Od 1 czerwca pojawi się elektroniczny wniosek o rejestrację narodzin dziecka i nadania mu imion. Obecnie rodzice muszą osobiście stawić się w tej sprawie w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rząd przyjął dzisiaj projekty ustaw autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji, które pozwolą m.in. na uruchomienie e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka. Zmienione zostaną przepisy o ewidencji ludności i prawo o aktach stanu cywilnego.

Dziś, aby zgłosić narodziny dziecka rodzic udaje się do urzędu osobiście. „Jednocześnie w funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakowało mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami.

Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus” - uzasadniają urzędnicy Ministerstwa Cyfryzacji swoje propozycje.

Ułatwieniem dla rodziców będzie możliwość zgłaszania urodzenia i wybór imienia dziecka w formie dokumentu elektronicznego. Po zarejestrowaniu urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego, odpis aktu urodzenia zostanie przesłany zgłaszającemu wraz z powiadomieniem o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczeniem o zameldowaniu. Dokument będzie wydawany w postaci papierowej lub elektronicznej. Rozwiązania te powinny wejść w życie 1 czerwca 2018 r.

Pojawia się też przepisy, dzięki którym nastąpi jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL. Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia osoby oraz w rejestrze PESEL. Rozwiązanie to powinno obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.
Kolejna zmiana ma przynieść szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Organy korzystające z dostępu do tego rejestru będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Rozwiązanie to ma wejść w życie 1 maja 2019 r.

KONIECZNIE ZOBACZCIE:

Google Street View. Najśmieszniejsze, najbardziej absurdalne zdjęcia!

Pedofile i gwałciciele z Małopolski. Oni są w Rejestrze Ministerstwa! LISTY GOŃCZE

Czy dostałbyś się do pracy w policji? PRAWDZIWE PYTANIA TESTU MULTISELECT

Nie znasz tych ulic w Krakowie? Jesteś słoikiem! [FOTO-QUIZ]