Przez ostatnie miesiące trwało podsumowanie projektu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Dzisiaj (13 grudnia) Komisja Europejska pozytywnie oceniła pilotaż platformy Hub of Talents, której liderem był Białostocki Park Naukowo-Technologiczny i zapaliła zielone światło dla dalszego istnienia platform. Nowe będą wyłaniane w pierwszej połowie przyszłego roku.

Przypomnijmy - do projektu „Platform startowych dla nowych pomysłów Hub of Talents” wpłynęło ok. 650 zgłoszeń, spośród których do inkubacji wybrano 70 spółek. Przez kilka miesięcy rozwijały one swoje projekty pod okiem doświadczonych opiekunów i mentorów, a na koniec 67 z nich otrzymało rekomendację. Uprawniała ona do ubiegania się o dofinansowanie w wysokości do 800 tys. zł z kolejnego poddziałania 1.1.2 POPW "Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

Ostatecznie wsparcie finansowe otrzymało 35 z 56 startupów Hub of Talents, które się o to ubiegały.

Docenieni przez Komisję Europejską
Ministerstwo Rozwoju poinformowało BPN-T, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na kontynuację wdrażania działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 w pełnym zakresie.

Podstawą tej pozytywnej oceny było spełnienie zakładanych celów: program umożliwił przetestowanie modelu wdrażania interwencji służącej wsparciu przedsiębiorczości startupowej w Polsce Wschodniej oraz pozwolił zidentyfikować rozwiązania, których zastosowanie w kolejnej edycji programu Platform startowych przyczyni się do zwiększenia jego efektywności, skuteczności i jakości programu.

Kolejna edycja projektu
Już pod koniec I kwartału 2018 r. zostanie ogłoszony konkurs na „Stworzenie kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów przez ośrodki innowacji” w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia 2014-2020, czyli wybór animatorów platform.
Wyłonione Platformy startowe po wakacjach rozpoczną przyjmowanie pomysłów na startup.

Platforma startowa „Hub of Talents"
Projekt Platforma startowa „Hub of Talents" prowadzony był przez sześć technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a jego liderem był Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.