Co robi Unia Europejska, żeby Polacy byli zdrowsi?

Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim
Zdrowie zawsze było najważniejsze, ale teraz nabrało jeszcze większego znaczenia. Pandemia koronawirusa wymusiła na nas szersze myślenie o zdrowiu. Na jaką pomoc możemy liczyć z Unii Europejskiej?

W początkowej fazie epidemii koronawirusa ważne były szybkie i skuteczne decyzje. Ich celem była przede wszystkim ochrona życia i zdrowia ludzi przed wirusem, a w drugiej kolejności wsparcie gospodarek i zachowanie miejsc pracy. Takie działania podjął Parlament Europejski. Do poszczególnych państw Unii Europejskiej popłynął szeroki strumień środków. Dziś w walce z pandemią najważniejsze staje się szybkie opracowanie szczepionki.

Czy znasz odpowiedzi na pytania dotyczące życia Europejczyków w dobie koronawirusa?

test wiedzy Parlament Europejski

Szczepionka jest najważniejsza

Opracowanie szczepionki to bardzo złożony proces, który zazwyczaj trwa nawet 10 lat, natomiast Unia Europejska zamierza go zrealizować w ciągu 12–18 miesięcy. UE chce, by dostęp do szczepionki na koronawirusa był sprawiedliwy i jak najszybszy dla wszystkich mieszkańców Wspólnoty, a następnie całego świata.

Dziś poszukują jej naukowcy z Europy w ramach 18 projektów finansowanych z unijnego programu badawczego „Horyzont 2020”. Na ten cel przeznaczono 48,25 miliona euro.

Parlament Europejski i Komisja Europejska od lat wspierają badania dotyczące szczepionek, a także działania, których celem jest rozpowszechnianie sprawdzonych informacji na ich temat.

W 2019 roku powstał Europejski Portal Informacji o Szczepieniach: www.vaccination-info.eu/pl. To kompendium wiedzy dotyczące chorób i szczepień, w którym znajdziemy informacje oparte tylko na źródłach naukowych.

Na stronie przeczytamy o korzyściach płynących ze szczepień dla ludzi i całego społeczeństwa. Zamieszczono tam również materiały przydatne dla rodziców, choćby kalendarz szczepień.

Jak Unia dba o Twoje zdrowie w czasie pandemii koronawirusa?

W czasie kryzysów najważniejsza jest solidarność i współpraca.

Aby uratować nasze kraje, musimy działać razem w Europie. Powinniśmy zrobić więcej. Dzisiaj hasłem przewodnim dla Europy jest solidarność. Nikt nie będzie pozostawiony sam sobie i nikt nie będzie działał sam – zapewniał w marcu David Sassoli, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski tuż po wybuchu pandemii koronawirusa w Europie podjął szereg działań. Priorytetem był czas, dlatego procesy legislacyjne przeprowadzano ekspresowo. Wprowadzono zasadę maksymalnej elastyczności w przekazywaniu funduszy strukturalnych UE, które nie zostały jeszcze wykorzystane.

PE zatwierdził w marcu decyzję o przekazaniu 37 miliardów euro z dostępnych funduszy UE obywatelom, regionom i krajom, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa.

Jednocześnie rozszerzono zakres Funduszu Solidarności UE o sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym. Dzięki temu tylko w tym roku do państw popłynie nawet 800 mln euro.

Dostawa sprzętu medycznego we Włoszech w kwietniu w ramach unijnego programu RescEU © PE 2020
Dostawa sprzętu medycznego we Włoszech w kwietniu w ramach unijnego programu RescEU © PE 2020

Państwa UE wspólnie dokonywały zakupów środków ochronnych i sprzętu medycznego. PE uznał, że zestawy testowe, maski czy respiratory do oddychania muszą być produkowane w UE, a ich zakup powinien być możliwy we wszystkich państwach członkowskich.

Aby w przyszłości nie powtarzały się np. problemy z zakupami sprzętu, powstał „Program UE dla zdrowia”. Jego priorytetami są:

  • ochrona ludności przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia,
  • polepszenie dostępności leków
  • tworzenie solidniejszych systemów opieki zdrowotnej.

Program zakłada m.in. stworzenie strategicznych zapasów środków medycznych oraz rezerwy personelu medycznego, który reagowałby w przypadku kryzysu. Z nowego programu będą finansowane m.in. szkolenia lekarzy i pielęgniarek czy audyty środków gotowości i reakcji poszczególnych państw członkowskich.

Jak Unia Europejska wspiera polską służbę zdrowia?

Europosłowie już w marcu zatwierdzili plany udostępnienia ponad 3 miliardów euro na wsparcie systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich i przyjęli rezolucję wzywającą do utworzenia potężnego pakietu na rzecz odbudowy i Unijnego Funduszu Solidarnościowego do walki z koronawirusem. Właśnie trwają ostatnie prace nad Funduszem Odbudowy Gospodarki. Polska będzie jednym z największych jego beneficjentów.

Dzięki szybkiemu wsparciu z UE możliwy był zakup środków ochronnych i karetek dla polskich szpitali.

Nowoczesny ambulans, którym transportowani mogą być zakażeni COVID-19, trafił np. do Radomskiej Stacji Pogotowia. Ambulans zakupiony został w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Jego całkowita wartość wynosi 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich przyznanych wcześniej na potrzeby regionu. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

Z kolei zarząd województwa małopolskiego zdecydował o możliwości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) zakupu sprzętu dla szpitala im. Żeromskiego w Krakowie. Za ponad pół miliona złotych zakupiono m.in. pompy infuzyjne i przenośny aparat USG do badania klatki piersiowej.

Kryzys wywołany koronawirusem pokazał, jak ważna jest solidarność i współpraca w ramach Unii Europejskiej. Choć wszystkie państwa członkowskie ucierpiały, to dzięki jedności i wzajemnej pomocy skutki kryzysu mogą być łagodniejsze.

Czy znasz odpowiedzi na pytania dotyczące życia Europejczyków w dobie koronawirusa?

test wiedzy Parlament Europejski

Materiał oryginalny: Co robi Unia Europejska, żeby Polacy byli zdrowsi? - Polska Times

Dodaj ogłoszenie