Ogromne pieniądze na rozwój regionu. Każdy z nas z nich skorzysta

Materiał informacyjny Urzędu Marszałkowskiego woj. Podlaskiego
Nowoczesne, przyjazne środowisku autobusy w Łomży i Suwałkach, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na dachach naszych domów, tereny rekreacyjne wokół zalewu w Czarnej Białostockiej, nowoczesne kształcenie i wyposażenie białostockich szkół czy w końcu wielkie inwestycje infrastrukturalne – węzeł w Porosłach i terminal intermodalny w Sokółce, który będzie obsługiwać międzynarodowy handel. To wszystko inwestycje dofinansowanie z funduszy europejskich.

Cały nasz region zmienia oblicze i staje się coraz nowocześniejszym i wygodniejszym miejscem do życia właśnie dzięki działaniom urzędu marszałkowskiego i środkom pozyskanym z funduszy Unii Europejskiej.

Na co dzień ludzie nie dostrzegają wagi i znaczenia pracy Zarządu Województwa. Ale to stamtąd idą zmiany w naszych miastach. To pieniądze z „centrali” województwa, a nie od prezydentów czy burmistrzów miast powodują zwiększenie naszego lokalnego komfortu – tłumaczy w rozmowie z Gazetą Podlaską radny związany z Suwalszczyzną i Augustowszczyzną Paweł Wnukowski.

Dlatego tak istotnym jest, by osoby kierujące urzędem miały odpowiednie przełożenie na pozyskanie jak największych kwot przeznaczanych nam z budżetu państwa czy środków unijnych. A właśnie jesteśmy w przededniu rozdysponowywania ogromnych kwot. Kwot, które pomogą dalej szybko zmieniać województwo podlaskie.

Prawie 1 miliard euro, czyli ponad 4 mld zł

Co najmniej taką pulę będzie miał do dyspozycji nasz region z nowego programu regionalnego w latach 2021-2027. Województwo podlaskie jest na trzecim miejscu wśród regionów pod względem kwoty euro przypadającej na mieszkańca. I na drugim miejscu, jeśli chodzi o wartość obecnego programu w stosunku do tego, realizowanego w latach 2014-2020. Ale to nie wszystko – kolejne 2,5 mld euro trafi do województw Polski Wschodniej, w tym do Podlaskiego. Z kolei 5,5 mld zł to wartość różnych przedsięwzięć, zgłoszonych przez Województwo Podlaskie do Krajowego Planu Odbudowy, który pomoże naszej gospodarce dźwignąć się po pandemii.

2 mld złotych przez 2,5 roku

Tyle ze środków UE przekazał przedsiębiorcom, samorządom, szpitalom, szkołom i różnym innym podmiotom obecny Zarząd Województwa Podlaskiego, który odpowiada właśnie za zarządzanie tymi ogromnymi pieniędzmi. Dotacje wsparły m.in. rozwój podlaskich firm, odnawialne źródła energii, inwestycje w szkołach i szpitalach, aktywizację zawodową czy edukację przedszkolną. Przez te 2,5 roku ogłoszono aż 365 konkursów, zawarto 2,8 tys. umów, wartych 3 mld zł, których dofinansowanie wyniosło 2 mld zł.

Gdy jesteśmy już przy odnawialnych źródłach energii, to na kolektory i panele fotowoltaiczne na dachach domów mieszkańców w całym woje­wództwie przeznaczono aż 180 mln zł! W ostatnim konkursie zostało dofinansowanych 51 projektów, złożonych przez podlaskie gminy. Najwięcej ener­gii cieplnej, dzięki instalacjom, wyprodukują gminy Wyszki i Zambrów, natomiast liderem w produkcji energii elektrycznej będą gminy Choroszcz i Miel­nik. Najwięcej instalacji cieplnych kupią gminy Turośń Kościelna (60 szt.) i Wasilków (42 szt.), a instalacji elektrycznych gmina Mielnik (111 szt.) i gmina miejska Hajnówka (77 szt.).

Tu podaj tekst alternatywny
Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Inwestycje są siłą napędową go­spodarki regionu. Dlatego cieszę się, że oprócz milionów z Unii Eu­ropejskiej, podlaskie gminy i powiaty skorzy­stały i w kolejnych latach nadal będą mogły korzystać z Funduszu Wsparcia Gmin i Powia­tów. To nasz autorski pomysł na dofinansowa­nie inwestycji realizowanych przez mniejsze jednostki. W tym roku skorzystało z niego aż 40 gmin i powiatów, które łącznie otrzymały 22 mln zł z budżetu województwa.

Dodaj ogłoszenie