Komendanci straży pożarnej w województwie podlaskim. Oni dowodzą strażakami w naszym regionie [ZDJĘCIA]

OPRAC.: td
Oni dowodzą strażą pożarną w województwie podlaskim. Oto komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Poznajcie, kto stoi na czele komendy miejskiej, wojewódzkiej oraz powiatowych jednostek w naszym regionie.

Straż pożarna jest zorganizowaną formacją, zajmującą się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

W naszym regionie mamy kilkanaście oddziałów Państwowej Straży Pożarnej. Struktura obejmuje komendę wojewódzką oraz miejskie i powiatowe. Każda jednostka ma swojego dowódcę, który zarządza oddziałem czuwa nad jego prawidłowym funkcjonowaniem oraz zastępców.

Zobaczcie, kto w województwie podlaskim zarządza strażakami. Aby poznać kierownictwo straży pożarnej w województwie podlaskim kliknij w przycisk galeria.

Oprócz walki z ogniem i pożarami, do straży pożarnej należą zadania:

  • biologiczne (neutralizacja czynników zakaźnych oraz ochrony ludności i zwierząt gospodarskich w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni biologicznej),
  • chemiczne (neutralizacja czynników chemicznych oraz ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni chemicznej, katastrof chemicznych i niektórych katastrof drogowych),
  • medyczne (udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy przed przybyciem fachowych służb medycznych lub w miejscach, gdzie służby te dotrzeć nie mogą),
  • poszukiwawcze (polegające na zlokalizowaniu i wydobyciu ludzi z zawalonych budynków w czasie katastrof budowlanych, trzęsień ziemi, zaginięć na terenach podmokłych np. bagnach, ruchomych piaskach, torfowiskach, mokradłach),
  • radiologiczne (ochrona ludności, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego przed promieniowaniem jonizującym),
  • techniczne (wyciąganie, podnoszenie, zabezpieczanie podnoszenia środków transportu, uszczelnianie zbiorników i cystern, pompowanie substancji chemicznych),
  • wodne (sprowadzające się do wykonywania wszystkich niezbędnych działań na wodzie, jak i pod jej powierzchnią na obszarze wszystkich wód śródlądowych oraz rewirach jednostek portowych),
  • wysokościowe.

Komendanci policji z województwa podlaskiego. Zobacz kto dow...

Problemy kadrowe gastronomii

Wideo

Dodaj ogłoszenie