Marszałek województwa podlaskiego w Izbie Przemyslowo-Handlowej w Białymstoku. Przedsiębiorcy zasypali go uwagami na temat rozwoju regionu

Maryla Pawlak-Żalikowska
Udostępnij:
To dobrze, że trasa Białystok Augustów będzie w modelu 2+2; dobrze, że znamy jasny stosunek marszałka do budowy lotniska w Białymstoku - komentowali przedsiębiorcy podczas długiej, gorącej i merytorycznej dyskusji na spotkaniu z Arturem Kosickim w Izbie Przemysłowo-Handlowej. I zasypali gospodarza regionu uwagami na temat trudności pozyskiwania funduszy europejskich czy konieczności intensywnego promowania marki Podlasia, bo na własnej skórze odczuwają ciężar stereotypów na temat regionu. Nie obyło się też bez gorzkich uwag na temat kształcenia zawodowego. A na prośbę marszałka, żeby przygotowali uwagi do aktualizowanej właśnie Strategii Rozwoju Woj. Podlaskiego, przedsiębiorcy odpowiedzieli... wręczając mu już gotowy dokument.

Poniedziałkowe spotkanie z Arturem Kosickim Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej zaczął od pytań jak będzie się rozwijała infrastruktura w województwie; jak długo jeszcze nieczynny będzie pas na Krywlanach, który ciągle czeka na zezwolenia; a także jak marszałek widzi współpracę z samorządem gospodarczym?

- Oczekujecie, że będę mówił a tymczasem ja przyszedłem was słuchać - wyjaśnił na wstępie Artur Kosicki, a następnie nawiązał do wątku poruszanego kilka dni wcześniej w Podlaskim Klubie Biznesu czyli konieczności aktualizacji w tym roku Strategii Rozwoju Woj. Podlaskiego jako podstawy negocjacji rozdziału funduszy unijnych w nowych ich rozdaniu na lata 2021-2028: - Do tego trzeba współpracy z Wami - powtarzał. Poinformował też, że w tym kontekście odbyły się już spotkania w powiatach czy z przedstawicielami Związku Gmin Polskich Woj. Podlaskiego.

W sprawie Krywlan potrzebna jest rozmowa z prezydentem

Odpowiadając na pytania Witolda Karczewskiego wspomniał m.in. że obecny zarząd musi kontynuować działania w ramach budżetu ustanowionego przez poprzednią ekipę. - Jestem na etapie dyskusji z rządem o drodze Białystok Augustów, żeby to była bezkolizyjna trasa w klasie 2+2, czyli dwa pasy w jedną, dwa w drugą - wspomniał marszałek. Przyznał, że odnośnie infrastruktury kolejowej na trasie do Kuźnicy wysokość przetargów zaskoczyła nowy zarząd, ale "jest kontynuacja władzy, więc bierzemy za to odpowiedzialność" - mówił. Tu też trwają dyskusje, ale z PKP, co i kiedy można realizować.

Czytaj też: Marszałek województwa podlaskiego w Podlaskim Klubie Biznesu - rozmowy o funduszach europejskich i strzał z muszkietu

- Zaznaczę, jeśli chodzi o drogi krajowe, ważną kwestię: S19 na odcinku Białystok Kuźnica ma zabezpieczone finansowanie. Jest to już na etapie przygotowywania się do decyzji środowiskowych czy będzie to szło tzw. starodrożem, czy przez Janów. Moja prywatna ocena jest,że lepiej żeby to było starodrożem, czyli trasa wykorzystującą już istniejącą nitkę drogową - akcentował Artur Kosicki. - To moim zdaniem będzie z o wiele większym zyskiem dla regionu.

Odnosząc się do tematyki lotnisk w regionie przypomniał (odnośnie Suwałk), że: - Jako zarząd utrzymaliśmy finansowanie tego obiektu, czyli dołożyliśmy 3 mln zł, jak to było obiecane za poprzedniego zarządu. Uważamy, że to ciekawy projekt realizowany w połączeniu z inwestorem prywatnym i jakimś stopniu zabezpieczy on ruch powietrzny w północnej części województwa - informował. - A jeśli chodzi o Białystok, to powiem uczciwie, że nie wiem więcej niż to, że poprzedni zarząd województwa przekazał pieniądze na inwestycje na Krywlanach.

Marszałek mówił, że generalnie jest zwolennikiem stworzenia u nas węzła intemodalnego - czyli połączenia dróg kolejowych, drogowych i mini portu lotniczego cargo z obsługą pasażerską. Ale na ten temat trwa zaledwie nieoficjalna dyskusja. - Bo oficjalnych rozmów nie było. Ale to analizujemy, bo chcemy mieć pewność, że dołożyliśmy wszelkich starań, żeby taki obiekt się pojawił. Czy jest na to szansa? Nie wiem. Jest pytanie czy można taki projekt sfinansować z pieniędzy unijnych, bo nie jestem pewien czy rząd wyłożyłby na to pieniądze.

O już istniejącym pasie na Krywlanach marszałek mówił, że dobrze, że jest, niemniej faktem jest, że... nie działa.

- Różne słuchy do mnie dochodzą, jakie są tego powody, dlatego muszę porozmawiać z panem prezydentem Truskolaskim na ten temat - przyznał Artur Kosicki.

- Gdyby koncepcja węzła intermodalnego nie miała szans, to trzeba myśleć o tym, co mamy w Białymstoku. Tylko nie bardzo teraz wiemy, co tu może odlecieć i przylecieć. To kluczowe pytanie. Jesteśmy już poza kampaniami wyborczymi, to trzeba usiąść i porozmawiać, co właściwie można zrobić a czego nie.

Marszałek oświadczył, że nie mówi Nie włączeniu się urzędu marszałkowskiego w realizację obiektu na Krywlanach, jeśli to mam w jakikolwiek sposób pomóc rozwojowi regionu. - Ale musimy wiedzieć, na czym siedzimy, a ja tego teraz jeszcze nie wiem - przyznał.

Artur Kosicki zaproponował też cykliczność spotkań z przedsiębiorcami - co dwa, trzy miesiące w zależności od potrzeb. - Po to, żebym miał informacje nie tylko od urzędników, ale i od państwa, co zostało zrobione dobrze, a co źle - wyjaśniał. - Zamieniam się w słuch i jestem do dyspozycji zarówno teraz, jak i w urzędzie.

Najmniej atrakcyjny region do inwestycji to my

Podobnie jak w Podlaskim Klubie Biznesu, także w IP-H marszałkowi towarzyszyły na spotkaniu Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości UMWP oraz Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Pierwsza przypomniała, jakie jeszcze konkursy z RPO WP w tym roku dają przedsiębiorcom możliwość zdobycia funduszy unijnych. Druga przedstawiła wnioski z diagnozy sytuacji gospodarczej regionu przygotowanej na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Pytanie na śniadanie i Rodzinka.pl popromują markę Podlasia?

- Doprowadziliśmy do tego, że procedura oceny wniosków trwa 10 dni. Nie dłużej. Po tym terminie przedsiębiorca już wie, czy dostał dotacje czy nie – podkreślił w dalszej, dyskusyjnej części spotkania Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Argumentu tego szef PFRR użył, żeby pokazać, że można bez szkody dla jakości przyznawania firmom wsparcia funduszami unijnymi uprościć i przyspieszyć niezbędne procedury. Przykład ten dotyczył obsługi grantów na innowacje – fundacja po raz kolejny już wygrała konkurs, w którym została operatorem tego wsparcia dla podlaskich firm.

– Udało się nam doprowadzić do tego, że te granty trafiły do małych firm, które przez te kilkanaście lat nie dostały żadnego wsparcia z UE! Czyli weszły do tego systemu firmy, które nigdy wcześniej nie dały rady przebrnąć przez te wymogi – mówił Andrzej Parafiniuk. - Może to jest może wskazówka, żeby w przyszłej perspektywie finansowej niektóre projekty grantowe powierzać do realizacji właśnie operatorom zewnętrznym?

Czytaj też: Ma być łatwiej o wsparcie dla firm na ekoinnowacje. To efekt międzynarodowego programu SUPER
Prezes Parafiniuk przeskoczył z wątku funduszy unijnych na wątek eksportu jako koniecznego kierunku rozwoju podlaskich firm, który może im pomóc w przełamaniu tych negatywnych trendów widocznych w pokazanej wcześniej diagnozie gospodarki regionu.

I pojawiło się w tym kontekście pytanie o możliwość wzmocnienia roli przyznawanej od lat Podlaskiej Marki Roku jako narzędzia promocji firm i gospodarki regionu. Przedsiębiorcy zwrócili uwagę, że na przykład największe tuzy podlaskiej gospodarki w rodzaju Mlekovita czy Mlekpol wcale nie umieszczają na opakowaniach swoich produktów pikselowego żubra – logo Podlaskiej Marki, a więc nie niosą w kraj i za granicę informacji, że są stąd. – Trzeba pomyśleć, jak zobowiązać laureatów do wywiązania się z tego obowiązku promocji – sugerował Witold Karczewski.

Ale i sama marka Podlaskiej Marki nie jest jednak zbyt mocno promowana i nie wychodzi poza lokalne podwórko. Marszałek Kosicki też to zauważył i zamierza zmienić strategię promocji. – Zrezygnowaliśmy z kupna czasu antenowego w TVP3 i chcemy zrobić parę wydarzeń przez TVP1 czy TVP Info – wyjaśnił Artur Kosicki. - Na przykład zaprezentować tam właśnie laureatów Podlaskiej Marki w Pytaniu na śniadanie, czy przed pogodą, czy w Rodzinka.pl. Dogrywamy właśnie zestaw wymogów, jakie postawiliśmy Telewizji Polskiej, ale tej głównej. Bo były co prawda filmy kręcone o nas przez Discovery, ale do dziś nie ma żadnej oceny, jaki one przyniosły rezultat promocyjny dla regionu. Wolę więc pójść prostszym sposobem, ale mieć namacalny rezultat.

Artur Kosicki podkreślał również, że czas zainteresować się promowaniem Podlasia jako miejsca rozwoju nowych technologii za pośrednictwem internetu i mediów społecznościowych.

Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego - w Podlaskim Klubie Biznesu

Marszałek wspomniał też, że chce postawić na promocję gospodarczą w ramach partnerstwa prywatno-publicznego. – Bo uważam, że to nie urząd a specjaliści powinni się zajmować takimi działaniami – dodał. – Postaramy się tak to prawnie rozegrać, żeby można było wykorzystać w tej współpracy firmę związaną z regionem.

Sebastian Rynkiewicz, prezes Klastra Obróbki Metali Krajowego Klastra Kluczowego sypnął przykładami, jak dzięki wspólnym działaniom i wykorzystaniu funduszy na internacjonalizację biznesu firmy klastra potrafią budować swój prestiż w sposób widoczny już zarówno dla Warszawy, jak i dla zagranicy imponując partnerom nawet na tak gigantycznych imprezach jak targi Hannover Messe. I wszędzie pokazując logo żubra jako symbol regionu, z którego są.

Czytaj też: Klaster Obróbki Metali Krajowy Klaster Kluczowy bardzo wysoko oceniony przez ekspertów

- Przez trzy lata złamaliśmy wizerunek regionu ze strzechą, bocianem i żubrem na rzecz technologicznego obrazu - podsumował Sebastian Rynkiewicz. - Po pieniądze my już sięgamy z poziomu krajowego. Tam mamy też możliwość realizacji programów rozłożonych na trzy lata, a w ramach programu regionalnego musimy się zmieścić w ramach roku obrachunkowego. - Przez trzy lata złamaliśmy wizerunek regionu ze strzechą, bocianem i żubrem na rzecz technologicznego obrazu - podsumował Sebastian Rynkiewicz. - Po pieniądze my już sięgamy z poziomu krajowego. Tam mamy też możliwość realizacji programów rozłożonych na trzy lata, a w ramach programu regionalnego musimy się zmieścić w ramach roku obrachunkowego.

Czy w nowej strategii klastry są i jak przewidziane? I jak powiązać ich działania z takimi partnerami strategicznymi jak np.uczelnie, bo teraz są z tym problemy formalne?- interesowało prezesa KOM.

Marszałek obiecał wsparcie innowacyjnych firm i podkreślił ponownie swoje szczególne zainteresowanie przemysłem 4.0. Przypomniał, że prosi o spisanie postulatów, żeby urząd mógł nad nimi pracować.

I w tym momencie dostał do ręki przygotowane już przez Izbę Przemysłowo-Handlową postulaty przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku:

postulaty przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku

"Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego jest bardzo istotnym dokumentem, który w oparciu o wcześniejszą analizę stanu wytycza kierunki koncentracji działań jako priorytety do osiągnięcia założonych efektów rozwoju. Celowym jest podjęty właśnie proces aktualizacji opracowania. Ze swojej strony pragniemy jedynie zasygnalizować obszary, które naszym zdaniem wywierają istotny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w naszym województwie:

1. Strategiczne położenie Województwa Podlaskiego Ze względu na strategiczne położenie Województwa Podlaskiego celowym staje się podjęcie działań w temacie zwiększenia tranzytowych przewozów towarowych przez teren województwa. Nasz region może uzyskać znaczne korzyści ekonomiczne z tranzytowego przewozu towarów na ważnym szlaku drogowo - kolejowym biegnącym z Chin do Europy Zachodniej. Głównym kolejowym przejściem granicznym pomiędzy Polską i Białorusią jest Terespol – Brześć (woj. lubelskie), w naszym województwie znajduje się dwa kolejne pod względem wielkości przewozów przejścia kolejowe, są to : Kuźnica–Bruzgi i Siemianówka–Świsłocz.

Należy nadmienić, iż nasz region posiada dodatkowo dwa przejścia rezerwowe, które są obecnie niewykorzystywane: Czeremcha–Wysokolitowsk, Zubki Białostockie–Bierastawica. W przewozach towarowych bardzo ważną rolę pełnią stacje towarowe: Kuźnica, Łosośna, Sokółka, Cisówka, Siemianówka, gdzie znajdują się liczne prywatne terminale przeładunkowe. W przypadku ostatniej stacji, znajduje się tam terminal przystosowany do przeładunków intermodalnych (Chryzanów). Pomimo tego na terenie województwa podlaskiego brakuje dostatecznej liczby terminali przeładunkowych, szczególnie tych przystosowanych do przeładunku kontenerów. Ponadto pilnej modernizacji wymaga przejście kolejowe Czeremcha–Wysokolitowsk, a ponownej odbudowy po stronie białoruskiej i polskiej przejście kolejowe Zubki Białostockie–Brzostowica.

Wnioski:

a. Ze względu na niewydolność przeładunkową przejścia kolejowego w Małaszewiczach konieczna jest dywersyfikacja potoków ładunków w kierunku przejść, które posiadają niewykorzystane rezerwy (Kużnica, Siemianówka) lub w kierunku tych, które są w stanie takie rezerwy w najbliższej przyszłości uruchomić (Czeremcha, Zubki Biaostockie). W przeciwnym razie Podlasie może stracić niepowtarzalną szansę i pozycję najlepszej, potencjalnej alternatywy dla Małaszewicz. Władze samorządowe do tej pory w ogóle pomijały w strategii temat Podlasia jako strategicznego węzła komunikacyjnego na transkontynentalnej trasie Europa Zachodnia-Chiny.

b. Na tle planów rozwojowych regionu warto zauważyć, iż województwo podlaskie ze względu na położenie geograficzne ma duży potencjał, który jest tylko w małym stopniu wykorzystywany w rozwoju gospodarczym naszego regionu. Nasz region może być głównym miejscem inwestycji logistycznych, w tym rozwoju terminali intermodalnych na ścianie wschodniej Polski.

c. Oddana do użytku w 2018 roku dwupasmowa droga szybkiego ruchu S8 (Wrocław - Warszawa - Białystok) kończy swój bieg w Białymstoku. Pilnym tematem staje się przedłużenie jej z Białegostoku starym śladem drogi DK19 do granicy państwa w Kuźnicy i połączenie jej z drogą szybkiego ruchu M6 budowaną na Białorusi z Grodna do Mińska. Przedstawione rozwiązanie wydaje się optymalne w tranzycie, gdyż połączenie z Warszawy do Mińska jest krótszym połączeniem , niż połączenie z Warszawy przez Brześć do Mińska. Sensownym jest zbudowanie alternatywnego korytarza Warszawa - Białystok - Grodno - Mińsk w stosunku do istniejącego Paneuropejskiego Korytarza nr 2 przebiegającego z Warszawy przez Brześć do Mińska. W ten sposób dojdzie do stworzenia dwóch korytarzy drogowych, przez co dodatkowo aktywizujemy gospodarczo znaczne obszary, które były do tej pory z tej roli wykluczone. Białorusini w tym roku kończą budowę M6. W finansowaniu drogi pomaga Bank Światowy, który udzielił kredytu na kwotę 250 milionów dolarów.

d. Warto pamiętać o konieczności połączenia Białegostoku z Augustowem w standardzie drogi dwupasmowej w obu kierunkach.

2. Promocja województwa na rzecz zwiększenia poziomu inwestycji krajowych i zagranicznych
Region podlaski zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem poziomu inwestycji zagranicznych. W zakresie podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu jest podejmowanych wiele rozproszonych i nieskoordynowanych działań, których poziom skuteczności jest znikomy.

Konsolidacja wysiłku i działań podejmowanych przez różne władze lokalne, urzędy, instytucje około biznesowe i organizacje przedsiębiorców pozwoli na zwielokrotnienie efektu związanego z promocją województwa. Szanse naszego regionu w walce o pozyskanie inwestorów znacznie rosną w sytuacji, w której prowadzone są wspólne działania wszystkich środowisk i są one skoordynowane na szczeblu wojewódzkim. Być może potrzebna jest zmiana dotychczasowej formuły promocji z promocji poszczególnych miast na promocję międzynarodową marki regionu lub promocję międzynarodową marki subregionów takich jak: subregion wschodni Białostocki Obszar Metropolitarny - Bielsk Podlaski, subregion północny Suwałki – Augustów, subregion zachodni Łomża – Zambrów. Zadaniem nowej strategii promocji, powinno być zbudowanie silnej marki zwiększającej rozpoznawalność regionu i subregionów oraz regionalnych firm i produktów.

3. Rozwój zasobów ludzkich, dostosowanie szkolnictwa do potrzeb przedsiębiorców. Przedsiębiorcy stoją obecnie przed istotnym wyzwaniem braku wykwalifikowanych rąk do pracy. Na wieloletni niedobór wysokokwalifikowanych kadr nakłada się w ostatnim okresie niedobór fachowców z wykształceniem zawodowym. Wymusza to potrzebę nowego podejścia do prowadzenia firmy. Wielu przedsiębiorców mając świadomość niskiej skuteczności działań administracji w zakresie dostosowania szkolnictwa do potrzeb firm, włącza się w proces kształcenia zawodowego.

Strategia województwa powinno mocno akcentować ten problem. Priorytetem powinno być zwiększenie jakości pracy placówek edukacyjnych oraz rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej regionu. Edukacja rzeszy młodych ludzi na wysokim poziomie nie jest tylko sprawą administracji szkolnej czy też uczelni, ale jest sprawą przedsiębiorców, którzy podkreślają potrzebę zwiększenia poziomu kształcenia i dostosowania szkolnictwa do potrzeb przedsiębiorców. Realizacja wymienionych celów zwiększy potencjał rozwoju regionu, gdyż wielkość i jakość zasobów pracy decyduje o tempie rozwoju gospodarczego.

Kolejnym ważnym elementem rozwoju zasobów ludzkich jest wsparcie inicjatyw doceniających młode talenty, efektem tego wsparcia ma być obniżenie poziomu odpływu młodych i utalentowanych ludzi z naszego regionu. Potrzeba jest nam więcej inicjatyw w rodzaju konkursów, stypendiów, fundacji wspierających młode talenty. Pozytywnym przykładem w tym zakresie jest inicjatywa przedsiębiorców powołania Fundacji Technotalentów. Mamy spore zasoby uzdolnionej młodzieży polskiego pochodzenia na Białorusi i w Kazachstanie. Naszym obowiązkiem jest zaangażowanie tych zasobów poprzez fundowanie stypendiów i innych form pomocy. Należałoby rozważyć uruchomienie instytucjonalnych form materialnych wsparcia młodzieży i połączenie tych form z zobowiązaniem do podjęcia pracy lub założenia firmy na terenie naszego regionu.

Dobrym przykładem inicjatywy lokalnej jest utworzenie Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Kształcącego absolwentów, którzy posiadają kompetencje do rozwijania współpracy międzynarodowej i znających realia rynków zagranicznych.

Formy wsparcia instytucjonalnego powinny oferować wsparcie bezzwrotne i zwrotne. Regionalna polityka powinna zawierać metody i formy wsparcia tego typu inicjatyw, a także przedsiębiorców podejmujących inicjatywy zatrzymania utalentowanej młodzieży.

Przedsiębiorcy widzą potrzebę przeprowadzenia przez Urząd Marszałkowski rzetelnej analizy oferowanych kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym i doprowadzenie do skonfrontowania z obecnymi i przyszłymi potrzebami przedsiębiorców. Potrzebne jest przygotowanie „Białej Księgi” obecnego stanu dostosowania szkolnictwa do potrzeb przedsiębiorców. Raport będzie podstawą do przygotowania programu niezbędnych zmian.

Nadal w naszym regionie odnotowujemy niski poziom współpracy nauki z biznesem, w małym stopniu w ten proces angażują się uczelnie wyższe oraz szkoły średnie. Istniejący system nie gratyfikuje pracowników naukowych oraz dyrektorów i nauczycieli szkół za trud podjęcia współpracy z biznesem. Nie występuje instytucjonalne wsparcie dla tego typu inicjatyw.

4. Rozwój kluczowej infrastruktury.

Konieczna jest rozbudowa lotniska Krywlany do statusu pełnowymiarowego lotniska, którego rozmiary (pas o długości około 2,5 km) pozwalałyby na włączenie woj. podlaskiego w lotniczy korytarz transportowy T-ENT oraz zapewniłoby rozwój profesjonalnych,
opłacalnych usług CARGO.

Wiadomo jest, że najmniejsza atrakcyjność województwa dla inwestorów jest pochodną braku pełnowymiarowego lotniska. Mapa atrakcyjności pokrywa się z mapą czasu dotarcia do najbliższego lotniska.

Inwestycje prywatne, w tym też inwestycje kapitału zagranicznego są bardzo ważnym czynnikiem stymulującym lokalny wzrost gospodarczy. Wymaga to kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych w zakresie zwiększenia ich dostępności komunikacyjnej i technicznego uzbrojenia w podstawowe media. Pomimo tego, że gminy poczyniły w tym zakresie znaczny postęp to nadal są tereny inwestycyjne, które mają ograniczony dostęp (lub brak dostępu) do gazu ziemnego o odpowiedniej przepustowości, światłowodu, energii elektrycznej.

Obecna strategia nie obejmuje tematu rozwoju nowej sieci typu 5G.

W województwie podlaskim barierą dla rozwoju dużych zakładów przemysłowych, w wielu miejscach nadal pozostają ograniczenia w dostępności energii elektrycznej.

Jedną z większych barier w rozwoju infrastruktury liniowej i przemysłowej jest program Natura 2000, który na ogromnych obszarach, często obejmujących 90% powierzchni gmin, nakazami i zakazami ogranicza rozwój przedsiębiorczości, inwestycji prywatnych, infrastruktury publicznej, nie dając w zasadzie nic w zamian. Nie stworzono żadnego systemu rekompensat dla gmin i firm zlokalizowanych w takich terenach.

Całkowicie zapomnianym tematem w woj. podlaskim są drogi wodne. Należy mieć na uwadze, ze jedna z międzynarodowych dróg wodnych E-40 przebiega na południu województwa podlaskiego i jest objęta porozumieniem AGN. Porozumienie AGN ma na celu rozwój międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie. Sieć ujęta w Porozumieniu AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km, które łączą porty ponad 37 krajów europejskich. Droga E-40 przebiegająca m.in. wzdłuż Bugu łączy Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym.

W najbliższym czasie nastąpi potrzeba rewitalizacji tej drogi do wymogów stawianych międzynarodowym porozumieniem. W interesie województwa jest przebieg ten drogi w obecnym śladzie. Pilnym zadaniem staje się przygotowanie ekspertyzy (badania foresightowe) dotyczącej możliwości i strategii rozwoju kluczowej infrastruktury województwa. W tym też pozyskania inwestorów zagranicznych. Dla przykładu inwestorów związanych z rozwojem hubu logistycznego na transkontynentalnej trasie Europa Zachodnia-Chiny.

5. Efektywność gospodarowania energią i eliminacja skutków smogu. Niedostatecznie rozbudowana infrastruktura elektroenergetyczna, ciepłownicza i gazowa stanowią słaby punkt w samowystarczalności energetycznej regionu. Bardzo dobre warunki do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (duży potencjał wiatru na północy województwa, duże nasłonecznienie południowych regionów i dostępność biomasy) mogą stanowić samowystarczalną enklawę energetyczną. Istotnym czynnikiem ograniczającym rozwój technologii OZE i efektywności energetycznej, jest niedostateczna sieć przesyłowa oraz niedostateczne możliwości przyłączania generatorów z OZE.

Nowoczesne technologie w zakresie wytwarzania energii oraz jej efektywnego wykorzystania mogą stanowić elementy szkieletu miksu energetycznego, gwarantującego ograniczanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wprowadzanie nowoczesnego transportu niskoemisyjnego, opartego na pojazdach elektrycznych i hybrydowych (w tym transportu zbiorowego) wymaga infrastruktury do ładowania i magazynowania energii. Województwo podlaskie wymaga zbudowania sieci stacji ładowania pojazdów niskoemisyjnych (elektrycznych, hybrydowych, na LPG. LNG i CNG, wodorowych i na sprężone powietrze), wykorzystujących potencjał OZE województwa i istniejącą oraz modernizowaną infrastrukturę energetyczną.

Niedostateczny stopień rozbudowy sieci gazowniczej województwa można byłoby uzupełnić o wyspowe instalacje LNG.

W ramach ograniczenia skutków smogu wymagane jest zmniejszanie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez wprowadzanie efektywnych energetycznie technologii (wysokosprawne urządzenia, systemy sterowania zarządzania energią w instalacjach, lokalna produkcja energii) wykorzystujących dodatkowo mechanizmy „smart city i smart region” w oparciu o komunikację 4G i 5G oraz urządzenia Internetu rzeczy. Wiedza i doświadczenie naukowe oraz potencjał firm z branży energetycznej są elementem kształtującym efektywne gospodarowanie energią w województwie podlaskim.

6. Poziom wykorzystania środków unijnych. Dotychczasowe kanały informacyjne są niewystarczające.
Nowe sposoby dotarcia z informacją o dostępnych dla przedsiębiorców programach unijnych:

a. Widzimy potrzebę wzmożenia działań informacyjnych na temat dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców. Proponujemy wspólne działania informacyjne Urzędu Marszałkowskiego, uczelni wyższych, organizacji samorządu przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.

b. W zakresie strategii widzimy, że w małym stopniu zostały uwzględnione potrzeby zwiększenia dostępności środków zwrotnych w ramach wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Dotychczasowa podaż tych środków poprzez programy (fundusz poręczeniowy i pożyczkowy) jest niewystarczająca w stosunku do występującego popytu. Ta forma wsparcia jest konkurencyjna w stosunku do kredytów bankowych, których dostępność jest w dużym stopniu ograniczona dla małych oraz nowotworzonych przedsiębiorstw. Jako przedsiębiorcy widzimy konieczność zwiększenia podaży i uruchomienia nowych agencji zajmujących się podażą środków zwrotnych.

7. W zakresie potencjału zdrowotnego widzimy potrzebę zwiększenia nakładów na badania prewencyjne. Jest to sposób na poprawę stanu zdrowia ogółu społeczeństwa. Obecny system opieki zdrowotnej kładzie główny nacisk na leczenie skutków, a w małym stopniu na działania prewencyjne. W ten sposób środki są lokowane na etapie leczenia, a mała ilość środków jest przeznaczona na prewencję. Uważamy, że bardziej efektowną metodą przy występującej niedostatecznej ilość środków finansowych na ochronę zdrowia, jest zwiększenie nakładów na prewencję. System prewencyjny jest bardziej efektywny ekonomicznie, gdy będzie miał charakter powszechny i obligatoryjny.

Należy przeanalizować dostępność środków unijnych w tym obszarze, żeby zwiększyć intensywność profilaktyki i badań prewencyjnych. Warto byłoby monitorować istniejące programy badań prewencyjnych i przygotować kompleksową informację o nich. W dłuższej perspektywie działania te wpłyną pozytywnie na zmniejszenie absencji chorobowej pracowników.

8. W ostatnim okresie wystąpiły negatywne czynniki takie jak: niedostateczna podaż siły roboczej i niski stopień aktywności zawodowej kobiet i osób po ukończeniu 50 roku życia, które w dłuższym okresie będą spowalniały rozwój regionu. W zakresie usług publicznych występuje niedobór placówek opieki nad dziećmi. Z tego powodu znaczna część zasobów ludzkich jest niedostępna na rynku pracy. Chodzi tutaj głównie o kobiety, które przejmują na siebie obowiązek opieki nad dziećmi. Jako przedsiębiorcy widzimy tutaj potrzebę stworzenia kompleksowych działań w zakresie zwiększenia ilości dostępnych miejsc w żłobkach i przedszkolach.

Należałoby tutaj rozważyć zorganizowanie innych form opieki np. przyzakładowe żłobki i przedszkola lub stworzenia punktów czasowej opieki nad dziećmi (niemających statusu żłobka lub przedszkola). Widzimy tutaj potrzebę wypracowania odrębnego programu wsparcia młodych matek. Należy przeanalizować dostępność środków unijnych w tym obszarze. Środki unijne należy w większym zakresie przekierować na zwiększenie aktywności zawodowej społeczeństwa.

9. Na wsparcie w strategii zasługuje sektor informatyczny (produkcja oprogramowania), który w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rozwija się w naszym regionie. Rosnący z roku na rok potencjał branży informatycznej powinien mieć odzwierciedlenie w strategii poprzez stworzenie programu rozwoju „Podlaskiej Doliny Krzemowej’’. Przy przyjęciu tej strategii może dojść do synergii doliny krzemowej z rozwojem wielu branż, w tym rolno-spożywczej, metalowej, usług medycznych. Dobrze rozwinięty sektor informatyczny może być idealnym wsparciem dla inteligentnych specjalizacji i wiodących branż regionu. Sektor informatyczny może stworzyć podwaliny pod realizację inicjatyw w kierunku Podlaskiego Przemysłu 4.0, albo w kierunku „Inteligentnego (Smart) Województwa Podlaskiego” opartego na Internecie Rzeczy.

10. Niskie PKB wytworzone w regionie. Na terenie naszego województwa znajdują się przedsiębiorstwa importowe, zajmujące się importem surowców energetycznych. Działa spora liczba kolejowych terminali przeładunkowych, które przeładowują surowce ze wschodu. W momencie przekroczenia unijnej granicy na terenie naszego województwa pobierane są podatki - cło, akcyza, które zasilają budżet państwa. Wkład firm importowych w zasilenie budżetu państwa jest znaczny. W systemie redystrybucji budżetu państwa część tych środków trafia ponownie do naszego regionu. Ze względu na peryferyjne położenie naszego regionu na styku Unii Europejskiej i WOG Białorusi, Rosji, Kazachstanu dochodzi do wprowadzenia importowanych towarów na obszar celny UE. W dużej części przypadków Białostocka Izba Celna jest beneficjentem tych środków podatkowych. Strategia powinna zawierać elementy wzmacniające tranzytowy przepływ towarów przez nasz kraj, co wzmocni gospodarczo również nasz region.

Strategia powinna określać zadania wspomagające przejęcie potoku towarów tranzytowych, które obecnie omijają Polskę, a przechodzą głównie przez Litwę, ale także w mniejszym stopniu przez Łotwę i Estonię. W perspektywie kilku kolejnych lat zwiększy się zdecydowanie potok towarów chińskich przechodzących tranzytem przez Polskę. Pobierane cła z towarów które będą trafiać na obszar UE właśnie na Podlasiu (towary ze wschodu, głównie z Chin) trafiłoby do budżetu województwa o ile to u nas towary te zostałyby odprawione. Im większy potok towarów tranzytem będzie wprowadzany na unijny obszar celny Polski, tym większe będą wpływy budżetowe.

11. Niski udział rolnictwa w tworzeniu PKB. Przedsiębiorcy widzą możliwość wprowadzenia szybkich zmian w technologiach produkcji rolnej. Uważamy, iż tradycyjne formy charakteryzują się niską wydajnością, natomiast nowoczesne stosowane w Europie Zachodniej okazały się wydajniejsze i skuteczne w przeobrażeniu wsi w nowoczesne przedsiębiorstwa rolnicze. Potencjał rolnictwa jest ogromny, natomiast jego wykorzystanie tylko w produkcji mlecznej jest zadowalające. Główne wsparcie powinno pójść na intensyfikacje upraw w oparciu o nowoczesne formy opracowane przy udziale podlaskich przedsiębiorców (koncepcja „Podlaskiej Doliny Rolniczej 4.0”) oraz wsparcie rolnictwa ekologicznego i informatyzacji w rolnictwie."

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Emporio Armani

Emporio Armani AR2460

1 806,92 zł320,00 zł-82%
miejsce #2

Diesel

Diesel Mega Chief DZ4329

1 416,00 zł424,25 zł-70%
miejsce #3

Casio

Casio Vintage A100WE-1AEF

349,00 zł195,00 zł-44%
miejsce #4

Michael Kors

Michael Kors Runaway MK3131

489,00 zł329,00 zł-33%
miejsce #5

Casio

Casio G-Shock GA-110HC-1AER

223,30 zł
miejsce #6

Michael Kors

Michael Kors Bradshaw MK5739

419,92 zł
Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Kurier Poranny
Dodaj ogłoszenie