Lato w Teatrze 2018 Białystok. Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca zaprasza do programu LEGENDArna Wytwórnia Sztuki (zdjęcia)

(adek)
Lato w Teatrze 2018 Białystok. Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca zaprasza do programu LEGENDArna Wytwórnia Sztuki Tomasz Pienicki
"Legendarna Wytwórnia Sztuki" to pomysł Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca, działającej w Białymstoku, na animację czasu wolnego 32 dzieci w wieku 10-16 lat, organizowaną w formie półkolonii artystyczno - edukacyjnych w dniach: 30.07 - 12.08.2018 r. w siedzibie Fundacji w ramach projektu "Lato w Teatrze.

- Podlasie jako magiczne miejsce przepełnione folklorem stanie się inspiracją do pracy artystycznej - twierdzą organizatorzy Legendarnej Wytwórnia Sztuki. - Udamy się w tajemniczą, niezwykłą podróż przez krainy dziwności i magii na spotkanie z ciekawymi bohaterami opowieści i zaczarowanym światem wyobraźni.

Praca będzie odbywała się w trzech grupach: teatralnej, tanecznej i muzycznej. Podczas zajęć jej uczestnicy poznają podlaskie legendy i odkryją ich znaczenie. Na tej podstawie wybrane zostaną postaci do spektaklu. Będą ćwiczyć taniec współczesny i ciałem opowiadać własne historie. Samodzielnie zagrają ludowe utwory muzyczne. Spróbują dramy, pantominy, pracy z materią, improwizacji i animacji przedmiotu, poćwiczą też emisję głosu.

Warsztaty skierowane są do młodzieży szkolnej w wieku 10-16 lat. W projekcie wezmą udział 32 osoby.

Realizator:
Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca

Miejsce:
Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca, ul. Zwycięstwa 8/1 , Białystok

Termin warsztatów:
30 lipca - 12 sierpnia

Termin i miejsce pokazu:
11 sierpnia, godz. 16 - Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca, ul. Zwycięstwa 8/1 , Białystok
12 sierpnia | godz. 12:00 - Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca, ul. Zwycięstwa 8/1 , Białystok

Koordynator:
Anastazja Popławska

e-mail: fundacjarozwojusztukitanca@gmail.com

Więcej na temat warsztatów prowadzonych w Białymstoku przeczytasz na stronie latowteatrze.pl

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie,

realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatru. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 11. edycji programu dofinansowanie otrzymało 40 ośrodków z całej Polski –17 organizacji pozarządowych i 23samorządowe instytucje kultury.

Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 5 ośrodkom.

W tym roku udział w Lecie w teatrze weźmie ponad 1200 uczestników. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Słowo od organizatorów

"Legendarna Wytwórnia Sztuki" to pomysł Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca, działającej w Białymstoku, na animację czasu wolnego 32 dzieci w wieku 10-16 lat, organizowaną w formie półkolonii artystyczno - edukacyjnych w dniach: 30.07 - 12.08.2018 r. w siedzibie Fundacji w ramach projektu "Lato w Teatrze."
Tematem przewodnim naszych wspólnych działań będą legendy podlaskie, stąd gra słowna w nazwie "LEGENDArna Wytwórnia Sztuki".

Legendy stanowią nieodłączny element tożsamości kulturowej mieszkańców każdego regionu. Budują tożsamość, wzmacniają przynależność do danego miejsca, potwierdzają związek z regionem. Temat legend i Podlasie jako magiczne miejsce przepełnione folklorem to doskonała "baza wyjściowa" do naszej pracy artystycznej. Na Podlasiu bowiem, na prawie każdym rozwidleniu wiejskich dróg stoi jakaś kapliczka lub duch, w każdej dziupli siedzi diabeł, a niemal wszystkie ruiny nawiedzane są przez tajemniczą kobiecą postać w zwiewnej szacie... Takie i inne opowieści staną się punktem wyjścia w naszej pracy. Legendy podlaskie będą inspiracją do pracy warsztatowej. Sięgając do korzeni naszej tradycji kulturowej, będziemy tworzyć współczesne, czasem futurystyczne interpretacje podlaskich podań i legend.

Za pomocą środków artystycznych takich jak ruch, głos, światło, muzyka spróbujemy połączyć tradycję z science-fiction. Będziemy tworzyć teatr z własnych przeżyć i fantazji. Tematy legend będą punktem wyjścia do kreatywnych działań twórczych. Podczas zajęć, będziemy poznawać podlaskie legendy i odkrywać ich znaczenie. Będziemy próbować interpretacji ludowych utworów muzycznych, zapoznamy się z technikami pracy nad choreografią, będziemy uczyć się komponować na scenie ruch z głosem, kreować ulubione postaci z legend. Spróbujemy przekazać najważniejsze dla nas samych przesłanie legend, jak również te uniwersalne, jakim jest nasza tożsamość i wartości, dobro, odwaga, sprawiedliwość. Będzie to tajemnicza, niezwykła podróż przez krainy dziwności i magii, spotkanie z ciekawymi bohaterami opowieści i zaczarowanym światem wyobraźni. Będzie to proces twórczy, który będzie wydarzać się na bieżąco.

W przeciwieństwie do legend z innych regionów, legendy podlaskie, często odwołują się do natury, co także będzie miało ogromne znaczenie w naszej twórczej pracy. Poprzez opowieści, które nadają zwierzętom ludzkie cechy, zarówno te negatywne jak i pozytywne, zwrócimy uwagę na wartości, które są ważne dla uczestników, będziemy rozmawiać o

postawach pożądanych i niepożądanych, o inności, o relacjach z przyrodą, z samym sobą, z innymi. Poprzez magię i zjawiska nadprzyrodzone, pojawiające się w legendach, uczestnicy

będą mogli kreować najbardziej niewiarygodne wizje i scenariusze dla swoich marzeń i pragnień. Ponad to poprzez pracę z konkretnymi opowieściami, bohaterami legend, walce

dobra ze złem, trudnymi tematami wykluczenia, nasi podopieczni za pomocą zaproponowanych środków artystycznych będą mogli w swobodny sposób opowiadać o tym, co dla nich jest ważne w dzisiejszym świecie.

Idea

To dla nas niezwykle ważne, aby to uczestnicy naszych półkolonii wnosili do pracy tematy, które są im bliskie. Legendy mają być do tego pretekstem, przyczynkiem i inspiracją. Będziemy też starali się przenosić tematy dawnych legend do współczesności, zastanawiając się kim dziś byliby ich bohaterowie i w jakich sytuacjach mogliby się znaleźć. Poprzez teatr, taniec, śpiew, działania plastyczne spróbujemy wspólnie stworzyć własne legendy, w których zawarte będą najważniejsze tematy dla każdego uczestnika.

Metody

Środki artystycznego wyrazu będą ściśle związane ze stopniem otwarcia się naszych uczestników i koncepcją artystyczną naszego projektu. Koncepcja ta, opiera się na pracy warsztatowej w czterech zróżnicowanych tematycznie grupach: tanecznej, teatralnej, muzycznej i plastycznej.

Pierwszego dnia półkolonii wspólnie z uczestnikami stworzymy "kontrakt" naszej wspólnej pracy twórczej uwzględniający szacunek do każdego uczestnika. Za pomocą flipczartów i materiałów plastycznych ustalimy najważniejsze zasady współpracy. Przez pierwsze 2 dni półkolonii dzieci będą miały zajęcia w jednaj grupie. Ułatwi to integrację uczestników, poznanie się i swobodne poczucie ze sobą. W tym celu poprowadzimy zabawy i gry integracyjne, zabawy dramowe, ruch w przestrzeni, budowanie obrazów na zadany temat na stop-klatce, rozgrzewki ruchowo - taneczne, improwizacje, mini etiudy grupowe na określony temat. W kolejnych dniach pierwszego tygodnia będziemy pracować w grupach sprofilowanych. W drugim tygodniu półkolonii oprócz pracy w grupach, skupimy się także na pokazie końcowym, który powstanie wyłącznie z tego, co sami uczestnicy wniosą do pracy przez całe półkolonie.

W grupie TANECZNEJ praca będzie koncentrowała się wokół tańca współczesnego, improwizacjach i wariacjach ruchowych na dany temat, układaniu i opanowywaniu układów choreograficznych, kontakt-improwizacji, zabawach pantomimicznych, wyrażaniu emocji (ból, radość, smutek) poprzez ciało, bazowaniu na ciężarze, grawitacji, oddechu, działaniu w parterze, układaniu historii za pomocą ruchów ciała, działaniach z partnerem, pokonywaniu przestrzeni w ruchu. Ciało będzie przekaźnikiem pewnej informacji, którą tancerz chce przekazać widzowi, a ruch środkiem tego przekazu. Praca będzie koncentrować się na autentyczności ruchu. Ciałem opowiadamy własne historie, których inspiracją będą legendy podlaskie.

W grupie TEATRALNEJ instruktorzy we współpracy z pedagogiem teatru będą wykorzystywać autorski program, bazując na doświadczeniu wyniesionym ze sceny, przy jednoczesnym wykorzystaniu metody m.in. Michaiła Czechowa, czy Konstantego Stanisławskiego. Środkami artystycznego wyrazu będą ćwiczenia dramowe, oddechowe, dykcyjne, ruchowe, scenki rodzajowe, pantomima, praca z przedmiotem, z materią, kreacją postaci, gestem, ćwiczenia improwizacyjne, etiudy, zabawy i gry teatralne, animacja przedmiotu.

W grupie MUZYCZNEJ metodami pracy będą zabawy i ćwiczenia emisji głosu, techniki oddechu, ćwiczenia dykcyjne i artykulacyjne, frazowanie, wspólne muzykowanie i śpiewanie, praca z mikrofonem, metody opanowania tremy poprzez wizualizacje, rozluźnianie ciała. Wykorzystamy Technikę Naturalnego Głosu (TNG) z elementami techniki BS (Ball Singing), oraz elementy metody SLS (Speech Level Singing).

Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca posiada dostęp do 4 przestronnych sal, wyposażonych w sprzęt nagłośnieniowy oraz przyjazny węzeł sanitarny.

Teksty źródłowe

Tekstami kultury, które wybraliśmy jako naszą inspirację tematyczną są: "Legendy Podlaskie" Tomasza Lippomana - książka stanowi zbiór autentycznych legend z różnych rejonów ziemi podlaskiej, a każda legenda dotyczy konkretnego i realnie istniejącego miejsca oraz "Podlaskie opowieści i legendy dla obcokrajowców" Konrada Szamryka i Katarzyny Szostak - Król.

Natomiast teksty kultury, które stanowią inspirację dla prowadzących warsztaty w pracy z młodzieżą to przede wszystkim różne teksty i publikacje Janusza Korczaka, Jana Dormana, Augusto Boala i Bruno Bettelhaima.

Grupa docelowa/odbiorcy projektu

Naszą grupą docelową jest młodzież szkolna w wieku 10-16 lat. Do projektu zaprosimy 32 osoby. Naszym zdaniem w Białymstoku brakuje oferty kulturalnej skierowanej właśnie do tej grupy wiekowej. Młodsze dzieci mogą wziąć udział w koloniach i półkoloniach organizowanych przez domy kultury i szkoły, natomiast "starszaki" nie mają w naszym mieście propozycji kreatywnego spędzenia czasu wolnego w trakcie wakacji, jest to grupa wiekowa, która ma utrudniony dostęp do kultury. Jeśli pojawiają się jakieś oferty, są to zazwyczaj propozycje komercyjne, płatne zajęcia, organizowane np. przez teatry lub ośrodki kultury, na które nie każdą rodzinę stać. Udział w naszych półkoloniach będzie bezpłatny. Do udziału w naszej Legendarnej Wytwórni Sztuki chcemy zaprosić także młodzież z grup defaworyzowanych.

W tym celu chcemy nawiązać współpracę z dyrektorami Domu Dziecka oraz Świetlicy Socjo-terapeutycznej w B-stoku, które pomogą w rekrutacji chętnej młodzieży. Młodzież z grup defaworyzowanych łącznie będzie stanowiła połowę liczby wszystkich uczestników. Pozostałe osoby zostaną wyłonione z rekrutacji ogólnej, otwartej dla wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego. W działaniach promocyjnych wydarzenia będziemy kłaść nacisk na zachęcenie do wzięcia udziału młodzieży z terenów wiejskich z utrudnionym dostępem do kultury. Pomocna w tym celu będzie lokalizacja miejsca półkolonii - bliskie sąsiedztwo dworca kolejowego i autobusowego (5 min piechotą do naszej siedziby).

W ten sposób w półkoloniach będą mogły także wziąć udział dzieci z mniejszych miejscowości. Rekrutacja do projektu będzie polegała na zgłoszeniu dziecka przez opiekuna drogą mailową lub telefoniczną. Kryterium rekrutacyjnym będzie wiek uczestników i kolejność zgłoszeń. Osoby z grupy defaworyzowanej będą czynnie uczestniczyły we wszystkich proponowanych zajęciach, które będą miały na celu integrację całej grupy, poznanie się, zaakceptowanie różnic, wypracowanie konstruktywnej komunikacji i kreatywnej ekspresji. Przez wspólną zabawę, pracę w grupach, środki artystycznego wyrazu, będziemy skupiać się na tym, co nas łączy, a nie dzieli. Sposobem na realizację tego celu będzie praca z legendami.

Podlasie bowiem jest przykładem polskiego regionu pogranicza. Przez wiele stuleci poddawane było silnym oddziaływaniom kulturowym i społecznym, płynącym ze współistnienia żyjącej tu ludności: plemion Jaćwingów, ludności żydowskiej, tatarskiej, białoruskiej, ukraińskiej i litewskiej. Pomocne w analizach takich stosunków okazują się właśnie opowieści ludowe, legendy, klechdy, baśnie. Znajdziemy w nich problemy umieszczone w kontekście: „ my”, „oni”, „swoi”, „inni, obcy”. To będzie punktem wyjścia w artystycznych poszukiwaniach odpowiedzi na pytania: jak dalece wyobrażenia jednych ludów oddziaływały na drugich? jaka jest nasza refleksja nad własną historią? W jaki sposób sprzyja ona empatii, solidarności, otwieraniu się na inność?

Zjawiska na niebie - kiedy i jak oglądać?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3