Klaster Obróbki Metali zajął II miejsce w klasyfikacji generalnej w ogólnopolskim projekcie badawczym „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018”.

- Wyniki uzyskane w badaniu wskazują na bardzo wysoki poziom rozwoju Klastra i jego ciągły dynamiczny rozwój – czytamy w podsumowaniu raportu. – Klaster Obróbki Metali jest obecnie klastrem o ponadprzeciętnej pozycji i wysokiej ocenie na tle badanej grupy 40 klastrów.

W ogólnej ocenie KOM zajmuje drugą pozycję na tle wszystkich badanych w klasyfikacji generalnej, z minimalną stratą do lidera.

Klaster uzyskał także bardzo wysokie oceny w trzech obszarach: zasoby, internacjonalizacja oraz wyniki i procesy. W pozostałych obszarach, takich jak oddziaływanie na otoczenie, wyniki klastra także plasują się w czołówce.

- Cieszymy się z dobrych wyników uzyskanych w benchmarkingu , ponieważ jest to ważny element oceny naszej pracy – mówi Sebastian Rynkiewicz, Koordynator Klastra Obróbki Metali. – Badania pokazują ogromny rozwój naszej działalności w porównaniu z poprzednim badaniem w 2014 roku.

Podsumowaniu projektu poświęcone było spotkanie z udziałem wszystkich badanych oraz z przedstawicielami PARP i instytucji badawczych, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Warszawie. W ramach podsumowania odbyły się sesje plenarne z udziałem przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klastrowej w Polsce.

Do prezentacji w sesji plenarnej zostało zaproszonych pięć klastrów, które osiągnęły najwyższe lub wyróżniające się wyniki w poszczególnych obszarach badania benchmarkingowego:
– Klaster Lubelska Medycyna (procesy w klastrze)
– Klaster Obróbki Metali Białystok (zasoby klastra)
– Mazowiecki Klaster ICT (procesy i wyniki w klastrze)
– Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (oddziaływanie klastra na otoczenie)
– Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” (internacjonalizacja klastra)

W programie znalazły się także analiza badania i prezentacja najważniejszych wniosków dotyczących kondycji polskich klastrów. W ramach spotkań indywidualnych eksperci przekazali koordynatorom klastrów raporty dedykowane zawierające charakterystykę klastrów wraz z dobrymi praktykami oraz indywidualnymi rekomendacjami. W dyskusji i sesji dobrych praktyk połączonych z wymianą doświadczeń i rozwijaniem sieci kontaktów wziął udział koordynator KOM, Sebastian Rynkiewicz.

W tym roku realizowano czwartą edycję benchmarkingu, w którym uczestniczyło 40 klastrów z całej Polski. Badanie jest prowadzone dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum firm ResPublic Sp. z o.o. i Policy&ActionGroupUniconsult Sp. z o.o, zaś projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna.