Co łapscy radni mają w portfelach? My wiemy!

Julita Januszkiewicz
Odpowiedź na te pytania można znaleźć  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wystarczy zajrzeć i przeanalizować. Dane te są jawne i dla wszystkich dostępne.
Odpowiedź na te pytania można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wystarczy zajrzeć i przeanalizować. Dane te są jawne i dla wszystkich dostępne.
Udostępnij:
Ile zarabiają łapscy radni? Gdzie mieszkają? Jakimi samochodami jeżdżą? Czy są oszczędni?

Marek Gołko, prowadzi działalność gospodarczą

- oszczędności - 13 000 zł
- dom - 110 mkw., wart. 100.000 zł (właściciel); gospodarstwo rolne - 12,88 ha, wartość - 100.000 zł (kurniki, magazyny paszowe); własność (majątki rolne 2,22, las 5,4 ha),
- inne: udział 5/6 - 1,16 użytki rolne, udział 1/3 4,1 ha użytków rolnych (współwłasność)
- dochód: praca - 10.428 zł; dieta radnego - 8371 zł, inne - 1539 zł, prowadzenie działalności gospodarczej - 38.483 zł.

Jerzy Grochowski, gospodarstwo rolne

- oszczędności - 80.000 zł
- nieruchomości - dom o pow. 200 mkw.(wartość - 170.000 zł, współwłasność z żoną), gosp. mleczne (40 ha, wart. - 500.000 zł)
- przychód: 60.000 zł
- dochody: członek rady nadzorczej SM Łapy - 2197 zł, radny - 8371 zł
- Opel Astra II (2002), ciągnik Lamborghini 90 (2003), Lamborghini Lampo 70 (2005), ciągnik MTZ 82 (1993) brak wartości;
- zobowiązania: 110.000 zł, kredyt MR

Halina Kamińska, starszy technik analityki SP ZOZ Łapy

- nieruchomości: dom - 180 m. kw. (wart. 150.000 zł, właściciel), 890 mkw. - działka pod domem (współwłasność), wart. - 10.000 zł; 1/8 udziału w domu mieszkalnym o pow. 70 mkw. i 1/8 udziału w gospodarstwie rolnym o pow. 0,96 ha (wart. - 8500 zł, współwłaściciel)
- dochód: praca - 22.464 zł, dieta - 8371 zł.

Witold Kulesza, nastawniczy PKP ISE Łapy

- oszczędności - 10.000 zł,
- nieruchomości - dom o pow. 100 m kw., wart. - 110.000 zł (współwłasność), gospod. o pow. 6,36 ha, wart. - 300 tys. zł (przychód - 10.000 zł);
- dochód: praca - 38.473 zł, radny - 8371 zł,
- ciągnik Ursus C - 360 1984, Mitshubishi Carisma - 12.000 zł.

Krzysztof Kondraciuk, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

- oszczędności - 305.000 zł
- nieruchomości - dom o pow. 160 mkw., wartość - 400.000 zł (współwłasność majątkowa)
- inne: pow. - 580 mkw. (współwłasność majątkowa), wart. (z domem) - 400.000 zł
- dochód: praca - 125.588 zł, radny - 7942 zł; umowa zlecenie - 300,00 zł
- Toyota Corolla Verso (2006, współwłasność)

Katarzyna Kostrowska, nauczycielka matematyki w gimnazjum w Turośni Kościelnej

- dom o pow. 150 m. kw., wart. - 250.000 zł (wspólność)
- gospodarstwo rolne pow. 2,06 ha (współwłasność), wartość 41.133 zł (przychód 2836 zł)
- inne: działka budowlana 3639,25 mkw., wart. - 157.122 zł (majątek odrębny)
- dochód: praca - 43.499 zł, radna - 8228 zł, umowa o dzieło - 582 zł; Opel Omega (1994) - 11.000 zł
- zobowiązania - 8297,84 CHF

Alina Łapińska, nauczycielka w ZSM Łapy

- oszczędności - 55.000 zł, 3500 euro,
- dom o pow. 150 mkw., wart. - 200.000 zł, inne: działka budowlana 446 m kw. - 50000 zł, działka - 1265 m. kw. - 10.000 zł, (współwłasność z mężem)
- dochód: z pracy - 53 828 zł, dieta radnej - 8229,83 zł

Barbara Łapińska, kierownik działu administracji i kadr, rzecznik prasowy w Cukrowni Łapy

- oszczędności: 40.000 zł, 8000 USD,
- nieruchomości: dom (100 mkw.) na działce o pow. 580 mkw., wart. - 180.000 zł (współwłasność)
- inne: 1/6 udziału w domu mieszkalnym w Łapach, pow. 556 m kw., majątek odrębny - 30.000 zł (współwłasność z mamą i bratem), akcje KSC - 21.678 (współwłasność z mężem)
- dochód: praca - 52.186 zł, umowa o dzieło - 6000 zł, dieta - 12.208 zł;
- VW Clasic (2000, współwłasność) - 18.000 zł

Ireneusz Łapiński, kier. referatu prewencji Komisariat Policji w Łapach

- oszczędności: 34.000 zł, 1000 euro;
- dom o pow. 170 m kw., wart. 350.000 zł (współwłasność);
- mieszkanie o pow. 43,15 m kw. o wart. - 75.000 zł (współwłasność)
- dochód: praca - 62.290 zł, radny - 8371 zł, członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 432 zł
- VW Passat (2006) - 47.000 zł

Marek Łapiński, inkasent ZWiK Łapy

- dom o pow. 110 m kw., wart. - 110.000 zł (właściciel);
- gospodarstwo o pow. 7,46 ha, wart. - 100.000 zł (właściciel); inne: działka z domem - 3000 m, wart. - 50.000 zł (współwłasność);
- dochód: ZWIK Łapy - 29.915 zł ZWiK - 1000 zł, UMiG w Łapach - 1032 zł; UMiG w Łapach - 8587 zł .

Zbigniew Łapiński, specjalista mechanik ZNTK Łapy S.A.

- nieruchomości: mieszkanie o pow. 60 mkw., wart. - 120.000 zł; działka 1800 mkw., wart. - 60.000 zł (współwłasność);
- dochód: praca - 20.891 zł; radny - 8371 zł

Sławomir Maciejewski, ZWiK Łapy

- oszczędności: 37.127 zł (współwłasność małżeńska), papiery wartościowe - 13.862 zł;
- nieruchomości - mieszkanie o pow. 48,17 m kw., wart. - 100.000 zł (współwłasność małżeńska);
- dochód: praca - 46.212 zł, radny - 8371 zł

Andrzej Witold Mojkowski, Zakład Energetyczny Białystok

- oszczędności: majątek odrębny - 22.000 zł, majątek wspólny - 39.000 zł; mieszkanie 56 mkw. (użyczenie); gospodarstwo rolne - ok. 2 ha - 65.000 zł współwłasność,
- dochód: praca - 98.115 zł; radny - 8013 zł

Marek Ołtarzewski, emeryt

- dom o pow. 200 mkw., wart. - 180.000 zł (współwłasność), działka - 834 mkw. (dzierżawa wieczysta) - 60.000 zł;
- dochód: emerytura - 18.467 zł, obowiązki społ. - 11.584 zł
- VW Polo - 23.000 zł
- pożyczka - 24.000 zł (na 2 lata)

Zdzisław Penza, dyrektor CKP Łapy

- oszczędności - 22. 4333, 24 zł (majątek odrębny)
- dom pow. 120 mkw., wart. - 21.0000 zł (właściciel), działka o pow. 625 mkw. (z domem drewnianym o pow. 75 m kw. i wart. 40.000 zł)
- dochód: praca - 55.040 zł, umowa zlecenie - 10.257 zł, obowiązki społ. - 26.160 zł
- VW Golf (1999) - 15.000 zł

Piotr Pułkośnik, nauczyciel ZSM Łapy

- oszczędności: 10.000 zł, papiery wartościowe - akcje TP SA wart. - 8000 zł (współwłasność majątkowa)
- dom o pow. 150 m kw. wart. - 250.000 zł (współwłasność)
- dochód: praca - 44.882 zł, UKS Narew Łapy - 7200 zł, Podlaski Wojewódzki SZS - 2000 zł, COS w Zakopanem - 1900 zł, działalność osobista - 52 zł, umowa zlecenie AWF Gdańsk 100 zł, dieta - 8371 zł
- Mercedes E290 (1998) - 25.000 zł
- kredyt - 10.000 zł

Dariusz Rydzewski, nauczyciel dyplomowany w Gimnazjum nr 1 w Łapach

- oszczędności: 29.700 zł, fundusze inwestycyjne - 3000 zł
- dom 160 m kw. - 150.000 zł (współwłasność), działka pod domem 750 m kw. - 50.000 zł;
- dochód: praca - 47.813 zł, umowa zlecenie - 4018 zł, radny - 8371 zł
- Renault Thalia (2004)

Wiesław Szustak, kierownik oddziału transportu wewnętrznego i spedycji ZNTK Łapy

- dom o pow. 246 mkw., wart. - 220.000 zł (współwłasność majątkowa). działka 484 m kw. - 50.000 zł;
- dochód: praca - 41.314 zł, radny - 8371 zł
- Daewoo Lanos (1999)

Dariusz Wincenciak, dyrektor I LO w Łapach

- oszczędności: 10.000 zł i 320 USD (współwłasność); mieszkanie o pow. 46,5 m kw., wart. - 85.000 zł
- dochód: praca - 63.081 zł, inne źródła - 1856 zł, umowa zlecenia - 640 zł, radny - 8050 zł
- Volvo (1997, współwłasność małżeńska)

Krystyna Zakrzewska, emerytka, 1/2 etatu st. księgowa KZP w BOSS Łapy

- oszczędności: 24.464 zł (współwłasność z mężem)
- mieszkanie - o pow. 48,17 mkw., wart. - 100.000 zł, (współwłasność), działka rekreacyjna - 300 m kw. (użytkowanie wieczyste)o wart. - 10.000 zł (współwłasność)
- dochód: emerytura - 17.145 zł, umowa zlecenie - Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność" - 600 zł, 1/2 etatu KZP w BOSS - 16.005 zł, radna - 8371, 50 zł

Józef Rząca, emeryt

- oszczędności: 40.000 zł, 1000 USD, 2000 euro, papiery wartościowe - 19.000 akcji KSC
- mieszkanie 44 mkw., wart. - 90.000 zł (współwłasność z żoną), inne: działka rolna o pow. 0,53 ha - 15.000 zł, działka 730 m kw. wart. - 40.000 zł (własność), działka - 30 m kw. 5000 zł; działka 734 m kw. (nabyta od KSC),
- dochód: emerytura - 10.225 zł,( VIII - XII 2008) radny - 8371, 50 zł, zasiłek dla bezrobotnych (styczeń-lipiec) - 4522 zł
- VW Polo (2001, współwłasność z żoną) - 12.000 zł.

Wideo

Komentarze 25

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

~gosc~
A co Ci się w oswiadczeniu pana Olechnowicza nie podoba? I w tym, że pracuje w gazecie? P oswiadczenia są w internecie i mozna sobie je poczytać....

CYTAT(zawiedziony @ 11.06.2009, 12:40:21)
To nie przypadek, ktoś ma coś do ukrycia przed społeczeństwem. Oświadczenia radnych powiatowych w Kurierze nie ukażą się. Zrozumcie, że jesteście przez wszelkiej maści prasę manipulowani!
z
zawiedziony
To nie przypadek, ktoś ma coś do ukrycia przed społeczeństwem. Oświadczenia radnych powiatowych w Kurierze nie ukażą się. Zrozumcie, że jesteście przez wszelkiej maści prasę manipulowani!
g
gosc
Zdarza się....

CYTAT(Gość @ 5.06.2009, 19:43:59)
Tylko u tego jednego radnego?
G
Gość
CYTAT(gosc @ 5.06.2009, 19:13:58)
Może z kserem coś nie tak:)

Tylko u tego jednego radnego?
g
gosc
Może z kserem coś nie tak:)

CYTAT(Gość @ 5.06.2009, 18:31:11)
W oświadczeniu? Oświadczenie powinno informować, a nie być tylko wyblakłą kartką papieru. Tam nic nie widać! Przypadek?
G
Gość
CYTAT(gosc @ 3.06.2009, 08:04:38)
Co jest sprzeczne z prawem w oswiadczeniu Olechnowicza? Możesz jaśniej??

W oświadczeniu? Oświadczenie powinno informować, a nie być tylko wyblakłą kartką papieru. Tam nic nie widać! Przypadek?
G
Gość
NIE MOZE,BO JESZCZE NIE WIE. BYLE CO JE ,TO I PISZE ABY PISAC.
g
gosc
Co jest sprzeczne z prawem w oswiadczeniu Olechnowicza? Możesz jaśniej??

CYTAT(~123~ @ 2.06.2009, 17:51:39)
Co tak tego nieroba Olechnowicza bronicie? Oświadczenia łapskich radnych też są na stronie gminy Łapy. Ale Januszkiewicz lubująca się w dawaniu pola do plotek publikuje je na łamach Kuriera. Więc czemu nie radnych z innych gmin i radnych powiatowych?
A tak nawiasem to oświadczenie Olechnowicza na stronie powiatu jest sprzeczne z prawem. Ciekawe co na to przewodniczący rady?
g
gosc
Januszkiewicz idzie w wierszówkę. Nie będzie publikować oświadczeń 5 radnych powiatu z Łap, ale 21 radnych gminnych.
~123~
CYTAT(gosc @ 2.06.2009, 16:15:26)
Ale jaki problem, są oswiadczenia na stronie internetowej powiatu bialostockiego.

Co tak tego nieroba Olechnowicza bronicie? Oświadczenia łapskich radnych też są na stronie gminy Łapy. Ale Januszkiewicz lubująca się w dawaniu pola do plotek publikuje je na łamach Kuriera. Więc czemu nie radnych z innych gmin i radnych powiatowych?
A tak nawiasem to oświadczenie Olechnowicza na stronie powiatu jest sprzeczne z prawem. Ciekawe co na to przewodniczący rady?
g
gosc
Ale jaki problem, są oswiadczenia na stronie internetowej powiatu bialostockiego.

CYTAT(Gość @ 2.06.2009, 16:08:42)
Marzenie ściętej głowy. Czy myślisz że Olechnowicz do tego dopuści?
G
Gość
CYTAT(+ @ 28.05.2009, 18:06:29)
Teraz czekamy na publikację oświadczeń majątkowych naszych radnych powiatowych.

Marzenie ściętej głowy. Czy myślisz że Olechnowicz do tego dopuści?
G
Gość
Pisze sie pozbedziemy.I KTO TU NIEDOUCZONY?
G
Gość
Marzenia,marzenia i jeszcze raz marzenia.Myslisz,ze nowi beda lepsi? ALES TY OPTYMISTA.
m
malpawczerwonym
CYTAT(Gość @ 31.05.2009, 13:58:12)
...Kiedy to wam w koncu minie?...

mysle ze juz nie dlugo kiedy pozbendziemy sie z zycia publicznego pasozytow niedouczonych i utracjuszy
Dodaj ogłoszenie