Wczoraj (czwartek, 1 grudnia) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w firmie PKS w Suwałkach SA. Została poddana ocenie praca dotychczasowego zarządu, co miało związek z wynikami kontroli, przeprowadzonych przez NIK i Państwową Inspekcję Pracy. Wykazały one szereg nieprawidłowości.

NIK w zeszłym roku negatywnie oceniła działania restrukuryzacyjne i niską rentowność spółki. Ponadto zarząd skonfliktowany był z częścią pracowników.

W związku z tym prezes Stanisław Biłda został przez Radę Nadzorczą odwołany.

Na to stanowisko został powołany Leszek Cieśli
k, do niedawna poseł na Sejm, a wcześniej burmistrz Augustowa. Z wykształcenia jest prawnikiem, ma duże doświadczenie w zarządzaniu.