Formy pisemne na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. Nie tylko e-mail. Co warto wiedzieć przed egzaminem?

Barbara Wesoła
Barbara Wesoła
Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie muszą wykazać się umiejętnością przygotownaia krótkiej formy wypowiedzi, takiej jak e-mail czy blog. CKE wymienia także inne formy pisemne, które mogą się pojawić w arkuszu.
Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie muszą wykazać się umiejętnością przygotownaia krótkiej formy wypowiedzi, takiej jak e-mail czy blog. CKE wymienia także inne formy pisemne, które mogą się pojawić w arkuszu. Krzysztof Kapica/Polska Press
W 2023 roku uczniowie klas ósmych będą zdawać egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i z języka angielskiego. Aby przygotować się do tego egzaminu, uczniowie powinni skupić się na kilku kluczowych umiejętnościach. Przede wszystkim poprawić swoją umiejętność rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem, ponieważ takie zadania będą na egzaminie. Uczniowie ósmych klas powinni również ćwiczyć umiejętność tworzenia pisemnych form wypowiedzi, jak e-mail czy post na bloga. Jakie formy wypowiedzi pisemnej obowiązują ósmoklasistów? Co warto powtórzyć?

Spis treści

Formy pisemne na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego 2023

O zasadach egzaminu z języka angielskiego i najczęściej popełnianych błędach opowiedziała Aleksandra Snuzik, Academic Manager Tutlo4Kids & Tutlo4Teens w Tutlo. Ekspertka zwróciła uwagę nie tylko na najczęściej występujące formy pisemne, ale także na to, jak są oceniane oraz jakich błędów należy unikać.

Według informacji CKE zadanie dotyczące formy pisemnej na egzaminie ósmoklasisty będzie polegało na napisaniu krótkiej wypowiedzi o charakterze informacyjnym z elementami:

 • opisu,
 • opowiadania,
 • zaproszenia,
 • oraz wyrażania i uzasadniania opinii.

Zgodnie z Aneksem do Informatora CKE na lata 2023 i 2024, średni oczekiwany poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ), także w zakresie użytych środków językowych, to A2.

Ósmoklasista będzie musiał zmierzyć się z jedną z pięciu form:

 • notatka,
 • ogłoszenie,
 • zaproszenie,
 • wiadomość,
 • e-mail,
 • wpis na blogu.

Jak zaznacza ekspertka Aleksandra Snuzik z Tutlo, niekwestionowanym pewniakiem egzaminacyjnym są dwie formy wypowiedzi:

Czy ósmoklasista może wybrać temat wypowiedzi pisemnej?

Zdający nie ma takiego wyboru. Podobnie, jak w przypadku matury podstawowej (a w przeciwieństwie do matury rozszerzonej), ósmoklasista nie będzie mógł zdecydować, z jaką wypowiedzią pisemną przyjdzie mu się zmierzyć. W arkuszu będzie tylko jeden temat. Całe polecenie, zarówno temat, jak i podpunkty będą podane w arkuszu w j. polskim.

Jaka długość wypowiedzi jest odpowiednia?

Zgodnie z Informatorem CKE, wypowiedzi na egzaminie ósmoklasisty mają mieć długość od 50 do 120 wyrazów. Jeżeli wypowiedź zawiera 40 wyrazów lub mniej, będzie ona oceniana wyłącznie w jednym z czterech kryteriów. Jest to treść.

W pozostałych kryteriach taka wypowiedź będzie oceniona na 0 punktów. Warto więc przed oddaniem arkusza policzyć liczbę wyrazów z wypowiedzi, jaką stworzyliśmy.

Jak oceniane są wypowiedzi pisemne na egzaminie ósmoklasisty?

Każda wypowiedź oceniana jest przez egzaminatora w 4 kryteriach (poza przypadkiem, gdy wypowiedź składa się z 40 lub mniejszej liczby wyrazów):

 • Treść: od 0 do 4 punktów;
 • Spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 punktów;
 • Zakres środków językowych: od 0 do 2 punktów; Poprawność środków językowych: od 0 do 2 punktów.

Jakie najczęstsze błędy popełniane są przy pisaniu wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego?

Na podstawie sprawozdań z wyników egzaminów z lat 2020 - 2022 można wywnioskować, że ósmoklasiści popełniają następujące błędy przy konstruowaniu wypowiedzi pisemnej:

 • Nie realizują podpunktów polecenia w pełni. Na przykład w ramach podpunktu pierwszego z polecenia nr 14 z arkusza z 2020 r. zdający miał napisć, co jego klasa dała koleżance w prezencie, i opisać ten przedmiot. Część ósmoklasistów poprzestawała jedynie na nazwaniu przedmiotu, który był prezentem, zapominała natomiast o jego opisaniu.
 • Nie czytają dokładnie poleceń z podpunktów. Było to widoczne np. w realizacji podpunktu nr 2 z arkusza z 2021 r. Aby go zrealizować ósmoklasista miał opisać, co przedstawia plakat konkursowy (konkurs plakatów o treści przyrodniczej). Niektórzy z nich opisywali natomiast plakat o zupełnie innej niż przyrodnicza tematyce (np. przedstawiający ulubionego piłkarza).
 • W wypowiedziach pojawiają się błędy językowe. Najczęściej polegają one na:
  - stosowaniu niepoprawnych form czasowników (np. „travels” zamiast „travelling”), które skutkują zakłóceniem komunikacji, czyli utrudniają zrozumienie
  - myleniu zaimków osobowych (np. „she”) z formami dzierżawczymi (np. „her”)
  - niewłaśiwym doborze końcówek imiesłowowych -ing oraz -ed (zamiast np. „interested”, czyli „zainteresowany”, pojawia się forma „interesting”, czyli „interesujący”).
 • „Odnoszenie się” zamiast „rozwijania”. Aby uzyskać maksymalny wynik z kryterium treść (pozwalającego w wypowiedzi pisemnej otrzymać najwięcej punktów), uczeń musi zarówno „odnieść się” do każdego z podpunktów, jak i je „rozwinąć”. Uczniowie często poprzestają jedynie na „odniesieniu się” - tym samym, ograniczają sobie możliwość zdobycia znacznej liczby punktów.

Czym jest zadowalający zakres środków językowych i o co chodzi z „pospolitymi słowami”?

W kryterium zakresu środków językowych można zdobyć maksymalnie 2 punkty. Aby je uzyskać, ósmoklasista musi wykorzystywać „zadowalający zakres środków językowych”. Chodzi o to, aby oprócz słów o tzw. wysokim stopniu pospolitości (np. nice, interesting, bad, good) używać też precyzyjnych sformułowań (np. „comfortable couch” zamiast „nice couch”). Należy też stosować poprawne konstrukcje gramatyczne. Jak podaje CKE - np. zamiast „On the table is a book” użyć konstrukcji z „there”, czyli „There is a book on the table”.

Przydatne zwroty do pisania wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty

 • Gdy opisujesz jakieś wydarzenie, kolejne zdarzenia wprowadzaj za pomocą zwrotów firstly”, „secondly”, „then”, oraz „finally”. Pomoże to zadbać o logikę i spójność wypowiedzi.
 • Jeśli chcesz wyjaśnić jakąś przyczynę - użyj słowa „because” , czyli “ponieważ”).
 • Jeśli chcesz powiedzieć, że coś wydarzyło się nagle - użyj słowa „suddenly”, czyli „nagle”
 • Jeśli chcesz wyrazić swoje zdziwienie, zaskoczenie - użyj frazy „to my surprise”, czyli „ku mojemu zaskoczeniu”. UWAGA: Ósmoklasiści często piszą słowo „surprise” z błędem!
 • Jeśli chcesz poprosić o przysługę - użyj fraz „Could you do me a favour? I need your help with…” i z góry podziękuj za pomoc zdaniem „Thanks in advance for your help!”
 • Jeśli chcesz udzielić porady - posłuż się następującym zwrotem „If I were you, I would (i tutaj dodajesz poradę)”.
 • Gdy potrzebujesz wyrazić swoją opinię - użyj frazy „In my opinion…”
 • Gdy musisz kogoś gdzieś zaprosić, wykorzystaj następujący zwrot „I would like to invite you for…” , a jeśli masz zapraszać w czyimś imieniu, to na początku tej frazy dodaj jeszcze zwrot „on behalf of (np. Year 8 czyli klasy 8)”.
Egzamin ósmoklasisty 2023 – najważniejsze informacje: termin, wymagania, zasady

Egzamin ósmoklasisty 2023 odbędzie się pod koniec maja. Oto najważniejsze informacje na jego temat. Co można wnieść na egzamin ósmoklasisty? Kiedy dokładnie się odbędzie? Ile trwa? Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023?

Kiedy jest egzamin ósmoklasisty 2023?

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w następujących terminach:

23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,

24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,

25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).

Kiedy pojawią się arkusze egzaminu ósmoklasisty 2023?

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronie CKE oraz w naszym serwisie w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

Co można wnieść na egzamin ósmoklasisty?

Na egzamin ósmoklasisty trzeba zabrać ze sobą przybory do pisania (pióro lub długopis z czarnym atramentem/tuszem) oraz dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku egzaminu z matematyki można korzystać również z linijki.

Zabronione jest korzystanie ze słowników i kalkulatorów. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

W zależności od konkretnego przedmiotu egzamin ósmoklasisty trwa:

 • 120 minut – język polski;
 • 100 minut – matematyka;
 • 90 minut – język angielski (lub inny język nowożytny).

Ile punktów trzeba mieć, żeby zdać egzamin ósmoklasisty?

W przypadku egzaminu ósmoklasisty nie ma ustalonego progu punktowego, a więc nie da się nie zdać tego egzaminu. Wyniki mają jednak znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Czy w 2023 roku będzie dodatkowy przedmiot na egzaminie ósmoklasisty?

Nie. W 2023 roku uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty tylko z trzech przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki oraz języka obcego (najczęściej języka angielskiego).

Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego dnia poznają je uczniowie. Z kolei zaświadczenie o wynikach zostaną przekazane 6 lipca.

Kiedy jest egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym?

Uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, mogą zrobić to w terminie dodatkowym, czyli:

12 czerwca 2023 (poniedziałek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w terminie dodatkowym,

13 czerwca 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki w terminie dodatkowym,

14 czerwca 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego) w terminie dodatkowym.

Narodowe Czytanie w Płocku

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Formy pisemne na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. Nie tylko e-mail. Co warto wiedzieć przed egzaminem? - Strefa Edukacji

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny
Dodaj ogłoszenie