Kobieca siła rózni się od męskiej; mniej ma wspólnego z fizycznością, więcej z determinacją i siłą intelektu. Niestety, ze względów głównie kulturowych, kobiety wciąż w niewielkim stopniu swój potencjał wykorzystują, a główną barierą jest brak świadomości siły i związany z tym niedostatek wiary we własne możliwości.

Siłę kobiet postanowiła wspierać marka Vichy. Te panie, które już się zorganizowały i aktywnie działają na rzecz swojej płci zyskają wsparcie - także finansowe. Wkrótce jury pod przewodnictwem Pauliny Młynarskiej (m.in. pamiętna rola Aliny w "Kronice wypadków miłosnych" Andrzeja Wajdy) rozstrzygnie o dotacjach.

Jeszcze zdążysz skorzystać z promocji! Po prostu KLIKNIJ!

Jeszcze zdążysz skorzystać z promocji. Black Friday trwa przynajmniej przez weekend, a oto najlepsze promocje online!

Siła kobiet jest różnorodna, tak jak one same, i często stoi za sukcesem ważnych projektów społecznych. To dlatego marka Vichy rozpoczyna program „Siła Kobiet”, w ramach którego wybranym organizacjom działającym w sektorze pożytku publicznego zostaną przekazane dotacje i mikrodotacje, które pomogą im w realizacji takich właśnie projektów. Warunkiem przyjęcia do programu jest to, by aplikująca organizacja powstała z inicjatywy kobiet i nadal była przez nie zarządzana.

Szczegółowy regulamin programu można znaleźć na www.poczujswojasile.pl. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 listopada 2017.

Do programu „Siła Kobiet” Vichy zaprasza wszystkie działające w sektorze organizacji pożytku publicznego, które zostały założone lub współzałożone przez kobiety i które nadal są przez kobiety zarządzane. W ramach programu zostaną przyznane dotacje i mikrodotacje na realizację celów statutowych. 15 wybranych przez jury programu organizacji otrzyma po 2000 zł. Dodatkowo trzy spośród nich otrzymają dotacje w wysokości 20 000 zł.
Organizacje mogą zgłaszać się do programu w ramach 3 kategorii: Kobiety dla Zdrowia (działalność związana m.in. z profilaktyką zdrowotną), Kobiety dla Biznesu (działalność związana z aktywizacją zawodową i propagowaniem przedsiębiorczości kobiet) i Kobiety dla Społeczeństwa (np. działalność związana z ekologią, sztuką czy równouprawnieniem).
Aby zgłosić swoją organizację do programu należy wejść na stronę www.poczujswojasile.pl, zapoznać się ze szczegółowym regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do organizatorów nie później, niż do 30 listopada 2017 r.
Do 31 grudnia 2017 r. jury zweryfikuje przesłane zgłoszenia i na tej podstawie wyłoni 15 finalistów, którym przyzna gwarantowane mikrodotacje. O tym, które organizacje otrzymają 3 główne dotacje zadecyduje głosowanie internautów.

Michał Dyjuk / Polska Press

W jury programu zasiądą kobiety reprezentujące różne doświadczenia życiowe i różne postawy. Przewodniczącą jury jest Paulina Młynarska – dziennikarka, pisarka, producentka telewizyjna i działaczka na rzecz praw kobiet, ale też kobieta biznesu, zawodowa podróżniczka i certyfikowana nauczycielka jogi.

W listopadzie 2016 roku, na zlecenie marki Vichy, firma badawcza IQS przeprowadziła badanie eksploracyjne, które miało na celu doprecyzowanie, jak Polki rozumieją pojęcie „siły kobiet”.
Badanie wykazało, że kobieca siła interpretowana jest zdecydowanie w inny sposób, niż siła męska.
Ta ostatnia kojarzona jest dość jednoznacznie z fizycznością, podczas gdy kobiecą siłę Polki traktują, jako określone nastawienie psychiczne.
Siła kobieca jest ważnym elementem kobiecej tożsamości i nie podlega jednoznacznym kategoryzacjom. Jej elementy są różne dla różnych kobiet i wiążą się z indywidualnymi doświadczeniami i priorytetami życiowymi. Co istotne, siła ta często nie jest uświadomiona. Kobiety łatwiej dostrzegają ją w innych kobietach, niż w sobie samych. Kulturowo są bowiem ukierunkowane na to, by własną siłę deprecjonować. To oczywiście sprawia, że często nie sąw stanie w pełni wykorzystać potencjału, jaki w sobie noszą.
Jeśli jednak kobiecie udaje się pokonać wspomniane kulturowe uwarunkowania, to jest w stanie „góry przenosić”. Często bowiem wykorzystuje siłę wewnętrzną do tego, by wspierać bliskie sobie osoby i ważne społecznie idee. To dlatego tak wiele kobiet stoi za sukcesem licznych kampaniii projektów społecznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego.

Program społeczny Vichy „Siła Kobiet” ma za zadanie zachęcić kobiety do tego, by doceniłyi pielęgnowały swoją wewnętrzną siłę, a także, dzięki przykładom silnych kobiet, które z powodzeniem realizują ważne i potrzebne społecznie inicjatywy, promować kobiety, którym to się udaje.