Ponad połowa Polaków złoży swoje zeznanie podatkowe PIT za 2017 rok przez internet. Większość Polaków jest świadoma, że PIT stanowi źródło dochodów samorządu, na terenie którego się rozliczają. Zaledwie 6 proc. ankietowanych podatników rozlicza się poza miejscem zamieszkania. Wypełnienie deklaracji podatkowej nie jest czasochłonne, 68 proc. Polaków nie zajmuje to więcej niż 30 minut – wynika z najnowszego raportu KPMG.

Coraz więcej osób płaci podatek PIT w miejscu zamieszkania

8 na 10 podatników jest świadomych, że podatek wykazywany w zeznaniach rocznych PIT stanowi źródło dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie którego dokonują rozliczania swojego zeznania podatkowego. 94 proc. osób składa zeznania roczne PIT w miejscu swojego zamieszkania – 83 proc. rozlicza się w miejscu zamieszkania, które jednocześnie jest miejscem zameldowania, a 11 proc. respondentów zadeklarowało, że rozlicza się w miejscu zamieszkania, ale nie jest tam zameldowanych. W miejscu samego zameldowania rozliczy się zaledwie 6 proc. Polaków. Świadomość, że podatek PIT stanowi źródło dochodów samorządów rośnie wraz z poziomem wykształcenia.

Zaledwie 40 proc. podatników z podstawowym wykształceniem vs. 88 proc. osób z wykształceniem wyższym zdaje sobie sprawę, że podatek PIT stanowi źródło dochodów budżetowych JST- wynika z raportu KPMG „Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2017”.

Grunt pod blokiem na własność zamiast udziału w użytkowaniu wieczystym. Kiedy w końcu nastąpi obiecane przez rząd uwłaszczenie milionów Polaków? Kliknij w ten tekst, a dowiesz się więcej!

- Jak pokazuje nasze badanie, z roku na rok rośnie liczba podatników, którzy składają swoje zeznanie podatkowe PIT we właściwym dla nich urzędzie skarbowym tj. w urzędzie odpowiednim co do ich miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Na uwagę zasługuje również bardzo duży odsetek osób, świadomych, że podatek wykazywany w zeznaniach rocznych PIT stanowi źródło dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, w miejscu w którym dokonują oni rozliczenia. Niewątpliwie taki wynik jest efektem prowadzonych na szeroką skale kampanii i akcji informacyjnych przez poszczególne miasta, które starają się zachęcić podatników do rozliczania się w miejscu ich zamieszkania, co może przełożyć się na realny wzrost dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego – mówi Andrzej Marczak, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

Rośnie liczba podatników wypełniających PIT samodzielnie

Blisko sześciu na dziesięciu podatników uważa, że roczne rozliczenie z urzędem skarbowym jest bardzo łatwe lub raczej łatwe. Trudności z wypełnieniem zeznania PIT zgłasza jedynie 11 proc. Polaków.

O 5 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania wzrosła liczba podatników, którzy samodzielnie wypełniają swój PIT (43 proc. wskazań). Pomimo deklarowanego braku trudności w rozliczeniu PIT, aż 46 proc. osób zleca w całości uzupełnienie deklaracji PIT komuś innemu. Najczęściej jest to ktoś z rodziny, księgowy lub znajoma osoba.

- Wyniki raportu dowodzą, że rozliczenia podatkowe w zakresie PIT postrzegane są przez dużą część podatników jako łatwe lub bardzo łatwe. Wynika to zapewne z wielu czynników. Podatnicy dobrze znają zasady rozliczeń, bowiem już od ponad 25 lat obowiązuje ustawa PIT. Uzyskują dochody z jednego źródła i nie korzystają z wielu odliczeń, co upraszcza przygotowanie rozliczenia. Ponadto często korzystają z programów komputerowych i składają zeznania przez internet. To wszystko powoduje, że odczucia dotyczące składania zeznań podatkowych ulegają z roku na rok poprawie – mówi Grzegorz Grochowina menadżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Ponad połowa podatników rozliczających się przez internet wybiera system e-deklaracje

W 2018 roku liczba osób deklarujących złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2017 rok przez internet wzrosła o 6 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku i osiągnęła rekordową wartość 56 proc. Rozliczając się przez internet, 6 na 10 osób korzysta z systemu e-deklaracje, który jest udostępniony przez Ministerstwo Finansów.

Od zeszłego roku (tj. odnośnie zeznania podatkowego za 2016 rok) podatnicy mogą korzystać z nowego sposobu rozliczenia się przez internet. Podatnicy składając wniosek PIT-WZ wnoszą o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy, który przygotowane zeznania podatkowe udostępnia do akceptacji lub odrzucenia zainteresowanym podatnikom na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. W ten sposób z fiskusem rozliczy się jedynie 5 proc. podatników. Wstępnie wypełnione przez urząd skarbowy zeznanie podatkowe (tzw. PFR, ang. pre-filled tax return), które podatnicy ewentualnie uzupełniają o ulgi i odliczenia czy dane do przekazania 1 procent podatku, wybrało 7 proc. osób.