Pełne wyniki wyborów prezydenckich: Wszystkie powiaty i kandydaci. W jednym Napieralski pokonał Kaczyńskiego.

Jarosław Sołomacha
fot. PKW
Publikujemy pełne wyniki wyborów prezydenckich. Znajdziesz tu wszystkich kandydatów i ich osiągnięcia w poszczególnych powiatach województwa podlaskiego.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej, która przeliczyła już głosy we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych.

Województwo podlaskie - frekwencja 51.66 proc.
Jarosław Kaczyński - 214338 głosów, 43.54 proc.
Bronisław Komorowski - 178775 głosów, 36.32 proc.
Grzegorz Napieralski - 57233 głosy, 11.63 proc.
Waldemar Pawlak - 11079 głosów, 2.25 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 10908 głosów, 2.22 proc.
Andrzej Lepper - 8242 głosy, 1.67 proc.
Andrzej Olechowski - 5351 głosów, 1.09 proc.
Marek Jurek - 5349 głosów, 1.09 proc.
Bogusław Ziętek - 606 głosów, 0.12 proc.
Kornel Morawiecki - 404 głosy, 0.08 proc.

Powiat augustowski - frekwencja 48.43 proc.
Jarosław Kaczyński - 9375 głosów, 40.69 proc.
Bronisław Komorowski - 8658 głosów, 37.58 proc.
Grzegorz Napieralski - 2442 głosy, 10.60 proc.
Waldemar Pawlak - 802 głosy, 3.48 proc.
Andrzej Lepper - 624 głosy, 2.71 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 497 głosów, 2.16 proc.
Marek Jurek - 305 głosów, 1.32 proc.
Andrzej Olechowski - 277 głosów, 1.20 proc.
Bogusław Ziętek - 42 głosy, 0.18 proc.
Kornel Morawiecki - 16 głosów, 0.07 proc.

Powiat białostocki - frekwencja 52.37 proc.
Jarosław Kaczyński - 27960 głosów, 47.83 proc.
Bronisław Komorowski - 20284 głosy, 34.70 proc.
Grzegorz Napieralski - 5641 głosów, 9.65 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 1276 głosów, 2.18 proc.
Waldemar Pawlak - 1072 głosy, 1.83 proc.
Andrzej Lepper - 771 głosów, 1.32 proc.
Marek Jurek - 667 głosów, 1.14 proc.
Andrzej Olechowski - 667 głosów, 1.14 proc.
Bogusław Ziętek - 75 głosów, 0.13 proc.
Kornel Morawiecki - 50 głosów, 0.09 proc.

Miasto Białystok - frekwencja 59.26 proc.
Bronisław Komorowski - 61097 głosów, 45.24 proc.
Jarosław Kaczyński - 47473 głosy, 35.15 proc.
Grzegorz Napieralski - 16616 głosów, 12.30 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 4284 głosy, 3.17 proc.
Andrzej Olechowski - 2038 głosów, 1.51 proc
Marek Jurek - 1600 głosów, 1.18 proc.
Waldemar Pawlak - 1068 głosów, 0.79 proc.
Andrzej Lepper - 629 głosów, 0.47 proc.
Bogusław Ziętek - 138 głosów, 0.10 proc.
Kornel Morawiecki - 105 głosów, 0.08 proc.

Powiat bielski - frekwencja 50.47 proc.
Jarosław Kaczyński - 10654 głosy, 43.45 proc.
Bronisław Komorowski - 8683 głosy 35.41 proc.
Grzegorz Napieralski - 3487 głosów, 14.22 proc.
Andrzej Lepper - 490 głosów, 2.00 proc.
Waldemar Pawlak - 439 głosów, 1.79 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 352 głosy, 1.44 proc.
Marek Jurek - 218 głosów, 0.89 proc.
Andrzej Olechowski - 159 głosów, 0.65 proc.
Bogusław Ziętek - 24 głosy, 0.10 proc.
Kornel Morawiecki - 12 głosów, 0.05 proc.

Powiat grajewski - frekwencja 45.16 proc.
Jarosław Kaczyński - 8964 głosy, 50.51 proc.
Bronisław Komorowski - 5084 głosy, 28.65 proc.
Grzegorz Napieralski - 1939 głosów, 10.93 proc.
Waldemar Pawlak - 654 głosy, 3.69 proc.
Andrzej Lepper - 461 głosów, 2.60 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 294 głosy, 1.66 proc.
Andrzej Olechowski - 180 głosów, 1.01 proc.
Marek Jurek - 134 głosy, 0.76 proc.
Bogusław Ziętek - 20 głosów, 0.11 proc.
Kornel Morawiecki - 16 głosów, 0.09 proc.

Powiat hajnowski - frekwencja 46.38 proc.
Bronisław Komorowski - 11102 głosy, 59.24 proc.
Grzegorz Napieralski - 3899 głosów, 20.80 proc.
Jarosław Kaczyński - 2172 głosy, 11.59 proc.
Andrzej Lepper - 528 głosów, 2.82 proc.
Waldemar Pawlak - 392 głosy, 2.09 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 380 głosów, 2.03 proc.
Andrzej Olechowski - 129 głosów, 0.69 proc.
Marek Jurek - 84 głosy, 0.45 proc.
Kornel Morawiecki - 28 głosów, 0.15 proc.
Bogusław Ziętek - 27 głosów, 0.14 proc.

Powiat kolneński - frekwencja 45.00 proc.
Jarosław Kaczyński - 8162 głosy, 57.63 proc.
Bronisław Komorowski - 3000 głosów, 21.18 proc.
Grzegorz Napieralski - 1367 głosów, 9.65 proc.
Waldemar Pawlak - 754 głosy, 5.32 proc.
Andrzej Lepper - 436 głosów, 3.08 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 190 głosów, 1.34 proc.
Andrzej Olechowski - 120 głosów, 0.85 proc.
Marek Jurek - 104 głosy, 0.73 proc.
Kornel Morawiecki - 17 głosów, 0.12 proc.
Bogusław Ziętek - 13 głosów, 0.09 proc.

Miasto Łomża - frekwencja 54.40 proc.
Jarosław Kaczyński - 12557 głosów, 46.81 proc.
Bronisław Komorowski - 8936 głosów, 33.31 proc.
Grzegorz Napieralski - 3469 głosów, 12.93 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 684 głosy, 2.55 proc.
Marek Jurek - 382 głosy, 1.42 proc.
Andrzej Olechowski - 377 głosów, 1.41 proc.
Waldemar Pawlak - 230 głosów, 0.86 proc.
Andrzej Lepper - 127 głosów, 0.47 proc.
Bogusław Ziętek - 47 głosów, 0.18 proc
Kornel Morawiecki - 14 głosów, 0.05 proc.

Powiat łomżyński - frekwencja 49.25 proc
Jarosław Kaczyński - 13428 głosów, 67.36 proc.
Bronisław Komorowski - 3303 głosy, 16.57 proc.
Grzegorz Napieralski - 1453 głosy, 7.29 proc.
Waldemar Pawlak - 749 głosów, 3.76 proc.
Andrzej Lepper - 398 głosów, 2.00 proc.
Marek Jurek - 231 głosów, 1.16 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 210 głosów, 1.05 proc.
Andrzej Olechowski - 132 głosy, 0.66 proc.
Bogusław Ziętek - 18 głosów, 0.09 proc.
Kornel Morawiecki - 13 głosów, 0.07 proc.

Powiat moniecki - frekwencja 42.88 proc.
Jarosław Kaczyński - 7498 głosów, 50.56 proc.
Bronisław Komorowski - 4205 głosów, 28.36 proc.
Grzegorz Napieralski - 1407 głosów, 9.49 proc.
Waldemar Pawlak - 657 głosów, 4.43 proc.
Andrzej Lepper - 507 głosów, 3.42 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 231 głosów, 1.56 proc.
Marek Jurek - 175 głosów, 1.18 proc.
Andrzej Olechowski - 118 głosów, 0.80 proc.
Bogusław Ziętek - 17 głosów, 0.11 proc.
Kornel Morawiecki - 14 głosów, 0.09 proc.

Powiat sejneński - frekwencja 47.67 proc.
Bronisław Komorowski - 4141 głosów, 50.04 proc.
Jarosław Kaczyński - 2200 głosów, 26.58 proc.
Grzegorz Napieralski - 1056 głosów, 12.76 proc.
Andrzej Lepper - 347 głosów, 4.19 proc.
Waldemar Pawlak - 267 głosów, 3.23 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 130 głosów, 1.57 proc.
Marek Jurek - 61 głosów, 0.74 proc.
Andrzej Olechowski - 53 głosy, 0.64 proc.
Bogusław Ziętek - 13 głosów, 0.16 proc.
Kornel Morawiecki - 8 głosów, 0.10 proc.

Powiat siemiatycki - frekwencja 46.13 proc.
Jarosław Kaczyński - 7925 głosów, 43.53 proc.
Bronisław Komorowski - 6460 głosów, 35.48 proc.
Grzegorz Napieralski - 2188 głosów, 12.02 proc.
Waldemar Pawlak - 590 głosów, 3.24 proc.
Andrzej Lepper - 415 głosów, 2.28 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 293 głosy, 1.61 proc.
Andrzej Olechowski - 156 głosów, 0.86 proc.
Marek Jurek - 137 głosów, 0.75 proc.
Bogusław Ziętek - 27 głosów, 0.15 proc.
Kornel Morawiecki - 15 głosów, 0.08 proc.

Powiat sokólski - frekwencja 44.64 proc.
Jarosław Kaczyński - 12021 głosów, 45.99 proc.
Bronisław Komorowski - 8518 głosów, 32.58 proc.
Grzegorz Napieralski - 2917 głosów, 11.16 proc.
Waldemar Pawlak - 993 głosy, 3.80 proc.
Andrzej Lepper - 680 głosów, 2.60 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 446 głosów, 1.71 proc.
Marek Jurek - 283 głosy, 1.08 proc.
Andrzej Olechowski - 231 głosów, 0.88 proc.
Bogusław Ziętek - 31 głosów, 0.12 proc.
Kornel Morawiecki - 21 głosów, 0.08 proc.

Powiat suwalski - frekwencja 46.06 proc.
Jarosław Kaczyński - 5251 głosów, 40.34 proc.
Bronisław Komorowski - 4154 głosy, 31.91 proc.
Grzegorz Napieralski - 1597 głosów, 12.27 proc.
Andrzej Lepper - 740 głosów, 5.68 proc.
Waldemar Pawlak - 706 głosów, 5.42 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 277 głosów, 2.13 proc.
Marek Jurek - 127 głosów, 0.98 proc.
Andrzej Olechowski - 123 głosy, 0.94 proc.
Kornel Morawiecki - 23 głosy, 0.18 proc.
Bogusław Ziętek - 19 głosów, 0.15 proc.

Miasto Suwałki - frekwencja 52.82 proc.
Bronisław Komorowski - 12258 głosów, 43.29 proc.
Jarosław Kaczyński - 9786 głosów, 34.56 proc.
Grzegorz Napieralski - 4174 głosy, 14.74 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 747 głosów, 2.64 proc.
Andrzej Lepper - 380 głosów, 1.34 proc.
Marek Jurek - 322 głosy, 1.14 proc.
Andrzej Olechowski - 298 głosów, 1.05 proc.
Waldemar Pawlak - 294 głosy, 1.04 proc.
Bogusław Ziętek - 37 głosów, 0.13 proc.
Kornel Morawiecki - 22 głosy, 0.08 proc.

Powiat wysokomazowiecki - frekwencja 55.11 proc.
Jarosław Kaczyński - 18189 głosów, 68.93 proc.
Bronisław Komorowski - 4263 głosy, 16.16 proc.
Grzegorz Napieralski - 1839 głosów, 6.97 proc.
Waldemar Pawlak - 876 głosów, 3.32 proc.
Andrzej Lepper - 419 głosów, 1.59 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 316 głosów, 1.20 proc.
Marek Jurek - 273 głosy, 1.03 proc.
Andrzej Olechowski - 163 głosy, 0.62 proc.
Bogusław Ziętek - 31 głosów, 0.12 proc.
Kornel Morawiecki - 18 głosów, 0.07 proc.

Powiat zambrowski - frekwencja 51.01 proc.
Jarosław Kaczyński - 10723 głosy, 57.54 proc.
Bronisław Komorowski - 4629 głosów, 24.84 proc.
Grzegorz Napieralski - 1742 głosy, 9.35 proc.
Waldemar Pawlak - 536 głosów, 2.88 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 301 głosów, 1.62 proc.
Andrzej Lepper - 290 głosów, 1.56 proc.
Marek Jurek - 246 głosów, 1.32 proc.
Andrzej Olechowski - 130 głosów, 0.70 proc.
Bogusław Ziętek - 27 głosów, 0.14 proc.
Kornel Morawiecki - 12 głosów, 0.06 proc.

Czytaj e-wydanie »

Wideo

Komentarze 47

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Koloh
CYTAT(~anatol~ @ 5.07.2010, 12:04:22)
w hajnowce sa bialorusini i prawoslawni oni zawsze byli i beda przeciw polsce i kosciolowi i stad takie wyniki wyborow

Nie wydaje mi się, żebyś, Anatol, miał rację. To prawda, że w powiecie hajnowskim żyją prawosławni, Białorusini. Jednak spójrz na powiaty sejneński i suwalski - tam żyją katoliccy Litwini, a głosowali podobnie (w obu turach). Zresztą nie wydaje mi się, żeby zachodnia Polska była jakoś szczególnie prawosławna, czy prorosyjska...
~anatol~
w hajnowce sa bialorusini i prawoslawni oni zawsze byli i beda przeciw polsce i kosciolowi i stad takie wyniki wyborow
G
Gość
CYTAT(nikaa @ 22.06.2010, 09:46:53)
Cóż, Hajnówka zawsze stała tam, gdzie ZOMO! I tak zostało.

Odczep się od Hajnówki pisowcu
G
Gość
CYTAT(hajnówka @ 21.06.2010, 18:54:23)
Ale wstyd!
Przepraszamy Polskę za Podlasie!

Dziękuję Podlasianie, że nie głosowaliście na oszołomów
h
henio
CYTAT(galaktycznywymiatacz @ 23.06.2010, 13:21:54)
Oto prawdziwi katolicy, mężowie narodu... chamstwo, głupota i ciemnogród... alleluja i do przodu!!!

Podlasie to siedlisko kacapów i nacjonalistów rosyjskich więc jeśli przepraszasz to za nich i za siebie bo czuć że nie czujesz się polakiem.
g
galaktycznywymiatacz
CYTAT(nostredamus @ 21.06.2010, 18:36:56)
A ty oświecony przez mas media typu gazeta wyborcza,tvn i itp.śmieci sprzedał byś Polskę za judaszowskie srebrniki (euro) zastanów się głąbie co ty pier.... obrażając normalnych wyborców


CYTAT(hajnówka @ 21.06.2010, 18:54:23)
Ale wstyd!
Przepraszamy Polskę za Podlasie!

Oto prawdziwi katolicy, mężowie narodu... chamstwo, głupota i ciemnogród... alleluja i do przodu!!!
H
Heh
Nie fetyszyzowałbym sprawy Blidy. Już wszyscy na lewicy zapomnieli za co była zatrzymana min. za przekręty tak ukochane nie tylko przez polityków SLD ale ogólnie wszystkich partii ( zawsze się czarna owca lub dwie znajdzie liczba zależna od formacji) . Jak wskazało dochodzenie popełniła samobójstwo więc do kogo pretensje? Najpierw nakradła później się zabiła i jeszcze rzewne wspominki i wypominanie ? Komu czego ? SLD może mieć pretensje do siebie a elektorat Lewicowy tym bardziej powinien zwrócić uwagę na fakt jaką SLD jest kaprawą formacja.

Koalicja z Samoobroną też niebyła niczym złym gdyż Koalicję zawiera się z całą partią a nie z pojedynczymi czarnymi owcami. Skoro jednak taka kultura jest w polskiej polityce że w każdej partii mało jest uczciwych ludzi a rządzić trzeba to z kimś trzeba się dogadać. Wybór był trafny Samoobrona była i jest bardziej lewicowa niż SLD i nie zajmuje się pierdołami jak prawa gejów lesbijek czy nowym pejczykiem pani poseł Senyszyn tylko sprawami ludzi najuboższych i rolników.

ty w to wierzysz, ja w to wierzę,
W lipcu Jarkacz Komorrę bierze.
G
Gość
Bronek Żenada, Bronek Żenada,

Tylko na niego głosować wypada!

Jeśli u władzy chcesz króla obciachu,

Na Bronka Żenadę głosuj mój brachu!
G
Gość
CYTAT(Gość @ 22.06.2010, 10:42:25)
Komorowski w Białymstoku wygrał, żenada..., zamiast głosować jak większość podlasia to dają się nabrać na jakiegoś podrzędniaka...


Żenujące jest to, że pierwszą damą będzie KOT - buuuhhaaaaaahaaaaa
s
szacun dla hajnówki
CYTAT(nikaa @ 22.06.2010, 11:27:28)
O widzę, że prawda jest baaardzo bolesna. Ale prawda, nawet bolesna, jest lepsza niż najpiękniejsze "gładkie" kłamstwo pana Komorowskiego i jego zwolenników. A ta bolesna prawda jest jeszcze i taka, że Hajnówka zawsze była antypolska i antysolidarnościowa.


Prawda jest tam gdzie grób pani Blidy. Kłamstwa to nie Komorowski. To Kaczka obiecał mieszkania i inne rzeczy. Jak można pisać, że mieszkaniec Hajnówki jest antypolski??? Komu jeszcze odbierzesz narodowość i obywatelstwo??? Kobieto zastanów się. Zresztą ty z myśleniem masz na bakier. Z Lepperem koalicja też mądra rzecz. Taka mądra inaczej. Jak cały PIS. Ktoś tu napisał, że PIS to siara. Moim zdaniem to MEGA SIARA
G
Gość
CYTAT(Gość @ 21.06.2010, 21:22:41)
Jeżeli Napieralski ożeni się z Kaczyńskim to rozwód będzie szybszy niż z Leperem. A swoją drogą jak lewica poprze Kaczyńskiego to Napieralski kłamał o : in vitro, zerwaniu konkordatu, likwidacji IPN itp. Bo nie wierze by Rydzyk pozwolił Kaczyńskiemu aż na tyle.

To Napieralski obiecywał zerwać konkordat?
n
nikaa
CYTAT(Gość @ 22.06.2010, 10:40:28)
I właśnie to jest dowód, że tacy jak Jarek i jego wyborcy nigdy się nie zmienią. Nienawiść do ludzi to ich domena. Zastanówcie się zanim wrzucicie kartkę do urny. Będzie właśnie tak jak ta jakaś tam nikaa napisała.

O widzę, że prawda jest baaardzo bolesna. Ale prawda, nawet bolesna, jest lepsza niż najpiękniejsze "gładkie" kłamstwo pana Komorowskiego i jego zwolenników. A ta bolesna prawda jest jeszcze i taka, że Hajnówka zawsze była antypolska i antysolidarnościowa.
G
Gość
Komorowski w Białymstoku wygrał, żenada..., zamiast głosować jak większość podlasia to dają się nabrać na jakiegoś podrzędniaka...
G
Gość
CYTAT(OPCJA SPOŁECZNA @ 22.06.2010, 09:39:26)
tym z Hajnówki wystarczy imię Włodzimierz aby być przeciw sobie.
Włodzimierz robił tam kampanie dla komory.(Cimoszka)


Wystarczy nie mieć mózgu by takie bzdety pisać. ŻAL !!!
G
Gość
CYTAT(nikaa @ 22.06.2010, 09:46:53)
Cóż, Hajnówka zawsze stała tam, gdzie ZOMO! I tak zostało.


I właśnie to jest dowód, że tacy jak Jarek i jego wyborcy nigdy się nie zmienią. Nienawiść do ludzi to ich domena. Zastanówcie się zanim wrzucicie kartkę do urny. Będzie właśnie tak jak ta jakaś tam nikaa napisała.
Dodaj ogłoszenie