Podlaski Pakiet Zdrowotny. W służbie Ochronie Zdrowia

Artykuł sponsorowany
Prawie 60 mln zł trafiło do podlaskich jednostek medycznych, walczących z epidemią COVID-19 w ramach Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego! Na PPZ składają się trzy części, finansowane zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego jak i budżetu województwa. Wsparcie otrzymało w sumie 31 placówek

Najistotniejszą kwestią dla nas, jest to, żeby życie i zdrowie mieszkańców naszego regionu było cały czas chronione, i to na jak najwyższym poziomie – mówi Marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki.

Dzięki finansowej pomocy jednostki związane z ochroną zdrowia w naszym województwie mogły zakupić specjalistyczny sprzęt, aparaturę medyczną, testy na obecność Covid-19, środki transportu takie jak ambulanse, odczynniki i materiały medyczne, a także w niektórych przypadkach dokonać niezbędnych robót budowlanych w jednostkach ochrony zdrowia.

Konkretne liczby

Pierwsza część Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego to ponad 56 milionów złotych które trafiło do 14 placówek.

Dominik Maślach, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego podkreślił, że pieniądze trafiły do jednostek, które uczestniczą zarówno w szybkiej diagnostyce, są zaangażowane w sprawny i bezpieczny transport osób z podejrzeniem zarażenia do wyspecjalizowanych jednostek ochrony zdrowia, i są to podmioty różnych szczebli i w różnych miejscach naszego regionu. Musimy być przygotowani na obsługę chorych w dłuższym okresie czasu. Po szczycie epidemii będą pojawiały się zachorowania, dlatego bardzo ważne jest wsparcie laboratoriów diagnostycznych, testy, a także wyposażenie naszych podmiotów w takie zasoby, które zapewnią w przyszłości obsługę chorych, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem i którzy mają choroby współistniejące.

Tym samym Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku otrzymał 13 586 799 zł między innymi na testy na obecność COVID-19, łóżka do intensywnej terapii, respiratory, sprzęt do regulowanych przetoczeń płynów, kardiomonitory, urządzenia do dezynfekcji czy aparat do krążenia pozaustrojowego EKMO. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku odebrał 6 507 200 zł między innymi na rentgen przyłóżkowy, urządzenie do dekontaminacji powietrza, środki ochrony osobistej, a także przebudowę SOR w celu oddzielenia drogi osobom z podejrzeniem COVID-19. Do Szpitala w Łomży wpłynęło 6 mln zł między innymi na podjazd dla karetek, wózki do transportu pacjentów, ubrania jednorazowe, ozonatory, pulsoksymetry, sprzęt do fumigacji, pompy infuzyjne, fartuchy, pościel, środki do dezynfekcji. Kolejne 3 872 600 zł otrzymał Szpital Wojewódzki w Suwałkach. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup ambulansu, aparatu USG, respiratora, aparatu EKG, urządzenia do dezynfekcji oraz fumigacji pomieszczeń, testy diagnostyczne, łóżka do intensywnej terapii czy adaptację pomieszczenia laboratorium mikrobiologicznego w celu prowadzenia diagnostyki COVID-19. Szpital Ogólny w Grajewie otrzymał 3 807 100 zł na przebudowę i dostosowanie do aktualnych norm istniejącego budynku Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego, montaż windy, doposażenie w sprzęt medyczny, łóżka, aparat USG, przenośny aparat RTG, defibrylatory. 3 500 322 zł trafiły do Wojewódzkiej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży na ambulanse medyczne, defibrylatory, urządzenia do dezynfekcji pojazdów i powierzchni, środki ochrony osobistej, termometry, środki dezynfekcji i plecaki ratownicze. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku otrzymała 3 446 738 zł na ambulanse medyczne, defibrylatory, kombinezony, materiały ochrony biologicznej zabezpieczające służby medyczne, środki dezynfekcji, przystosowanie pomieszczeń do dezynfekcji karetek i przystosowanie pomieszczeń do ozonowania odzieży roboczej. Natomiast Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim otrzymał 3 094 500 zł na respiratory, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, ssaki elektryczne, defibrylatory, kardiomonitory, materace przeciwodleżynowe przeznaczone dla pacjentów w stanie ciężkim, środki ochrony osobistej. Do Szpitala MSWiA w Białymstoku wpłynęło 3 003 180 zł i zostało to wykorzystane na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej, kardiomonitorów, defibrylatorów, pulsoksymetrów, butli z tlenem medycznym, odczynników, materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej, ścianek działowych, urządzenia do dezynfekcji ścieków zakaźnych. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach otrzymała 2 368 000 zł na ambulanse, respiratory, defibrylatory, komory dekomtaminacyjne oraz izolacyjne, środki ochrony osobistej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce otrzymał 2 358 757 zł na zestaw do bronchoskopii, asystory oddechu, respiratory, przenośny aparat USG, kardiotokograf, środki ochrony osobistej. 2 055 300 zł dostała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku na zakup auta do przewożenia prób, meble laboratoryjne, sprzęt i akcesoria do wykonywania testów, materiały ochrony biologicznej, adaptację i remont pomieszczeń na przebieralnie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie otrzymał 2 030 000 zł na aparat USG, defibrylatory, łóżka specjalistyczne, ssaki elektryczne, środki ochrony osobistej, adaptacja pomieszczeń pod centralną sterylizatornię. Pomoc otrzymało także Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom “Nadzieja” w Łomży. Przekazane jednostce 404 000 zł zostały wykorzystane na zakup defibrylatora karetkowego, kombinezony ochronne, maseczki chirurgiczne, przyłbice, fartuchy i myjkę ciśnieniową.

Po raz pierwszy w województwie podlaskim, w tak krótkim czasie uruchomiono projekt z taką ilością partnerów, którzy bardzo sprawnie zidentyfikowali swoje potrzeby w perspektywie tych kilku czy kilkunastu miesięcy. Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP poinformowała, że w ramach zmiany RPO udało się zebrać dodatkowo ponad 5,8 mln Euro, i że odbyło się to bez szkody dla innych działań. Te oszczędności wynikają m.in. z wysokiego kursu Euro, kwot pozostałych z innych działań, niewystraczających by ogłosić konkurs, a które mogły zostać przesunięte na działania związane z ochroną zdrowia. Pieniądze te, fizycznie przełożyły się na zakup m.in.13 tys. testów na obecność Covid-19, 68 łóżek specjalistycznych, 27 defibrylatorów, 46 respiratorów, 35 kardiomonitorów, dwa urządzenia ECMO, dziewięć ambulansów bądź karetek, jeden pojazd specjalistyczny, i około 30 tys. różnego rodzaju sztuk środków ochrony osobistej dla pracowników ochrony zdrowia.

II etap PPZ, czyli kolejne pieniądze na szpitale

W ramach drugiej części Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego do szpitali trafiło dodatkowe 3,2 mln zł.

Łącznie 1 mln zł, czyli po 100 tys. zł na zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego trafiło do: Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, a także szpitali w Siemiatyczach, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, Łapach, Kolnie, Mońkach oraz Sejnach. Z kolei ponad 1 mln zł również na zakup środków ochrony osobistej zostało skierowane do jednostek medycznych, które są nadzorowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Są to: Szpital Wojewódzki w Białymstoku (400 tys. zł), Szpital Psychiatryczny w Choroszczy (500 tys. zł), Szpital Psychiatryczny w Suwałkach (80 tys. zł), Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach (35 tys. zł), Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Łomży (12 tys. zł), Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku (po 11,5 tys. zł). Białostockie Centrum Onkologii otrzymało 600 tys. zł na zakup aparatu USG, który umożliwia diagnozowanie pacjentów z podejrzeniem nowotworu, niemogących skorzystać z badań na miejscu, zwłaszcza w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej i zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Szpital Wojewódzki w Białymstoku za prawie 500 tys. zł dostosowuje swój SOR w taki sposób, by można było rozdzielić pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem od pozostałych osób zgłaszających się na oddział. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach za kwotę 97 tys. zł przebudowuje i dostosowuje Izbę Przyjęć do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

„Pacjent jest najważniejszy”

Trzecia część Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego miała na celu dalszą poprawę bezpieczeństwa personelu medycznego

Chodzi o to, aby wszystkie zabiegi planowe realizować w pełnym komforcie, w przekonaniu, że pracownicy ochrony zdrowia pracują z osobami, które zostały przebadane i są zdrowe. Wykonywanie zaplanowanych zabiegów zapewni też szpitalom płynność finansową – zaznaczył marszałek Kosicki. W ramach kolejnych kwot PPZ, pieniądze na testy wykrywające koronawirusa przeznaczono dla czterech jednostek ochrony zdrowia, nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego. To Białostockie Centrum Onkologii, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach i Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Są to cztery bardzo ważne placówki ochrony zdrowia działające na terenie naszego województwa. Jedne z największych i najbardziej wyspecjalizowanych – wyjaśnił Marszałek Artur Kosicki. To pacjenci oraz pracownicy szpitali narażeni na bezpośredni kontakt z osobą chorą, mają czuć się komfortowo. Jako przykład można tu podać sytuację, w której pacjent, ze względu na obawę przed stygmatyzacją, nie wyrazi zgody na pobranie próbki w miejscu zamieszkania – do jego dyspozycji jest pomieszczenie w Pododdziale Leczenia Bólu BCO. „Pacjent jest najważniejszy”, to motto, które obowiązuje nie tylko wtedy, gdy jesteśmy zdrowi, kiedy nie ma epidemii, ale przede wszystkim w tym momencie – powiedziała Magdalena Borkowska, dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii.

Przede wszystkim testy

Ponad 430 tys. zł Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył na wykonanie testów na obecność COVID-19 u planowych pacjentów czterech szpitali z naszego regionu. To już kolejne pieniądze na ten cel – w kwietniu szpitale nadzorowane przez samorząd województwa otrzymały 850 tys. na wykonanie testów u osób przyjmowanych na inne oddziały niż zakaźne. Wsparcie otrzymają Białostockie Centrum Onkologii, szpitale wojewódzkie w Suwałkach i Białymstoku, a także szpital psychiatryczny w Choroszczy. Za kwotę 433 300 zł zostanie wykonanych 1090 testów. Będą one przeprowadzane u pacjentów, którzy są przyjmowani na planowe zabiegi. Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego poinformował, że również szpital w Łomży niedługo z takiego wsparcia będzie mógł skorzystać. Do tej pory placówka nie mogła otrzymać na ten cel pieniędzy z budżetu województwa, ponieważ miała status jednoimiennego szpitala zakaźnego, a więc nie mogła przyjmować pacjentów na planowe zabiegi. Podjęliśmy już, jako Zarząd Województwa, działania w tej sprawie i ustaliliśmy z dyrekcją szpitala, że po 1 czerwca zostanie oszacowana liczba planowych pacjentów. To pozwoli ustalić zapotrzebowanie na testy w łomżyńskim szpitalu – informuje marszałek.

Artur Kosicki zapowiedział również konkursy dla pozostały podlaskich szpitali. Mają być one ogłoszone jesienią.

Dodaj ogłoszenie