Budżet obywatelski. Głosujesz, decydujesz

Artykuł sponsorowany Sursum Corda

Tekst alternatywny

Jeszcze dekadę temu udział obywatela w rządzeniu gminą czy miastem, zwykle kończył się w dniu wyborów, kiedy wskazywał swoich przedstawicieli do podejmowania najważniejszych decyzji w samorządzie. W ostatnich latach coraz bardziej powszechną praktyką jest zapraszanie mieszkańców do podejmowania decyzji związanych z wydatkowaniem części wydzielonego budżetu, który jest nazywany Budżetem obywatelskim.

Samo określenie „Budżet obywatelski” czy inaczej „Budżet partycypacyjny” do 2018 roku nie miało odniesienia w prawnych regulacjach, a samorządy same określały zasady funkcjonowania tej formy aktywności społecznej na podstawie specyfiki funkcjonowania danego miasta, gminy czy województwa, a także aktualnych potrzeb. W tym sensie Budżet obywatelski wpisywał się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego, które bierze udział w bardziej bezpośredni sposób w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu części środków budżetowych. Już wtedy taką formę aktywności społecznej można było uznać za swoistą część nadzoru publicznego, nawet jeśli odnosiła się ona tylko do niewielkiej części środków finansowych, którymi zarządza samorząd.

Oficjalnie termin Budżetu obywatelskiego pojawił się w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (weszła w życie 31 stycznia 2018 r.) i został uznany za szczególną formę konsultacji społecznych. Ustawa wprowadziła też ogólne ramy funkcjonowania tego typu budżetów i narzuciła pewne obowiązki na samorządy. Jednym z nich jest zapis odnoszący się do projektu uchwały budżetowej gminy (miasta), z której samorząd nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań, inicjatyw wybranych za pośrednictwem Budżetu obywatelskiego. Jednocześnie została określona minimalna wysokości środków przeznaczonych na tego typu partycypację społeczną, która wynosi co najmniej 0,5 procent wydatków jednostki samorządowej. Wcześniej wysokość środków była określana przez radę gminy lub miasta i według uznanej praktyki np. w dużych miastach maksymalne kwoty nie przekraczały 6 mln zł.

Warto zwrócić uwagę, że zapisy ustawy z 2018 roku nakładają bardzo ważny obowiązek realizacji budżetu obywatelskiego przez miasta na prawach powiatu. Dotyczy to w sumie 66 samorządów w całej Polsce i tam tego typu forma demokracji partycypacyjnej jest obowiązkowa.

Zachęcając do formy aktywności społecznej, dającej realny wpływ na wydatkowanie określonej części budżetu samorządowego, przestawiamy poniżej schemat realizowanych etapów Budżetu partycypacyjnego, przytoczony w raporcie z 2019 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli:

 1. Określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego.

 2. Promocja budżetu obywatelskiego.

 3. Przyjmowanie wniosków z propozycjami projektów obywatelskich.

 4. Weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów obywatelskich.
  ● ewentualne odrzucenie wniosków niespełniających określonych wymagań,
  ● ewentualne odwołania od decyzji o odrzuceniu wniosków niespełniających określonych wymagań.

 5. Głosowanie nad wyborem projektów obywatelskich.

 6. Realizacja wybranych w głosowaniu projektów obywatelskich.

 7. Ewaluacja budżetu obywatelskiego.

Źródło: Raport z kontroli NIK „Funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych (obywatelskich)” z 2019 roku,
www.sejm.gov.pl, www.obserwatorium.miast.pl

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Wysokomazowieckim:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:
 1. Urząd Miejski w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, pokój nr 3, poniedziałek: 9.00-13.00
 2. Urząd Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10, pokój nr 14, wtorek: 9.00-13.00
 3. Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 22, środa – czwartek: 11.30-15.30, piątek: 9.00-13.00
II. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
 1. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, pokój nr 11, poniedziałek: 9.00-13.00, wtorek: 11.30-15.30, środa: 9.00-13.00, czwartek: 11.30-15.30, piątek: 9.00-13.00

Harmonogram pracy punktów na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego dostępny również na stronie: http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/
Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, po podpisaniu w punkcie pomocy oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Rejestracja na wizyty

W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonać wcześniejszej rejestracji.
Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: (86) 477 02 00, poniedziałek – piątek: 8.00–15.30 lub poprzez zgłoszenie na adres e-mail: pomocprawna@wysokomazowiecki.pl

„Projekt finansowany przez Powiat Wysokomazowiecki. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej”