IMPREZY
  BIAŁYSTOK

  Nowe lokale w Białymstoku

  Rozwiń
  Budżet obywatelski: kto może dostać dofinansowanie? Jakie...

  Budżet obywatelski: kto może dostać dofinansowanie? Jakie zadania finansuje budżet obywatelski?

  a.w.

  Dziennik Łódzki

  Aktualizacja:

  Dziennik Łódzki

  Budżet obywatelski 2019: jakie projekty dostaną dofinansowanie? Jakie zadania może finansować budżet obywatelski?
  1/4
  przejdź do galerii

  Budżet obywatelski 2019: jakie projekty dostaną dofinansowanie? Jakie zadania może finansować budżet obywatelski? ©Łukasz Kasprzak

  Budżet obywatelski, inaczej nazywany także partycypacyjnym to inicjatywa oddolna, w której udział może wziąć każdy mieszkaniec miasta, powiatu czy wsi. Budżet obywatelski umożliwia realizację projektów, na które władze miasta nie zwróciłyby uwagi. W ramach budżetu obywatelskiego w najbliższej okolicy sfinansowane zostały place zabaw, chodniki i drogi rowerowe, odnowione przejścia dla pieszych, zorganizowane zajęcia dla seniorów. Jakie zadania finansuje budżet obywatelski i kto może się starać o dofinansowanie?
  Budżet obywatelski wdrożyło u siebie bardzo wiele gmin. Niektóre z nich ograniczają zakres projektów, które mogą być składane w ramach dofinansowania. Jedne miasta promują projekty o charakterze inwestycyjnym lub remontowym (np. Ruda Śląska czy Wrocław), inne – co roku wyznaczają obszary działania, w ramach których mieszkańcy, organizacje pozarządowe i nieformalne zespoły zawiązane tylko na poczet projektu, mogą składać odpowiednie wnioski. W Gdyni w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok można było zgłaszać projekty z 4 obszarów:
  • ładu przestrzennego związanego z estetyzacją otoczenia,
  • rekreacji,
  • zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych,
  • działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków.
  <
  br>
  Pomysłowość mieszkańców miast i wsi nie ma granic, a budżet partycypacyjny w swojej istocie ma realizować a nie blokować kreatywność, więc w wielu miastach granice i obszary, w których można składać wnioski są poszerzane. Budżet obywatelski w wielu miastach zaczynał się od dofinansowania inwestycji. Takie projekty zwykle składały instytucje i specjalistyczne zespoły.

  Aktualnie w ramach budżetu obywatelskiego składać można projekty wydarzeń kulturalnych, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, promocji miasta w regionie. Projekt w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec danego regionu, jeśli spełnia kilka podstawowych zasad: jest pełnoletni, zameldowany lub trwale zamieszkały w regionie, w którym opłaca podatki. Wszystkie warunki, które musi spełniać wnioskodawca gmina ustala samodzielnie. W Warszawie wnioski w ramach budżetu obywatelskiego mogą także cudzoziemcy, w niektórych miastach składać wnioski mogą pełnoletni, ale głos oddać może każdy mieszkaniec powyżej 16 roku życia.

  Czego mogą dotyczyć wnioski składane w ramach budżetu obywatelskiego?


  O tym jakie projekty będą dofinansowane w ramach budżetu obywatelskiego stwierdza komisja. Jakie projekty mogą być składane w ramach wniosków o dofinansowanie? Poszczególne gminy samodzielnie określają zakres działań. Nadrzędnym prawem jest natomiast ustawa o samorządzie gminnym, która wyróżnia 20 takich obszarów. W tym:
  1. ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna
  2. gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,
  3. wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku,
  4. wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  5. działalności w zakresie telekomunikacji,
  6. ochrona zdrowia
  7. pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze
  8. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
  9. edukacja publiczna
  10. kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
  11. kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe
  12. targowiska i hale targowe
  13. zieleń gminna i zadrzewienie
  14. cmentarze gminne
  15. porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
  16. polityka prorodzinna
  17. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
  18. promocja gminy
  19. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


  Teoretycznie wszystkie projekty, które spełniają przynajmniej jedno z powyższych zadań powinny zostać zakwalifikowane jako poprawne wnioski do komisji przyznającej dofinansowanie w ramach budżetu obywatelskiego.

  Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

  Budżet obywatelski pod kontrolą mieszkańców


  Są miasta, które same wymyślają zasady przyznawania dofinansowań w ramach budżetu obywatelskiego oraz zakresu zadań, które projekty muszą spełniać, żeby zakwalifikować się do programu. Pszczyna dzieli projekty w ramach budżetu obywatelskiego na: twarde (inwestycyjne, remontowe itp.) i miękkie (wydarzenia, programy kulturalno-społeczne itd.).

  Doświadczenie poprzednich lat funkcjonowania budżetu obywatelskiego wskazuje na to, że najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie względnej wolności w wyborze obszarów i nie zawężania zadań do inwestycji i kultury. Mieszkańcy miast i wsi doskonale wiedzą czego brakuje w ich okolicy, jakich zmian się spodziewają i aktywności potrzebują. Wybrane projekty, które spełniają warunki i tak podlegają głosowaniu i to lokalna społeczność decyduje, o tym który projekt trafi ostatecznie do realizacji.

  SPRAWDŹ TAKŻE: Interesuje Cię budżet obywatelski w Twojej gminie? Wejdź na budzetalert.pl i działaj z nami!

  Budżet obywatelski: etapy działania


  Złożenie wniosku w ramach budżetu obywatelskiego to dopiero początek. Po tym przychodzi czas na dyskusje o lokalnych potrzebach i proponowanych projektach a w końcu głosowanie, który wyłoni zwycięskie projekty, które zostaną zrealizowane ze wsparciem środków publicznych.

  Budżet alert

  Czytaj treści premium w Kurierze Porannym Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (2)

  Dodaj komentarz
  Wszystkie komentarze (2) forum.poranny.pl

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Poranny.pl poleca

  Podlaskie memy. Śmieszne, obrazoburcze, kontrowersyjne. Tak się z nas śmieją

  Podlaskie memy. Śmieszne, obrazoburcze, kontrowersyjne. Tak się z nas śmieją

  Pół roku za pół ceny! Świąteczna promocja prenumeraty cyfrowej Kuriera Porannego

  Pół roku za pół ceny! Świąteczna promocja prenumeraty cyfrowej Kuriera Porannego

  Wypadek na Torze Wschodzący Białystok podczas pierwszych urodzin toru

  Wypadek na Torze Wschodzący Białystok podczas pierwszych urodzin toru

  Pogrzeb ojca Gabriela. Archimandryta w swojej pustelni zostanie na zawsze

  Pogrzeb ojca Gabriela. Archimandryta w swojej pustelni zostanie na zawsze

  Pierwsza pomoc w wypadkach drogowych