Chodzi o tak zwane emerytury przyznane z urzędu. Otrzymuje je aktualnie ok. 105 tys. osób. Od 1 marca br., w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wszystkie osoby uprawnione do takiej emerytury dodatkowo dostaną jej wyrównanie za cały rok.

W wyniku nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2018 roku – z wyrównaniem od 1 marca 2017 roku – do kwot gwarantowanych świadczeń zostanie podniesionych 105 tys. emerytur z urzędu.

Emerytury przyznane z urzędu przed 1 marca 2017 r. zostaną podwyższone odpowiednio do 1000 zł (w przypadku zamiany renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) i do 750 zł (w przypadku zamiany renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Wysokość emerytury zostanie ustalona z urzędu w najbliższym terminie waloryzacji, a więc od 1 marca 2018 roku z wyrównaniem od 1 marca 2017 roku.

Emeryturę z urzędu przyznaje ZUS osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy po ukończeniu wieku emerytalnego (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna). Aby otrzymać to świadczenie, nie trzeba skłądać składać wniosku ani podejmować jakichkolwiek innych starań.

WarunkI uzyskania emerytury z urzędu to:osiągnięcie wieku emerytalnego i podleganie ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym - bez względu na długość okresu ubezpieczenia. ZUS przyznaje emeryturę z urzędu zarówno osobom posiadającym staż niezbędny do przyznania emerytury jak i tym, które odpowiednio długiego stażu nie mają.

Emerytury przyznane z urzędu przed 1 marca 2017 r. zostaną podwyższone odpowiednio do 1 000 zł (w przypadku zamiany renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) i do 750 zł (w przypadku zamiany renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

Wysokość emerytury zostanie ustalona z urzędu w najbliższym terminie waloryzacji, a więc od 1 marca 2018 roku z wyrównaniem od 1 marca 2017 roku.

 
W przypadku emerytury z urzędu przyznanej w zamian za rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy miesięczny wzrost świadczenia wyniesie 107,44 zł brutto (wyrównanie w skali roku wyniesie 1 289,28 zł), a w przypadku zmiany z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 63,25 zł brutto miesięcznie (wyrównanie w skali roku wyniesie 759 złotych).
 
Emerytury przyznane z urzędu po wspomnianej podwyżce – tak jak wszystkie świadczenia – będą waloryzowane od dnia 1 marca 2018 roku.

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), w tym roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent ukształtował się na poziomie 102,98 proc. Oznacza to jeden z wyższych wzrostów świadczeń w ostatnich latach.
Przy tej wysokości wskaźnika:
 najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, z kwoty 1000 zł do kwoty 1029,80 zł;
 przeciętna emerytura z FUS wzrośnie o ok 67,28 zł, z kwoty 2257,64 zł do kwoty 2324,92;
 przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 47,84 zł, z kwoty 1605,22 zł do kwoty 1653,06 zł;
 przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o ok. 57,05 zł, z kwoty 1914,46 zł do kwoty 1971,51 zł.

 

Dodatkowe prawo do minimalnej emerytury

MRPiPS przypomina przy okazji, że od 1 października 2017 roku prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy. Przed zmianą uprawniający do minimalnej emerytury staż pracy wynosił 22 lata (dla kobiet) i 25 lat (dla mężczyzn).