W ostatnich latach można było zaobserwować spadek liczby podpisywanych umów, choć rok 2017 to zdecydowana zmiana trendu na wzrostowy.

Potencjał rynku rośnie, ale hamuje go brak regulacji

Zainteresowanie seniorów rentą dożywotnią wciąż jest bardzo duże, ale nasza branża i sami seniorzy odczuwają brak odpowiednich regulacji, które zwiększyłyby bezpieczeństwo, zarówno klientów jak i usługodawców. Od początku naszej działalności otrzymaliśmy ponad 50 tys. zapytań, seniorzy złożyli kilkanaście tysięcy wniosków, ale łączna liczba podpisanych umów nie przekroczyła pół tysiąca.

W ostatnich latach, seniorzy wykazywali się dużo większą ostrożnością, a cały rynek – łącznie z nami – czekał na ustawę o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, która nie nadeszła. Wielu emerytów od kilku lat wstrzymuje się z decyzją.

Rok 2018 szansą na zmiany

Dziś obserwujemy coraz większe zainteresowanie rentą dożywotnią. Tylko w pierwszych dniach stycznia złożono 15 razy więcej (1500 proc.) wniosków więcej aniżeli rok temu w analogicznym okresie. W mojej opinii rok 2018 może być przełomowy, zarówno pod kątem regulacji prawnych, jak i rozwoju całego rynku. Dlaczego? Społeczeństwo starzeje się, a sytuacja finansowa seniorów wciąż się pogarsza. Po zmianach emerytalnych, które miały miejsce w ubiegłym roku, coraz głośniej mówi się o niewydolności systemu emerytalnego. Tymczasem, jak wskazuje ostatni raport MPRiPS dotyczący sytuacji osób starszych w Polsce, aż 80 proc. seniorów posiada na własność nieruchomość i mogłoby korzystać z kapitału, który jest w niej zamrożony.

Rynek dojrzewa, zmienia się profil klienta oraz sposoby komunikacji

Rodzimy rynek renty dożywotniej, w 10 roku funkcjonowania, zaczyna dojrzewać, choć patrząc z perspektywy zagranicy – wciąż raczkuje. W ciągu tych dziesięciu lat zmieniło się podejście do renty dożywotniej, a sami seniorzy zrozumieli podstawy jej funkcjonowania. Zmienił się też profil klienta zainteresowanego usługą. Kiedyś rentą dożywotnią interesowały się osoby w wieku 65+, dziś nawet 55-latkowie. Coraz większa liczba emerytów korzysta również z Internetu. Pod koniec 2016 roku, aż 44 proc. z nich miało dostęp do sieci. Z tego powodu zmienił się również sposób dotarcia do seniorów oraz komunikacji z nimi, także tej, która dotyczy sfery edukacyjnej.