Miasto Białystok zbudowało Centrum Kształcenia Praktycznego w placówce przy ul. Słonimskiej 47/1. Dzięki temu uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych uczą się zawodu w lepszych warunkach. Młodzież i kadra pedagogiczna, w ramach unijnego projektu, korzysta także z kursów, warsztatów i stypendiów. W piątek najbardziej uzdolnionym uczniom tej szkoły prezydent Białegostoku wręczył akty stypendialne.

Zobacz galerię- Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku wzmocni rozwój szkolnictwa zawodowego w naszym mieście. Nowoczesna baza szkolenia praktycznego zbudowana została w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” - mówi Eliza Bilewicz-Roszkowska z Departamentu Komunikacji Społecznej.

Centrum Kształcenia Praktycznego powstało w podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni prawie 4 tys. m2. Zainstalowano w nim odnawialne źródła energii (pompy ciepła, instalacje solarne, panele fotowoltaiczne, turbinę wiatrową), które będą wykorzystane do celów dydaktycznych. Ponadto wytworzona energia pozwoli na zmniejszenie opłat o około 3 tys. zł rocznie.

W ramach tego przedsięwzięcia wyposażono pracownie w nowoczesny sprzęt i bezprzewodowy dostęp do internetu. Z nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu korzystać będą m.in. przyszli technicy budownictwa, drogownictwa, urządzeń sanitarnych i geodeci.

Projekt „Wiemy więcej – budujemy więcej” objął także realizację tzw. miękkich działań związanych z podniesieniem poziomu kształcenia zawodowego (za prawie 4 mln zł). W sumie skorzysta z nich 606 uczniów i 45 nauczycieli.

– Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia uczniowie zyskali lepsze warunki do praktycznej nauki zawodu. Zdobywają wiedzę i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Dzisiaj (11 stycznia), podczas uroczystości otwarcia CKP w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych, prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył akty stypendialne 24 uczestnikom programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów, motywującego do pracy i samodoskonalenia. Stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie i jest wypłacane przez 10 miesięcy. W czasie korzystania z pomocy stypendialnej uczniowie są pod opieką dydaktyczną pedagogów. Nauczyciele pomagają młodzieży w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów i wspierają uczniów w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne.

Całkowita wartość projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” to prawie 21 mln zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło ok. 10,4 mln zł, a z Europejskiego Funduszu Społecznego prawie 4 mln zł.

To nie jedyna inwestycja, dzięki której młodzi białostoczanie w lepszych warunkach mogą uczyć się zawodu. W Białymstoku powstało już Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych. W planach jest utworzenie takich placówek jeszcze przy Zespole Szkól Rolniczych, Zespole Szkół Elektrycznych i Zespole Szkół Technicznych.

Zobacz też:

SMOG SKRACA ŻYCIE