Egzamin zawodowy 2018. Co było? Odpowiedzi, rozwiązania, arkusze CKE, test 19.06.2018 [WYNIKI ONLINE]

mac, aip
Egzamin zawodowy 2018. Co było? Odpowiedzi, rozwiązania, arkusze CKE, test 19.06.2018 [WYNIKI ONLINE]
Egzamin zawodowy 2018. Co było? Odpowiedzi, rozwiązania, arkusze CKE, test 19.06.2018 [WYNIKI ONLINE] Archiwum
Udostępnij:
Wyniki egzaminu zawodowego 19.06.2018 Co było na egzaminie? Jak sprawdzić wyniki online? Sprawdź odpowiedzi, rozwiązania, arkusze oraz jakie zadania były na egzaminie zawodowym 19.06.2018.

Odpowiedzi tutaj:EGZAMIN ZAWODOWY 2019: Arkusz + klucz odpowiedzi. Wyniki egzaminu zawodowego [10 stycznia]

Egzamin zawodowy 2018. Co było? [ROZWIĄZANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE, WYNIKI, TEST 19.06.2018]

Zobacz tutaj: Egzamin zawodowy 2018 - wyniki egzaminu zawodowego 19.06.2018 [ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, ARKUSZE CKE]

Tutaj znajdziesz wszystkie klucze odpowiedzi:

Egzamin zawodowy 2018 - WYNIKI: Oficjalne klucze odpowiedzi CKE - część pisemna [Wszystkie odpowiedzi]

Egzamin zawodowy 2018 - WYNIKI: Oficjalne klucze odpowiedzi ...

Sprawdź odpowiedzi tutaj:Egzamin zawodowy 2018. Odpowiedzi, rozwiązania, wyniki, arkusze CKE, test 19.06.2018

19 czerwca 2018 r. rozpocznie się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników, absolwentów szkół policealnych którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r., absolwentów szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz w formule 2017 dla słuchaczy i absolwentów szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I tych szkół od roku 2017/2018.

Egzamin zawodowy 2018: Odpowiedzi, arkusze CKE, wyniki online. Co było na egzaminie zawodowym? [ARKUSZE ONLINE]

Egzamin zawodowy 2018. Wyniki - co było? Rozwiązania, arkusze CKE, odpowiedzi, test online

Część praktyczna egzaminu zawodowego 2018 trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut (czas trwania części praktycznej egzaminu jest określony w informatorze o egzaminie z każdej kwalifikacji).

SPRAWDŹ TU: Egzamin zawodowy 2018. Co było? ARKUSZE, ROZWIĄZANIA, ODPOWIEDZI Z EGZAMINU ZAWODOWEGO [11.01.2018]

Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu (formy):

 • w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
 • wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa uzyskana z wykorzystaniem komputera,
 • d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
 • dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.

EGZAMIN ZAWODOWY 2018 ODPOWIEDZI. Co było na egzaminie zawodowym [PYTANIA, ARKUSZE, ODPOWIEDZI 11.01.2018]

Egzamin zawodowy 2018. Odpowiedzi, rozwiązania, arkusz CKE, test, zadania. Co było na egzaminie zawodowym?

Odpowiedzi na stronie CKE: >> tutaj <<

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 • ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Osoba

 • która nie przystąpiła do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie,
 • której część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie została unieważniona,
 • która nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu

Ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki.

Harmonogram egzaminu zawodowego 2018

 • 19 czerwca 2018 - część pisemna
 • 26 czerwca 2018 - model d
 • od 22 czerwca do 4 lipca 2018 - model „w”, „wk” i „dk”

Egzamin zawodowy 2018 - WYNIKI, ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, ZADANIA ONLINE 19.06.2018

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl w zakładce EGZAMINY ZAWODOWE w zakładce „Egzamin zawodowy-formuła 2012”oraz w zakładce „Egzamin zawodowy-formuła 2017” w dniu 19 czerwca ok godz. 19:00.

Wideo

Dodaj ogłoszenie