Zamknij

Kurier Poranny

Akcja Jedź ŁOŚtrożnie. Łoś i policja zatrzymywały kierowców (zdjęcia)

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze [1/5] Następne

Roz­po­częła się kolejna edy­cja akcji "Jedź ŁOŚtroż­nie!". Jest to apel do kie­row­ców o roz­sądną jazdę, w szcze­gól­no­ści na odcinkach dróg prze­ci­na­ją­cych obszary zamiesz­kałe przez dzi­kie zwierzęta.

Najnowsze wiadomości

reklama

Polecamy