Jak informuje biuro prasowe sądu rejonowego w Białymstoku, w maju ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu białostockiej firmy Budbaum SA.

Wyznaczono wierzycielom trzy miesięczny termin do składania zgłoszeń wierzytelności od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  A zostało ono opublikowane 25 maja 2012 roku. Jeżeli wierzyciel zgłosi roszczenie po tym terminie, nie będzie mieć prawa powoływać się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Sam wniosek o ogłoszenie upadłości został zgłoszony około dwa miesiące wcześniej – wpłynął do sądu 30 marca. Jednak był wtedy niekompletny, zatem sąd wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych.

Spółka Budbaum SA ostatnio uczestniczyła w budowie autostrady A1 na odcinku Toruń-Stryków. Rok 2010, według danych ze sprawozdania finansowego uzyskanego przez „Poranny” z Infoveriti.pl, zakończyła stratą przekraczającą 15 milionów złotych, przy ponad 100 milionach złotych przychodu.

W upadłości układowej przedsiębiorstwo dłużnika dalej funkcjonuje, a w praktyce wierzytelności są spłacane z jego bieżącej działalności. W przypadku Budbaumu, zarządzanie firmą nadal pozostaje w gestii obecnych władz spółki.