3/5
Przeglądaj galerię za pomocą strzałek na klawiaturze
Poprzednie
Następne
Dla zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­wego i...
fot. KWP Białystok

Akcja Jedź ŁOŚtrożnie!

Dla zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­wego i dzi­kich zwie­rząt w miejscach, gdzie mogą one wchodzić na jezdnię, pracownicy Bie­brzań­skiego Parku Naro­dowego współ­pra­cują z zarząd­cami dróg, Poli­cją i Inspek­cją Trans­portu Dro­go­wego. Służby szcze­gólną uwagę kie­rują na „Car­ską Drogę”, prze­ci­na­jącą połu­dniową część doliny Bie­brzy. Tam, oprócz 10 tablic ostrze­ga­ją­cych o ryzyku zde­rze­nia z dzi­kimi zwie­rzę­tami, na głów­nych wjaz­dach usta­wiono duże tablice infor­mu­jące o moż­li­wo­ści spo­tka­nia zwie­rząt. Na ponad 30-kilomentrowym odcinku drogi obo­wią­zuje ogra­ni­cze­nie pręd­ko­ści do 50 km/h oraz zakaz wjazdu pojaz­dów o rze­czy­wi­stej masie cał­ko­wi­tej przekraczającej 8 ton. W rejon ten licznie przy­jeż­dżają także turyści by obser­wo­wać łosie. Ze względu na to, że są to dzi­kie zwie­rzęta, pod­czas spo­tka­nia z nimi należy zacho­wać ostroż­ność i bez­pieczną odległość.

Zobacz również

Ależ gol! Były piłkarz Jagiellonii uciszył 50 tysięcy kibiców

Ależ gol! Były piłkarz Jagiellonii uciszył 50 tysięcy kibiców

Maraton Warszawski 2021. Zobacz zdjęcia uczestników biegu w stolicy. CZĘSĆ 2

Maraton Warszawski 2021. Zobacz zdjęcia uczestników biegu w stolicy. CZĘSĆ 2

Polecamy

Polacy błysnęli formą. Świetne mecze Krychowiaka, Frankowskiego i Buksy [WIDEO]

Polacy błysnęli formą. Świetne mecze Krychowiaka, Frankowskiego i Buksy [WIDEO]

Wielka niewiadoma po wyborach w Niemczech. Kanclerza pewnie w tym roku nie poznamy

Wielka niewiadoma po wyborach w Niemczech. Kanclerza pewnie w tym roku nie poznamy

Forum Rolnicze. Wielkie odliczanie! Startujemy już w piątek w Bydgoszczy

Forum Rolnicze. Wielkie odliczanie! Startujemy już w piątek w Bydgoszczy

Dodaj ogłoszenie