Aktywni seniorzy w Podlaskiem

Materiał informacyjny Województwo Podlaskie
Dotacje na kluby seniora, lepsza opieka zdrowotna, działania rady seniorów - Zarząd Województwa Podlaskiego aktywnie wspiera osoby starsze w naszym regionie.

– Seniorzy często borykają się z takimi problemami jak osamotnienie, choroba, poczucie nieprzydatności, niesamodzielność. Chcemy pobudzić ich aktywność społeczną i życiową, aby nadal czuli się ważni i potrzebni – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Szacunek i uznanie

W samorządzie województwa seniorzy mają silną reprezentację: Radę Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Jest ona ciałem opiniująco-doradczym, pomaga w realizacji działań, które mają na celu rozwój regionalnej polityki senioralnej. Opinie i uwagi tego gremium są niezwykle cenne.

- Wasze spostrzeżenia są zawsze okazją do wyrażenia opinii osób dojrzałych i doświadczonych. Proszę przyjmijcie ode mnie osobiście oraz od całego Zarządu Województwa Podlaskiego wyrazy szacunku i uznania - mówił marszałek do uczestników Trzeciego Forum Podlaskich Rad Seniorów, jakie odbyło się w marcu.

Podlaski Pakiet Zdrowotny

W trudnych czasach pandemii podlascy seniorzy mogą też korzystać z wysokiej jakości usług zdrowotnych. Zarząd Województwa Podlaskiego utworzył bowiem Podlaski Pakiet Zdrowotny (PPZ). Wydzielił na jego funkcjonowanie specjalne fundusze, m.in. ze środków europejskich. Budżet PPZ wyniósł 59 mln zł.

Te dodatkowe pieniądze zostały przeznaczone na wsparcie szpitali, stacji pogotowia ratunkowego, stacji sanitarno-epidemiologicznej.

- Chcieliśmy, aby zarówno jednostki medyczne podlegające samorządowi województwa, ale też i inne szpitale mogły zaopatrzyć się w środki ochrony i odpowiedni sprzęt, niezbędny w walce z pandemią - zaznaczył marszałek,
Zakres zakupów medycznych był bardzo szeroki: od testów i środków do dezynfekcji, po respiratory, kardiomonitory, defibrylatory, specjalistyczne łóżka i ambulanse. Dzięki dotacji szpitale mogły wykonać również niezbędne prace remontowe, przygotowujące do leczenia zakażonych, jak przebudowy szpitalnych oddziałów ratunkowych. Dzięki tym działaniom jakość opieki zdrowotnej, również nad osobami starszymi, bardzo wzrosła.

Zumba w klubach seniora

W całym województwie, przy dużym wsparciu podlaskiego samorządu, rozwijają się kluby seniora. W trakcie obecnej kadencji zarząd województwa przyznał pomoc finansową z funduszy europejskich dla 33 klubów seniora w regionie na kwotę 11,6 mln zł! Kluby rozwinęły się i w dużych miastach, i malutkich gminach. W Milejczycach, Brańsku, Mielniku, Szepietowie, Wysokiem Mazowieckiem, Kolnie, Drohiczynie, Suchowoli, Nowych Piekutach... Mają szeroką ofertę zajęć: od edukacyjnych i zdrowotnych po rekreacyjno-sportowe.

Na przykład w zambrowskim klubie seniora są organizowane warsztaty kulinarne, plastyczno-rękodzielnicze, krawieckie, śpiewacze, mydlarskie, komputerowe, florystyczno-ogrodnicze, ceramiczne, a nawet… lekcje zumby! W Rutkach-Kossakach seniorzy mogą liczyć na zajęcia z dietetykiem, relaksacyjne, sportowo-rekreacyjne, aerobik czy wyjazdy na basen. Niemal każdy klub oferuje też pomoc specjalistów: psychologów, pracowników socjalnych. Organizowane są wyjazdy do kina, teatru czy opery.

- Cieszymy się, że możemy wspierać lokalne inicjatywy, przeznaczone dla osób starszych. Seniorzy to bardzo ważna społeczność, musimy o nich zadbać - podsumowuje Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Samorząd województwa podlaskiego włączył się także w organizację III edycji Forum Seniora przygotowywanego między innymi przez Kurier Poranny i Gazetę Współczesną.

Dodaj ogłoszenie