W tegorocznej 13. edycji Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw rozszerzyliśmy liczbę nagród i wprowadziliśmy kilka nowych kategorii. Przykładowo, aby wziąć udział w konkursie o tytuł Najlepszego Pracodawcy Roku, nie trzeba sie nawet zakwalifikować do stu największych. To ranking ewidentnie jakościowy.

Aby więc dać szansę większej liczbie przedsiębiorstw zainteresowanych udziałem w Złotej Setce i towarzyszących jej konkursach przesunęliśmy ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń na 19 października.

- Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym 13.

już rankingu Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw organizowanym przez Kurier Poranny - zachęca profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers (PwC) Polska. - PwC jest w tym roku jego partnerem merytorycznym, a ja mam przyjemność zasiadania w Kapitule. Bardzo chciałbym Państwa zachęcić do udziału w tym projekcie.

- Zwłaszcza chciałbym zwrócić uwagę na dwie kategorie, które jako PwC chcemy bardzo promować - dodaje profesor. - Pierwsza, do której Złota Setka wraca po rocznej przerwie, to Eksporter Roku. Zwracamy na nią uwagę, bo uważamy, że firmy muszą się rozwijać sięgając za granicę, promując przy tym region i kraj. Druga kategoria to Inwestor Roku- zarówno Krajowy jak i Zagraniczny. Zwracamy uwagę na tę kwestię, bo Podlaskie potrzebuje nowych inwestycji, nowych technologii i wyjścia na cały świat.

Pełne informacje na temat kategorii nagród w Podlaskiej Złotej Setce Przedsiębiorstw Kuriera Porannego, a także dostęp do ankiet umożliwiających udział w konkursach na Eksportera i Inwestora Roku znajdują się TUTAJ

Jeszcze raz przypominamy przy okazji, że udział w rankingu jest bezpłatny. Dotyczy to także udziału w badaniu ankietowym związanym z tytułem Najlepszy Pracodawca (którego szczegółowych wyników nie upubliczniamy). Dopiero, gdy firma zainteresowana jest pełnym raportem z przeprowadzonego u niej badania, jest możliwość kupienia go w preferencyjnej cenie.

Wszystkie informacje, jakie związane są z tegoroczną edycją Podlaskiej Złotej Setki Przedsiebiorstw znajdują się pod adresem

www.poranny.pl/strefa-biznesu/złota-setka

Przypominamy jeszcze raz o wydłużeniu terminu zgłoszeń - do wszystkich kategorii PZSP można się zgłaszać do 19 października, a wielki finał - połączony z balem - nastąpi 18 listopada.