Ale rzeczywista skala wzrostu sprzedaży jest jeszcze wyższa, jeżeli skorygujemy ją o obroty przedsiębiorstw, które wypadły z rankingu wskutek przeniesienia ich central poza województwo (BAT SA, Pfleiderer Grajewo, Polmos Białystok, Philips DAP Industries Poland, BOS SA, Zakład Energetyczny Białystok) - dodaje dr Kopczuk.

Liderzy na rynku - przychody ze sprzedaży

Przedsiębiorstwa te fizycznie nadal są aktywne w regionie i są częścią jego potencjału gospodarczego.

Jeżeli więc ich obroty handlowe wyłączymy z sumy obrotów „Złotych 100” w latach, w których były one w ich składzie, otrzymamy informację o potencjale gospodarczym województwa tworzonym przez firmy pozostałe.

W roku 2017 przychody ze sprzedaży przedsiębiorstw „Złotej 100” wzrosły blisko dwukrotnie (191%), ale korygując je o obroty firm, które zostały wyłączone z rankingu, ten przyrost był prawie trzykrotny (298%). Oznacza to imponujący średnioroczny przyrost sprzedaży w wysokości 8,14%. I jest to wzrost realny - w tym okresie skumulowana inflacja - według danych GUS - wyniosła tylko ok. 33% (2,05% średniorocznie). Jest to również dynamika istotnie większa, niż w tym samym okresie w skali krajowej przychodów ogółem - według danych GUS wynosiła ona 243 proc. (6,43 proc. średniorocznie).

Mamy więc w „Złotej 100” przedsiębiorstwa ekspansywne, dobrze radzące sobie z rynkiem. I co szczególnie ważne - dotyczy to całej listy „Złotej 100”. W każdej kolejnej dziesiątce rankingu dynamika przychodów ze sprzedaży jest zbliżona.

Dotyczy to także „biletu wstępu” (obrotów firmy nr 100) do „Złotej 100”, który w roku 2003 wynosił 29 mln zł, a w roku 2017 - 59,7 mln zł. Skutkiem tego jest również dość stabilna struktura przychodów ze sprzedaży, silnie zdeterminowana przez przedsiębiorstwa największe.

Nieco ponad połowa przychodów ze sprzedaży przypada na 10 przedsiębiorstw największych, a ponad 40 proc. - na pierwszą piątkę. Obroty pierwszej pięćdziesiątki dochodzą do 90 proc. całości sprzedaży, a udział ostatniej dziesiątki oscyluje już tylko wokół 2 proc.

Droga na szczyt - w górę tabeli- nie jest więc łatwa, ale przykłady firm już nawet z pierwszej dziesiątki rankingu wskazują, że najlepsi są w stanie ją pokonać.

Zobacz też: 15. Złota Setka Przedsiębiorstw "Kuriera Porannego". Co działo się na gali? Były nagrody dla najlepszych firm i...tort!

Czas na wnioski

Rozwój gospodarczy regionu jest pochodną działalności wszystkich przedsiębiorstw, nie tylko tych największych. Ale te największe mają dominujący wpływ na kształtowanie ekonomicznych warunków życia mieszkańców i wpływów budżetów lokalnych, kreowanie nowych trendów rozwojowych w gospodarce.

Dziś już nie mamy w regionie wielu firm, które były chlubą województwa w okresie przed polską transformacja systemową. Ale ranking pokazuje, że powstało wiele firm nowych, kształtowanych od podstaw już w warunkach gospodarki rynkowej.

Są również przedsiębiorstwa, które rozwijały się na bazie potencjału „odziedziczonego” po poprzednim systemie, ale już w niczym nie przypominają swoich praprzodków. Wspólną cechą tych przemian są ludzie - podejmujący odważne wyzwania właściciele przedsiębiorstw, świetni menedżerowie, zaangażowani i kompetentni pracownicy albo jeszcze ogólniej - mieszkańcy regionu, bo w znakomitej większości to oni stworzyli przedsiębiorstwa „Złotej 100”.

To oni dowiedli, że w regionie, w którym zwykle wskazuje się na wiele barier rozwojowych, rozwijanie biznesu, także wielkiego, wcale nie musi być niemożliwe. A ponadto - ryzyko tego, że mogą oni przenieść swoje biznesy do innych regionów jest w ich przypadku - jako mieszkańców regionu - zwykle znacznie mniejsze, niż w przypadku właścicieli zewnętrznych, w tym zwłaszcza zagranicznych. I w tym kontekście ranking „Złotej 100” - od 15 lat wyróżniający największe przedsiębiorstwa - warto postrzegać jako dobrze wpisujący się w budowanie potencjału gospodarczego województwa.

Wyniki firm prezentujemy
w załącznikach do tekstu

Patronat Honorowy nad Rankingiem Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Partnerami Głównymi są Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i PGNiG Obrót Detaliczny.

Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw. Poznaj wyniki największych firm regionu