Drastyczna podwyżka cen za wywóz śmieci w Łapach. O sto procent. Taniej jest w Warszawie

Julita Januszkiewicz
Wywóz śmieci w Łapach podrożeje o 100 procent
Wywóz śmieci w Łapach podrożeje o 100 procent UM Łapy
90 złotych będzie musiała zapłacić pięcioosobowa rodzina za wywóz segregowanych odpadów, a za zmieszanych - dwa razy tyle. Tak będzie w Łapach od 1 czerwca 2019. Na takie drastyczne podwyżki zgodzili się łapscy radni.

Nie podoba mi się to. To będzie bardzo duże obciążenie dla wielodzietnej rodziny - denerwuje się Andrzej Fronc, mieszkaniec Łap.

Teraz jego pięcioosobowa rodzina za wywóz segregowanych śmieci płaci 45 zł. Od czerwca czeka ich podwyżka. Rodzina Fronców będzie musiała zapłacić 90 zł. – Rocznie to będzie 1080 złotych - przelicza Andrzej Fronc.

– To skandal - oburza się Anna Łapińska, inna mieszkanka. - Przecież wszystko drożeje. Utrzymanie jest drogie. Jeśli ma się dwoje małych dzieci, to trzeba liczyć się z każdym groszem

Czytaj też: Nie płacą za śmieci. Ich długi ściągnie komornik

Jej czteroosobowa rodzina za wywóz segregowanych śmieci będzie musiała od czerwca płacić 72 złote. Za wywóz zmieszanych śmieci trzeba będzie płacić dwa razy więcej.

- To bardzo duża podwyżka. To bardzo duża stawka - mówi Jarosław Porowski, mieszkaniec Łap. Ma czworo dzieci. Jego rodzina za segregację nieczystości zapłaci po podwyżce 90 zł. I przypomina, że część mieszkańców naprawdę segreguje odpady, ale są i tacy, którzy tego nie robią. A mimo to płacą za segregację.

- Koszt poniosą mieszkańcy, ale firma odbierająca odpady nic nie robi, by polepszyć segregację i ją egzekwować - dodaje Jarosław Porowski.

Na stronie łapskiego urzędu czytamy, że na podwyżkę wpływ mają wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Zbierany od mieszkańców popiół do lata 2018 r. był składowany na wysypisku w Uhowie, gdzie opłata wynosiła 50 zł/t. Natomiast obecnie musi zostać wywieziony do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze, gdzie opłata za utylizację wynosi 200 zł/t plus koszty transportu.

Przyczyną podwyżki, jak czytamy na stronie łapskiego urzędu, jest też strata finansowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łapach, które zajmuje się odbiorem odpadów.

Firma dołożyła do systemu ponad 600 tys. zł rocznie, tj. w sumie 1,2 mln zł. Brak podwyżki w roku 2018, symboliczna podwyżka w roku 2017 i brak reakcji władzy na zgłaszany przez prezesa PEC problem niedoszacowania kosztów odbioru odpadów, przyczynił się do straty finansowej spółki przez okres dwóch lat i zmusił zarząd firmy do dofinansowania wywozu odpadów z funduszy przeznaczonych na funkcjonowanie zakładu

- czytamy na stronie magistratu.

Pod koniec lutego tego roku gmina Łapy ogłosiła przetarg na odbiór odpadów. Oferty złożyło pięć firm. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łapach.

Kolejna oferta była droższa o blisko 40 tys. zł/ miesięcznie. To pokazało, że łapska spółka jest konkurencyjna, a kwota za usługę wynikająca z przetargu jest niezbędna i minimalna, jaką gmina musi ponieść, żeby system odbioru odpadów funkcjonował

- czytamy w informacji.

Do podwyżki doprowadził też brak zgody w opozycyjnym klubie łapskich radnych PiS, którzy mają większość w radzie miasta. Ośmiu radnych głosowało przeciwko podwyżce, zaś trzy osoby wstrzymały się od głosu.

- Klub Radnych PiS w Łapach uważa, że podejście do tematu gospodarki odpadami w Łapach i przedłożenie przez Burmistrza uchwały zakładającej podwójne stawki (podwyżka z 9 zł na 18 zł przy segregacji i z 18zł na 36zł bez segregacji) za odbiór śmieci to pójście na skróty - napisał do naszej redakcji Piotr Pułkosnik, wiceprzewodniczący rady miejskiej, z PiS. - Nie wypracowano możliwości i wielkości ulgi dla mieszkańców, którzy mają kompostowniki. Gmina Sokoły takie rozwiązanie wprowadziła, a i Pan Prezes PEC podkreślał, że ogromne ilości odpadów zielonych i bio podwyższają koszty.
W kalkulacji nie przewidziano zwiększenia kontroli przestrzegania segregacji. Mieszkańcy, którzy segregują naprawdę zapłacą karę za tych co tego nie robią. Podczas posiedzenia Komisji i sesji Rady Miejskiej Klub Radnych PiS wnioskował do burmistrza Łap Krzysztofa Gołaszewskiego o przedstawienie innego wariantu naliczania opłat za wywóz nieczystości. Zwracaliśmy uwagę iż powinni być nagradzani mieszkańcy którzy mają kompostowniki i ci którzy dobrze segregują.
Ten drugi wariant o którym mówiłem podczas Sesji zakładał wzrost ale nie o 100%. Następnym zaproponowanym wariantem był wzrost od osoby 18zł ale wg mnie od dwóch czy trzech osób opłata nie powinna rosnąć. Załóżmy 1os 18zl. 2os 30zl. 3os 40zł - napisał Piotr Pułkośnik.

Czytaj także: Uczciwi płacą za śmieci sąsiada. Masowe oszustwa w deklaracjach śmieciowych

Radni z Naszego Podlasia i Niezależni Łapy byli za podwyżką.

- Nasz system gospodarowania odpadami przynosił co roku straty. Przez ostatnie dwa lata pokrywała je nasza spółka PEC, ale jej możliwości się skończyły. Kwota z przetargu pokazała, że brakuje 1 mln złotych rocznie. Gmina według prawa nie może dokładać do systemu, Dlatego podwyżki są tak wysokie – wyjaśnia Przemysław Jaroszewski z klubu Niezależni Łapy.

- Koszty utylizacji śmieci rosną w bardzo szybkim tempie z roku na rok, nie tylko w Łapach, Polsce ale na całym świecie. Niestety w Gminie Łapy przez ostatnie lata, nikt nie martwił się problemem drożejących cen odbioru śmieci w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (do którego przypisane są Łapy), dlatego nie podwyższano stawki śmieciowej stopniowo o małe kwoty (2-3 zł) z roku na rok i w tej chwili mamy olbrzymią kumulację

- napisał na swoim publicznym profilu Piotr Łapszo, radny z klubu Niezależni Łapy.

Stanowisko Krzysztofa Gołaszewskiego, burmistrza Łap:

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej w Łapach, podjętą na ostatniej sesji rady w dn. 26.04.2019 r. Po zmianach, zgodnie z treścią podjętej uchwały, stawka za jedną osobę w przypadku gospodarstw domowych segregujących odpady wynosi 18 zł, natomiast stawka za jedną osobę w przypadku gospodarstw domowych nie segregujących odpadów wynosi 36 zł.
Ustalenie stawek na takim poziomie wynikało z konieczności zbilansowania kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów z wpływami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Dopiero stawki w obecnej wysokości pozwalają na sfinansowanie kosztów usługi odbioru odpadów od mieszkańców gminy Łapy, jakie wynikają z obowiązującej od 1 maja umowy z wykonawcą, wybranym w drodze przetargu. Kwota, jaka wynikła z przetargu pokazała realny koszt świadczenia tej usługi, na którego wysokość wpływ mają m.in.: wzrost cen za przyjmowanie odpadów na składowisku, rosnący z roku na rok poziom płacy minimalnej, wysokie opłaty za zbycie odpadów segregowanych, podczas gdy w poprzednich latach sprzedawano je z zyskiem, a także skokowy wzrost tzw. “opłaty marszałkowskiej”, naliczanej od każdej tony składowanych odpadów. Tymczasem w poprzednich latach spółka gminna, której powierzono zadanie odbioru odpadów świadczyła tę usługę poniżej ponoszonych kosztów. Przez ostatnie 2 lata PEC dołożył do systemu ponad 600 tys. zł rocznie, tj. w sumie 1,2 mln zł. Brak podwyżki w roku 2018, symboliczna podwyżka w roku 2017 i brak reakcji władzy na zgłaszany przez prezesa PEC problem niedoszacowania kosztów odbioru odpadów, przyczynił się do straty finansowej spółki przez okres dwóch lat i zmusił zarząd firmy do dofinansowania wywozu odpadów z funduszy przeznaczonych na funkcjonowanie zakładu. Sytuacja spowodowana była brakiem odwagi w podjęciu trudnej i
niepopularnej decyzji o urealnieniu, a co za tym idzie podniesieniu opłat. Dalsze dokładanie mogłoby doprowadzić do ogłoszenia upadłości zakładu. Na generowanie straty przez kolejny rok nie mogły się też zgodzić władze firmy. Dlatego, aby system gospodarki odpadami mógł funkcjonować należało urealnić stawki.
Warto spojrzeć na poziom stawek w gminie Łapy w przykładowym odniesieniu do Gminy Turośń Kościelna, gdzie podstawowe stawki za odbiór odpadów od mieszkańców wynoszą: 16 zł w przypadku segregacji odpadów oraz 33 zł w przypadku odpadów niesegregowanych. Choć stawki są minimalnie niższe niż w Gminie Łapy, to trzeba zwrócić uwagę na ilość punktów odbioru odpadów i ilość wytwarzanych odpadów. Zgodne z danymi za 2017 r. (zawartymi w dokumentacji przetargowej) w Gminie Turośń Kościelna z ok. 1870 nieruchomości odebrano w sumie ok 770 t odpadów, w tym ok. 675 t odpadów niesegregowanych. Tymczasem w tym samym roku w Gminie Łapy z ok. 3700 nieruchomości odebrano 5500 t odpadów, w tym ok. 3500 t odpadów niesegregowanych. Oznacza to, że przy dwukrotnie większej licznie punktów odbioru w Gminie Łapy odebrane przeszło siedmiokrotnie więcej odpadów niż w Gminie Turośń Kościelna. Porównanie to w wyraźny sposób pokazuje, że przy diametralnie większej liczbie odbieranych odpadów z Gminy Łapy stawki w obydwu gminach znajdują się na porównywalnym poziomie, a to właśnie ilość odbieranych odpadów jest podstawowym czynnikiem kosztotwórczym usługi odbioru odpadów.

Stawki za wywóz śmieci w Łapach i gminach

Gmina Łapy

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • od gospodarstwa domowego 1-osobowego – 18 zł
 • od gospodarstwa domowego 2-osobowego – 36 zł
 • od gospodarstwa domowego 3-osobowego – 54 zł
 • od gospodarstwa domowego 4-osobowego – 72 zł
 • od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 90 zł

Wyższa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

 • od gospodarstwa domowego 1-osobowego – 36 zł
 • od gospodarstwa domowego 2-osobowego – 72 zł
 • od gospodarstwa domowego 3-osobowego – 108 zł
 • od gospodarstwa domowego 4-osobowego – 144 zł
 • od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 180 zł.

Gmina Choroszcz

zabudowa jednorodzinna segregacja

 • jedna osoba - 12 zł
 • gospodarstwo dwuosobowe - 17 zł
 • gospodarstwo od 3 do 5 osób - 28 zł
 • gospodarstwo duże (6 osób i więcej) - 38 zł

brak segregacji

 • jedna osoba - 27 zł
 • gospodarstwo dwuosobowe - 39 zł
 • gospodarstwo od 3 do 5 osób - 68 zł
 • gospodarstwo duże (6 osób i więcej) - 98 zł.

Gmina Michałowo

odpady segregowane

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) – 15 zł
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – 30 zł

Odpady niesegregowane

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) – 44 zł
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – 90 zł

Gmina Juchnowiec Kościelny

Opłaty za śmieci naliczane niezależnie od liczby w gospodarstwie domowym

za segregowanie odpadów miesięcznie - 26 zł
za niesegregowanie odpadów - 58 zł

Supraśl

 • 10 zł za osobę za odpady zbierane selektywnie
 • 20 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób zmieszany

Białystok

Opłaty za śmieci są naliczane według powierzchni gospodarstwa

odpady segregowane

 • Do 40m2 - 9 zł/miesięcznie
 • Od 40,01 do 80 mkw. - 21 złotych miesięcznie
 • Powyżej 80 mkw - 29 zł miesięcznie

odpady niesegregowane

 • Do 40mkw. - 23,00 zł miesięcznie
 • Od 40,01 do 80 mkw. - 42,00 zł miesięcznie
 • powyżej 80 mkw- 54 zł miesięcznie

Warszawa

Za odbiór śmieci segregowanych warszawiacy mieszkający w domach wielorodzinnych płacą:

 • w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 28 zł
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 37 zł

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:

 • w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 34 zł
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 45 zł

Wywóz odpadów dla mieszkańców domów jednorodzinnych

Właściciele domów jednorodzinnych uiszczają comiesięczną opłatę za odbiór posegregowanych odpadów według następujących stawek:

 • w przypadku osób mieszkających samotnie: 30 zł
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 45 zł
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 60 zł

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:

 • w przypadku osób mieszkających samotnie: 36 zł
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 54 zł
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 72 zł

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 18

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gosc

Są to normalne ceny. Bym powiedział ze jedna z tańszych. Prawda jest taka, że kupujemy coraz więcej i produkujemy coraz więcej śmieci, których utylizacja i składowanie rosną. Tylko i wyłącznie rozwiązania na poziomie krajowym są w stanie to zmienić. Obecnie 20 zł od osoby to norma.

G
Gość

,,Koszt poniosą mieszkańcy,ale firma odbierająca nic nie robi by polepszyć segregację i ją egzekwować -dodaje Jarosław Porowski.A co gmina zrobiła z tym zdjęciami co ZUK a później PEC dostarczył gminie.Chcesz pan z pracowników zrobić ormowców.

G
Gość
2019-05-07T21:34:54 02:00, Gość:

Chore - wlasna spolka a ceny wyzsze niż przy firmach komercyjnych - chyba duze pole do sprawdzania naduzyc

2019-05-08T08:47:22 02:00, Gość:

Zrób sobie baranka w ścianę może zmądrzejesz.

2019-05-08T11:30:28 02:00, Gość:

Widac Ty już to zrobiłaś/zrobilas i tylko zaszkodzilo

Był przetarg.Panimajesz czy nie.PEC wygrał bo był najtańszy.

G
Gość
2019-05-07T21:34:54 02:00, Gość:

Chore - wlasna spolka a ceny wyzsze niż przy firmach komercyjnych - chyba duze pole do sprawdzania naduzyc

2019-05-08T08:47:22 02:00, Gość:

Zrób sobie baranka w ścianę może zmądrzejesz.

Widac Ty już to zrobiłaś/zrobilas i tylko zaszkodzilo

G
Gość
2019-05-08T07:27:26 02:00, Gość:

Podziękujmy radnym z NP i Niezalezni

2019-05-08T08:08:00 02:00, tak prawda:

To PiS miał większość i nic nie zrobił a teraz krzyczy 😂😂

Tylko że radni już nie mieli za dużo do powiedzenia jak burmistrz rozpisal durny przetarg

G
Gość
2019-05-07T21:34:54 02:00, Gość:

Chore - wlasna spolka a ceny wyzsze niż przy firmach komercyjnych - chyba duze pole do sprawdzania naduzyc

2019-05-08T08:07:16 02:00, pff:

co Ty nie powiesz? nie wiesz ze przetarg wygrywają najtańsze oferty?

Pytanie czy przetarg był sensownie rozpisany

G
Gość
2019-05-07T21:34:54 02:00, Gość:

Chore - wlasna spolka a ceny wyzsze niż przy firmach komercyjnych - chyba duze pole do sprawdzania naduzyc

Zrób sobie baranka w ścianę może zmądrzejesz.

t
tak prawda
2019-05-08T07:27:26 02:00, Gość:

Podziękujmy radnym z NP i Niezalezni

To PiS miał większość i nic nie zrobił a teraz krzyczy 😂😂

p
pff
2019-05-07T21:34:54 02:00, Gość:

Chore - wlasna spolka a ceny wyzsze niż przy firmach komercyjnych - chyba duze pole do sprawdzania naduzyc

co Ty nie powiesz? nie wiesz ze przetarg wygrywają najtańsze oferty?

G
Gość

Podziękujmy radnym z NP i Niezalezni

G
Gość

Dalej głosujcie za PIS-em i 500 ...

G
Gość

co płaczecie dostakecie 500 na dziecko i szkoda wam pare złotych zaplacis wiecej. wstyd

G
Gość

I taniej nie będzie to nasz rząd takie ceny funduje

G
Gość

500 to znaczy 1000-

G
Gość

Pani Julita negatywnie o władzy??? Ło matko, kuniec świata. Ale i tak to wina PiS, tak mówi redakcja. Dlaczego znowu ten Fronc, znowu jakąś akcję z kurierem planują, teraz to już może będzie druga łapska wojna z burmistrzem. Najpierw wymyślili wojnę o szkołe i przegrali bo rodzice normalni ich pogonili i nie dali zepsuć szkoły jak zobaczyli tlok w jedynce a teraz nowy burmistrz tez niedobry. Nic z Tego nie rozumiem ja.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3