4 marca rozpocznie działalność honorowy konsul Republiki Chorwacji w Białymstoku. Tego dnia w Białymstoku gościć będą przedstawiciele chorwackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz tamtejszej Izby Przemysłowo-Handlowej, którzy spotkają się z władzami miasta i regionu oraz z podlaskimi organizacjami biznesowymi.

Białostocki przedsiębiorca Wojciech Strzałkowski 4 marca rozpocznie misję honorowego konsula Republiki Chorwacji w Polsce. Jego teren działania obejmie województwa: podlaskie i lubelskie.

Do obowiązków konsula należą działania na rzecz rozwoju współpracy między Chorwacją a wymienionymi województwami, w tym zwłaszcza kulturalnej i gospodarczej. Konsul będzie też niósł pomoc obywatelom Chorwacji, którzy - z przyczyn losowych - znajdą się w trudnej sytuacji. Będą oni mogli liczyć na pomoc prawną, zorganizowanie pomocy medycznej, a także inne niezbędne działania.

Siedzibą konsulatu będzie hotel Branicki przy ulicy Zamenhofa 25 w Białymstoku, nr tel./faks 85 665 25 30, adres e-mail: konsulat@chorwacja.bialystok.pl, adres strony internetowej http://www.konsulat.chorwacja.bialystok.pl.

W związku z inauguracją działalności Honorowego Konsulatu Republiki Chorwacji, w hotelu Branicki zaprezentowana zostanie wystawa fotografii „Chorwackie lato”, która trwać będzie od 4 do 31 marca.