W siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku miała dziś miejsce gala finałowa rankingu Innowacje 2015. Od dziewięciu lat organizuje ją Kurier Poranny wspólnie z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Białystok.

Tym razem Kapituła złożona z ekspertów NOT (dyr. Elżbieta Ryszko oraz Jerzy Kołłątaj, Jerzy Wołkowycki, Jerzy Pszczole i Jerzy Ickiewicz), a także - po raz pierwszy - z przedstawicielki Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (dyr. Anna Daszuta-Zalewska) oraz z przedstawiciela Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej (prezes Tomasz Stypułkowski) przyznała nastepujące nagrody.

Po raz pierwszy zostało przyznane wyróżnienie „Za inicjowanie zmian”  - trafiło ono na Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. Kapituła doceniła powołany na tym wydziale kierunek zarządzanie i inżynieria usług. 

Jak podkreślała w imieniu kapituły Elżbieta Ryszko, dyrektor RFSN-T NOT Białystok, wszystkie firmy biorące udział w rankingu zaprezentowały rozwiązania o bardzo wysokim poziomie innowacyjności. Ponieważ jednak laureatami nie mogły zostać wszystkie, te nienagrodzone uhonorowane zostały dyplomami uczestnictwa w Innowacjach 2015. Są to: 

Gala była także okazją do:


  • zaprezentowania działalności i oferty Instytutu Innowacji i Technologii PB (przedstawił te zagadnienia Tomasz Stypułkowski, prezes IiIT);

  • rozmowy z Jackiem Kłosem, dyrektorem generalnym Plum o tym, jak powstają innowacje w tej firmie - wizytówce innowacyjności w regionie; 

  • krótkiej dyskusji o relacjach między innowacyjnością a wzrostem zatrudnienia w regionie (swoimi obserwacjami podzielili się Anna Daszuta-Zalewska, dyr. BPN-T, Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku i Karol Przybyszewski, prezes spółki QBurst)

logo