- Intensywnie przygotowujemy się do nowych zadań. Już we wrześniu 2017 r. został powołany zespół ekspertów, którego celem było wypracowanie koncepcji wykonywania zadań z zakresu systemu elektronicznego poboru opłat. Eksperci pracowali między innymi nad założeniami podziału zadań, oceną kosztów i harmonogramem prac– mówił podczas briefingu prasowego Szef ITD Alvin Gajadhur.

Głównym celem zmiany przepisów jest m.in. zapewnienie ciągłości działania KSPO, docelowa optymalizacja kosztów jego funkcjonowania, a także wzmocnienie nadzoru i kontroli ministra infrastruktury nad organem realizującym pobór opłat na drogach zarządzanych przez państwo. Dodatkowo pozwoli to na maksymalne uniezależnienie procesu poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich.

- W dniu wczorajszym (03.03) została opublikowana ustawa zmieniająca ustawę o drogach publicznych, która to zmiana daje delegacje ITD do przejmowania krajowego systemu poboru opłat. Wszystko to co się teraz dzieje, wszystkie czynności i starania podejmuje ITD, MIB, GDDKiA jest związane z delegacją, którą dają przepisy zawarte w opublikowanej ustawie o drogach publicznych- mówił podczas konferencji prasowej Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa.

Nowe przepisy mają także zapewnić możliwości rozwoju KSPO i jego integracji z innymi systemami teleinformatycznymi. Chodzi o zapewnienie efektywniejszego wykonywania zadań administracji publicznej, m.in. dotyczącego  monitorowania przewozu drogowego towarów, stwierdzania i sankcjonowania naruszeń dotyczących przejazdów pojazdami nienormatywnymi czy kontroli zezwoleń wydawanych dla przewoźników zagranicznych.

Znowelizowana ustawa wejdzie w życie 3 listopada 2018 r. Wyjątkiem są przepisy, które umożliwią GITD podjęcie niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przejęcie elektronicznego systemu poboru opłat oraz systemu poboru opłat za przejazd autostradą.