Bezpieczeństwo całej rodziny

Materiał informacyjny PZU S.A
Udostępnij:
Tylko co czwarty Polak ma oszczędności przekraczające sześć miesięcznych pensji. Jak wynika z badań przeprowadzonych w listopadzie na zlecenie PZU większość z nas ma niewielkie zaskórniaki na koncie – równowartość jednej czy maksymalnie dwóch pensji. Są też tacy, którzy oszczędności nie mają wcale. Jak więc zabezpieczyć finanse rodziny na wypadek różnych sytuacji losowych? Okazuje się, że Polacy coraz chętniej sięgają po indywidualne polisy na życie, który to trend rynkowy dodatkowo przyspieszyła pandemia koronawirusa. Ubezpieczyciele rozszerzają swoją ofertę – wśród nich jest PZU, który proponuje od grudnia wspólną polisę dla całej rodziny: małżonka, partnera oraz dzieci.

Polisa skrojona na miarę

Zakup ubezpieczenia na życie można porównać do szycia garnituru na miarę u dobrego krawca – oferta jest ogromna, a kompetentny doradca ubezpieczeniowy musi jak najlepiej dopasować polisę do wieku, stylu życia, zawodu czy sytuacji rodzinnej klienta. Jednym słowem ubezpieczenie powinno odpowiadać na potrzeby klienta. Odpowiednio dobrane zapewni nam finansową poduszkę bezpieczeństwa na wypadek różnych zdarzeń losowych - śmierci najbliższych, ciężkiej choroby, hospitalizacji czy utraty sprawności. Dzięki nowości wprowadzonej przez PZU, w ramach jednej polisy można objąć ochroną małżonka, partnera oraz dzieci. Zapewnia to korzystniejsze warunki ubezpieczenia niż w przypadku zawierania pojedynczych umów, a także ułatwia zarządzania samą polisą, która obejmuje całą rodzinę. W szerokiej ofercie ubezpieczeń na zdrowie i życie oferowanych przez PZU dopasowany do swoich potrzeb produkt znajdzie zarówno wielodzietna rodzina, jak i para, czy singiel.

Co może zawierać polisa na życie

Warto mieć ubezpieczenie na życie – taki wniosek można wysnuć z badań przeprowadzonych na zlecenie PZU. Polacy doskonale wiedzą, że polisa jest przydatna. Gorzej jest ze świadomością tego, jak szeroka jest ochrona ubezpieczeniowa. Prawie połowa pytanych osób była przekonana, że z tytułu polisy na życie ubezpieczyciel wypłaci świadczenie rodzinie jedynie w przypadku naszej śmierci. Respondenci nie zdawali sobie sprawy z tego, że ubezpieczony może liczyć na pomoc finansową również za życia. Zdarzeń, na wypadek których warto się ubezpieczyć, jest wiele, o czym najlepiej świadczą historie klientów PZU, którzy dzięki odpowiednio dobranej polisie otrzymali wsparcie w trudnym czasie. A ubezpieczyć się można choćby na wypadek koniecznego i nieprzewidzianego pobytu w szpitalu, ciężkiej choroby, utraty sprawności w stopniu, który przeszkadza w wykonywaniu zwyczajnych czynności, jak chodzenie po schodach czy schylanie się. Polisa może objąć również pokrycie kosztów leczenia poza terytorium Polski, których wysokość w wielu przypadkach może sięgać setek tysięcy euro, a ponadto ubezpieczyciel w całości zorganizuje to leczenie. Nowa oferta dotyczy ubezpieczeń indywidualnych PZU Gwarantowane Jutro, PZU Wsparcie Najbliższych, PZU Ochrona Każdego Dnia oraz PZU Na Dobry Początek. Warto dowiedzieć się, jakie zdarzenia i świadczenia obejmują poszczególne dodatkowe ubezpieczenia, które rozszerzają ochronę.

Wsparcie w ciężkiej chorobie

Choroby układu krążenia dotykają coraz młodszych pacjentów – stres, nadmierne obciążenie pracą oraz niewłaściwa dieta to dziś częste przyczyny zawałów. Właśnie taka historia przytrafiła się Robertowi - ubezpieczony w PZU, niespełna pięćdziesięcioletni pracownik jednej z warszawskich korporacji. W trakcie pracy poczuł silny ból w klatce piersiowej. Natychmiast pojechał do szpitala, gdzie lekarze zdiagnozowali zawał. Mężczyzna wykorzystał pieniądze z ubezpieczenia na prywatne leczenie: regularne badania kontrolne i prywatne wizyty u kardiologa. Zmienił dietę i zaczął regularnie ćwiczyć z trenerem. Mógł także spokojnie szukać nowej, mniej stresującej pracy. Bezpieczeństwo finansowe zapewniły mu środki z ubezpieczenia na wypadek ciężkich chorób. W tym przypadku było to 200 tysięcy złotych – kwota ta ułatwiła Robertowi powrót do zdrowia i pełni życia. Inne, częste przypadki ciężkich chorób to nowotwory i udary mózgu, ale polisa zapewnia wsparcie również w przypadku wystąpienia rzadszej choroby - przykładowo neuroboreliozy, stwardnienia rozsianego czy choroby Parkinsona. Pieniądze otrzymane z ubezpieczenia można przeznaczyć m.in. na leczenie w prywatnych placówkach, wizyty u specjalistów, a także na utrzymanie ubezpieczonego i jego rodziny w czasie, gdy choroba nie pozwala na podjęcie pracy.

Leczenie w szpitalu to koszty dodatkowe

Choroba często wiąże się z koniecznością hospitalizacji, o czym warto zawczasu pomyśleć i mieć dodatkowe wsparcie finansowe z ubezpieczenia. Świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu w szpitalu – nawet do 180 dni w ciągu roku. Przysługuje ono ubezpieczonym, którzy trafiają do szpitala w wyniku nieszczęśliwego wypadku i spędzają w placówce przynajmniej dwa dni oraz tym, którzy pozostają na trwającym co najmniej cztery dni leczeniu szpitalnym z powodu choroby (w zależności od wariantu umowy). Na wypłatę świadczenia mogą również liczyć osoby poszkodowane w wypadkach, które trafiają na minimum 48 godzin na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pacjenci poddani chemio- lub radioterapii ze względu na nowotwór złośliwy otrzymają dodatkową wypłatę z polisy. Podobnie jest w przypadku, gdy pobyt w szpitalu nastąpi w razie zawału lub udaru, który jak się okazuje, może przytrafić się także osobie w sile wieku. Przekonała się o tym na własnej skórze czterdziestolatka z Zabrza, również klientka PZU. Pani Sylwia niespodziewanie poczuła przeszywający ból głowy, problemy z zachowaniem równowagi i mówieniem. W szpitalu zdiagnozowano udar, w efekcie którego zabrzanka spędziła w szpitalu pełne trzy tygodnie. Niestety, nie udało jej się w tym czasie w pełni wrócić do zdrowia. Dzięki świadczeniu z polisy na życie kobieta mogła od razu rozpocząć rehabilitację w prywatnej placówce oraz pokryć inne, konieczne wydatki.

Gdy niezbędna jest operacja lub leczenie za granicą

Do ubezpieczenia można również dodać opcje, dzięki którym ubezpieczony otrzyma od pięciu do stu procent sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie musiał poddać się operacji chirurgicznej (czyli od 750 zł do 100 000 zł). Wysokość świadczenia uzależniona jest od wagi operacji, a kategorie zabiegów i przypisane do nich świadczenia określone są precyzyjnie w warunkach ubezpieczeniowych. Katalog zabiegów chirurgicznych objętych ubezpieczeniem obejmuje blisko 600 pozycji. Świadczenie można przeznaczyć nie tylko na pokrycie kosztów poniesionych w związku z operacją, na opłacenie wizyt u specjalistów czy badań kontrolnych, ale również na bieżące wydatki, jeżeli operacja uniemożliwia pracę. Polisa chroni ubezpieczonych również za granicą – jeżeli w razie nagłej sytuacji muszą poddać się zabiegowi poza krajem. Dzięki zabezpieczeniu finansowemu można również zdecydować się w razie potrzeby na przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego w prywatnej klinice. Czasem jest to jedyny sposób, aby poddać się niezbędnemu zabiegowi w szybkim terminie, a w przypadku większości schorzeń niepotrzebna zwłoka gra na niekorzyść chorego. Cena zabiegów chirurgicznych w prywatnych placówkach sprawia, że nie każdy może sobie na nie pozwolić – ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej jest w takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem.

Doskonale ilustruje to przykład pacjentki, która rozszerzyła swoje ubezpieczenie o opcję leczenia na granicą. Po zdiagnozowaniu zaawansowanego nowotworu piersi poprosiła PZU o weryfikację diagnozy i metody leczenia. Dzięki temu, jej przypadkiem zajął się onkolog z Bostonu. Zgodnie z jego zaleceniami skierowano ubezpieczoną do kliniki w Genewie, gdzie przeprowadzono terapię i operację usunięcia nowotworu. Leczenie, dwumiesięczny pobyt w genewskiej klinice oraz przepisane leki przekroczyły koszt 200 tysięcy euro. Kwota ta została w całości pokryta przez ubezpieczyciela.

Materiał oryginalny: Bezpieczeństwo całej rodziny - Polska Times