metoda zabezpieczająca płatności online przed cyberprzestępcami jest już dostępna w Polsce. Kliknij w ten tekst, a dowiesz się na czym polega i jak z niej skorzystać