Fotowoltaika z dofinansowaniem szansą na ekologiczne i ekonomiczne źródło energii w Twoim domu

Materiał informacyjny ecoABM
Sprawdź źródła dofinansowania na instalację fotowoltaiczną w Twojej gminie
Dofinansowanie Mój Prąd w znaczący sposób wpłynęło na rozwój polskiej branży fotowoltaicznej. Rząd w 2020 roku przeznaczył na jej dofinansowanie 1 mld 100 mln złotych, a przez wciąż rosnące zainteresowanie instalacjami PV, nawet ta kwota okazała się niewystarczająca. Od tego czasu branża doświadczyła swoistego boomu. W 2021 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmniejszyło jednak budżet dofinansowań programu Mój Prąd, przeznaczając na nie jedynie 500 mln złotych. Warto jednak wspomnieć, że nabór wniosków do programu „Mój Prąd” został zakończony 6 grudnia 2020. Kiedy zostanie wznowiony? Ta informacja nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości.

Z jakiego dofinansowania skorzystać?

Zainteresowaniem cieszy się również dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu możemy wymienić źródło ciepła na nowe i dodatkowo założyć własną mikro-instalację fotowoltaiczną. Program ten trwa do 2029 roku z budżetem 103 mld złotych w postaci bezzwrotnej dotacji. Ma on na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawienie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kolejną możliwością finansowania są programy lokalne. Na terenie województwa podlaskiego duża część gmin w ostatnim czasie uzyskała finansowanie z programu „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”. Wielu mieszkańców miało dużą nadzieję, że ich gmina znajdzie się na liście dofinansowań. Wyniki konkursu projektowego zostały ogłoszone 28 stycznia 2021 roku, na listach znalazło się 47 jednostek terytorialnych, które uzyskają finansowanie w ramach dotacji.

Dodatkowo, nadal można korzystać z ulgi podatkowej w wysokości 18% dla posiadaczy mikroinstalacji. Od podstawy podatku dochodowego można odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż.

Na początku lutego 2021 roku Rząd uchwalił Politykę energetyczną na lata 2021-2040 w dokumencie o nazwie PEP2040. Z
„Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” wynika, że jako kraj skupimy się na rozwoju OZE, poprawie efektywności energetycznej i jakości powietrza. Do 2040 roku 50% zainstalowanych instalacji mają stanowić źródła zeroemisyjne, co jest ogromnym wyzwaniem, ale też nadzieją dla przyszłych pokoleń na poprawę jakości życia.

Dofinansowanie w Twojej gminie

Wróćmy do województwa podlaskiego, gdzie w najbliższym czasie można wnioskować o dotację gminne. Które gminy dostały dofinansowanie? Listę gmin przedstawia tabela poniżej.

*

Warto jednak wspomnieć, że pomimo dofinansowania z tego samego projektu, każda gmina ma inne zasady punktowania wniosków, a formalności oraz kwoty dotacji różnią się.

Dla przykładu w gminie Wasilków są możliwe trzy warianty. Wariant A – to dofinasowanie na instalację fotowoltaiczną (panele PV), wariant B – instalację solarną (kolektory słoneczne) lub wariant C – instalację hybrydową (instalację fotowoltaiczną i kolektory słoneczne). W tej gminie wysokość jednego grantu dla mieszkańca nie może przekraczać 65% poniesionych w ramach inwestycji kosztów, jak również nie może być większa niż: 14 tys. zł. – w przypadku wariantu A i B lub 24 tys. zł. – w przypadku wariantu C.

W gminie Choroszcz z projektu może skorzystać każdy mieszkaniec zainteresowany instalacją fotowoltaiczną na swoim budynku mieszkalnym. Dofinansowanie odbywa się w formie refundacji zakupu i montażu wyłącznie fabrycznie nowych instalacji OZE i nie może przekroczyć 65% wydatków kwalifikowanych – do kwoty maksymalnej 54 000 zł brutto.

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej wynoszą:
- o mocy do 5kWp – maksymalnie 6 000 zł brutto za 1kWp
- o mocy powyżej 5 kWp – maksymalnej 5 500 zł brutto za 1kWp

WAŻNE: grant może być udzielony na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone, co oznacza, że faktury przedstawione do rozliczenia muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą – mieszkańcem Gminy Choroszcz i Grantodawcą projektu grantowego – Gminą Choroszcz.

Natomiast w gminie Supraśl można pozyskać finansowanie dla dwóch wariantów:

1.Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (74 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 5kWp). Poziom dofinansowania to 65%, nie więcej niż 11 500 zł.

2.Zakup i montaż instalacji hybrydowych (26 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 5kWp z kolektorami słonecznymi). Poziom dofinansowania to 65%, nie więcej niż 16 500 zł.

W każdej z powyższych gmin planowany termin podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego to początek marca 2021 roku. Następnie rozpocznie się nabór wniosków do programu w poszczególnych gminach.

Instalacja fotowoltaiczna od lokalnej firmy

Podsumowując, obecnie dostępnych jest wiele programów i ulg, które pomogą nam finansowo przy założeniu instalacji fotowoltaicznej. Alternatywy proekologiczne zostaną z nami na zawsze, więc jest to dobry moment, aby pomyśleć o rozwiązaniu dla swojego gospodarstwa domowego właśnie teraz, gdy możemy otrzymać na to dofinansowanie. Warto zastanowić się nad wyborem lokalnej firmy, które wykona instalację w naszym domu.

Firma ecoABM to oddział firmy doświadczonej firmy ABM i odpowiedź na rosnącą świadomość ekologiczną i ekonomiczną klientów. EcoABM to także największa hurtownia fotowoltaiczna na Podlasiu. Posiada doświadczenie zarówno w wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych jak i dystrybucji podzespołów PV, współpracując z topowymi producentami z grupy produktowej Tier1, co oznacza, że fabryki tych producentów posiadają zewnętrzne kontrole jakości.

Dodaj ogłoszenie