Duży zakres wolności gospodarczej, otwartość na wymianę międzynarodową i imigrację, stabilne i przewidywalne prawo, niskie podatki oraz odpowiedzialna polityka budżetowa, a także rozwinięty system kształcenia, w tym zawodowego – to najczęściej wymieniane źródła sukcesu gospodarczego Szwajcarii. Z kolei Polakom kraj ten kojarzy się przede wszystkim z zegarkami, biżuterią, turystyką i dobrobytem. Niewiele osób jednak wie, że Szwajcaria jest jednym z najbardziej innowacyjnych państw na świecie. O jego sile ma świadczyć szereg wskaźników, pokazujących udział inwestycji w środki trwałe powiązane z własnością intelektualną, odsetek firm produkcyjnych w branży zaawansowanych technologii czy liczbę zgłaszanych patentów.


- Osoby, które interesują się światem i wszystkim tym, co ich otacza, wiedzą, że pierwszy hybrydowy autobus, który jeździł po ulicach Szwajcarii, to Solaris. Dużo osób wie, że jest to lider innowacji i przede wszystkim wie, że jest to polska firma. Ludzie, którzy o tym wiedzą, zupełnie inaczej kojarzą Polskę. Osoby interesujące się farmaceutykami i urządzeniami diagnostycznymi jednego z wiodących szwajcarskich producentów wiedzą, że cały dział badań i rozwoju, jeśli chodzi o informatykę mieści się w Polsce. Head Global IT znajduje się w Warszawie i, że jest to Polak- tłumaczy w rozmowie z AIP Ulrich Schwendimann, Dyrektor Polsko- Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.

Polska od ponad 25 lat rozwija się dynamicznie. Przeciętna dynamika PKB na osobę według parytetu siły nabywczej w Polsce wynosi 6 proc. i jest wyższa niż w Szwajcarii (2,9 proc.), a także od średniej dynamiki wzrostu krajów Unii Europejskiej (4,2 proc.). Istotnym atutem Polski jest duży rynek wewnętrzny, a także wykwalifikowani pracownicy.

Dzięki temu współpraca gospodarcza między Polską i Szwajcarią rozwija się dobrze, zwłaszcza w sferze handlu i inwestycji. W ciągu ostatnich dwudziestu lat eksport Polski do Szwajcarii zwiększył się ponad dziewięciokrotnie. Szwajcaria w tym samym okresie zwiększyła eksport do Polski niemal trzykrotnie- wynika z raportu „Współpraca, wzrost, innowacje. 20 lat inwestycji szwajcarskich w Polsce” przygotowanego przez Deloitte we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą.

Jako główne zalety Polski szwajcarscy inwestorzy wymieniają: duży, chłonny rynek wewnętrzny, ale też położenie geograficzne i dobrą infrastrukturę, co pozwala na znalezienie rynku zbytu nie tylko w kraju, ale również na innych rynkach. Przynależność Polski do Unii Europejskiej i członkostwo w NATO również są wymieniane jako zaleta.

Minusem są najczęściej trudności z rekrutacją pracowników, zwłaszcza produkcyjnych, dlatego przebadane firmy coraz częściej inwestują w środki trwałe i automatyzują procesy. Obszarami wskazywanymi do poprawy są plany zagospodarowania przestrzennego, które różnią się w zależności od lokalizacji, a także szybkość procesu administracyjnego.

- To praca wizerunkowa na długie lata, ale ważne, żeby te dobre przykłady eksponować. Tak samo jeżeli chodzi o polskie firmy, jak i o szwajcarskie, które bardzo mocno przywiązały się do Polski na zasadach partnerskich- podsumowuje Schwendimann.